אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע לשמאי מקרקעין), התשמ"ה-1985

תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע לשמאי מקרקעין), התשמ"ה-1985

תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע לשמאי מקרקעין), התשמ"ה-1985 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לענין תקנה 4, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המנהל" - המנהל כהגדרתו בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963, או מי שהוא הסמיך לכך;
"הרשימה" - רשימת עסקאות של מכירת זכויות במקרקעין שבה מצויינים הגוש, החלקה, ותאריך העסקה, שתימצא בכל לשכה אזורית של מס שבח מקרקעין;
"שמאי" - שמאי מקרקעין שנתבקש להכין שומה לצורך התוספת השלישית לחוק.
2. הגשת בקשה
(א) שמאי המבקש לעיין ברשימה לצורך מילוי תפקידו יגיש למנהל בקשה ערוכה לפי הטופס שבתוספת, בו ממולאים חלקים א' ו-ב'.
(ב) שמאי המבקש לקבל את המחירים שהוסכמו בעסקה או במספר עסקות המצויינות ברשימה, יגיש למנהל בקשה ערוכה לפי הטופס שבתוספת בו ממולאים חלקים א' ו-ג'.
(ג) שמאי המבקש לקבל פרטים משלימים נוספים לגבי עסקה או מספר עסקות יגיש למנהל בקשה ערוכה לפי הטופס שבתוספת בו ממולאים חלקים א' ו-ד'.
3. מתן תשובה
המנהל יתן תשובתו לבקשת השמאי לפי סעיפים 2(ב) ו-(ג), תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת הבקשה.
4. אגרה
בעד בקשה לפי תקנה(ב) ובעד בקשה לפי תקנה 2(ג) תשולם האגרה המשולמת בעד עיון לפי תקנות המקרקעין (אגרות), התשל"ה-1974.
תוספת (תיקון: תשמ"ז)
(תקנה 2)
אל: מנהל מס שבח מקרקעין
בקשה למסירת מידע לפי סעיף 14א לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
חלק א': כללי
א. פרטי השמאי המבקש
שם מספר תעודת זהות
מס' רשיון שמאי .
ב. בקשה זו הוגשה לצורך מילוי תפקידי לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
המקרקעין שלגביהם התבקשתי להכין שומה הם:
האדם או הגוף שעבורו נערכת השומה הוא
חלק ב'
אני מבקש לעיין ברשימת העסקות של מכירת זכויות במקרקעין
בגוש/גושים
מתאריך עד תאריך
חלק ג'
אני מבקש לקבל את המחירים שהוסכמו בעסקות הבאות:
גוש חלקה תאריך העסקה המחיר (ימולא
בידי המנהל)
1.
2.
3.
חלק ד'
אני מבקש לקבל פרטים משלימים נוספים כלהלן:
גוש חלקה תאריך העסקה הפרטים המבוקשים
1.
2.
3.
ידועה לי הוראת סעיף 14א(ב) לתוספת השלישית לחוק לאמור:
"לא יגלה שמאי מקרקעין כל ידיעה שהגיעה אליו מכוח סעיף זה, אלא לצורך ביצוע תוספת זו; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר שישה חדשים".
תאריך: _________ ____________
חתימת השמאי
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ה, 1140; תשמ"ז, 52.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ