אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (מפרטים וכללים להקמת מבנה יביל-ארעי) (הוראת שעה), התשנ"א-1991

תקנות התכנון והבניה (מפרטים וכללים להקמת מבנה יביל-ארעי) (הוראת שעה), התשנ"א-1991

תקנות התכנון והבניה (מפרטים וכללים להקמת מבנה יביל-ארעי) (הוראת שעה), התשנ"א-1991 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 265 ו-267 לחוק התכנון, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרה
בתקנות אלה, "מבנה יביל-ארעי" - מבנה הבנוי בהתאם למפרט שנקבע לפי תקנה 2.
2. מפרטים לסוגי מבנים ארעיים
(א) נקבעים בזה, לשטח המדינה כולה, מפרטים לארבעה סוגים של מבנים יבילים-ארעיים לענין סעיף 267 לחוק:
(1) מפרט 1 - דגם דא 1;
(2) מפרט 2 - דגם דא 2;
(3) מפרט 3 - דגם מ-1;
(4) מפרט 4 - דגם מא3-.
(ב) המפרטים האמורים בתקנת משנה (א) מופקדים לעיון הציבור במשרדי הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה שליד משרד הפנים ובמשרדים המחוזיים של משרד הבינוי והשיכון.
3. היתר להקמת מבנה ארעי
לענין הגשת בקשה להיתר לפי החוק למבנה יביל-ארעי, יראו את המפרט הנוגע לענין (להלן - המפרט המתאים) כפירוט מספיק של המבנה נושא הבקשה, ובלבד שתצורף לבקשה מפה מצבית כהוראת תקנה 4 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן - תקנות הבניה), למעט הפרטים הנקובים בתקנת משנה (ג)(1), (4), (5) ו-(8) שלה ובה יתוארו המקום המדוייק שבו יוצבו המבנה או המבנים, וכן יסומנו בה דרכים, קווי מים, ביוב, חשמל, בזק ונקודות חיבורם למבנה יביל-ארעי.
4. פטור
המקים מבנה יביל-ארעי על פי הוראות המפרט המתאים, יהא פטור מקיום הוראות בתוספת השניה לתקנות שאינן מתיישבות עם הוראות המפרט המתאים.
5. ארעיות המבנה
הוקם מבנה יביל-ארעי לפי תקנות אלה, לא יותר שימוש בו מעל ל-5 שנים מאז הקמתו, ובתום תקופת תוקף ההיתר - יראו את המבנה האמור כאילו הוקם שלא כדין.
6. תחולה
תקנות אלה יחולו על מבנים יבילים-ארעיים שנתקיימו בהם תנאים אלה:
(1) הם הובלו בשלמותם ממקום ייצורם מוכנים להקמה;
(2) הם יוצבו באתרים שנקבעו לפי תכנית מיתאר ארצית לדיור מיידי זמני;
(3) הוגשה בקשה להיתר להקמתם עד יום כ"ז באדר ב' התשנ"ב (1 באפריל 1992);
(4) ההזמנה לייצורם או לייבואם נמסרה בידי המדינה לפני תחילתן של תקנות אלה; קיום הוראה זו יאושר, בכתב, בידי שר הבינוי והשיכון או מי שהוא הסמיכו לכך.
7. תום תוקף
תקפן של תקנות אלה לחמש שנים מיום פרסומן, ואולם לגבי מבנה יביל-ארעי שניתן היתר להקמתו בתוך תקופת תוקף תקנות אלה ימשיכו לחול הוראות תקנות אלה עד תום תקופת תוקף ההיתר כאמור בתקנה 5.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"א, 876.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ