אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (טופס בקשה לתעודת מורשה להיתר), התשנ"ב-1992

תקנות התכנון והבניה (טופס בקשה לתעודת מורשה להיתר), התשנ"ב-1992

תקנות התכנון והבניה (טופס בקשה לתעודת מורשה להיתר), התשנ"ב-1992 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158כד ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרה
בתקנות אלה, "הרשם" - כמשמעותו בסעיף 158יג לחוק.
2. בקשה ונספחיה
(א) בקשה לתעודת מורשה להיתר לפי סימן ב' בפרק ה'3 לחוק, תוגש לרשם לפי הטופס שבתוספת.
(ב) לבקשה יצורפו נספחים אלה:
(1) העתקי הבקשות להיתרי בניה בישראל שפורטו בטופס הבקשה;
(2) אם הכין המבקש בקשות להיתרי בניה כאמור שלא נחתמו בידו כעורך הבקשה - אישור מאת מי שחתם כעורך הבקשה, על כך שהמבקש היה מכין הבקשה בפועל; נבצר מהמבקש להמציא אישור כאמור, ינהג לפי הוראות הרשם.
3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט באדר א' התשנ"ב (23 בפברואר 1992).
תוספת
(תקנה 2(א))
לכבוד תעודת רישוי מס'
רשם המהנדסים והאדריכלים בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים,
משרד העבודה והרווחה התשי"ח-1958

תאריך הוצאת הרשיון לראשונה:

בקשה לתעודת מורשה להיתר
בהתאם לסימן ב' בפרק ה'3 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשות להיתרי בניה שהכין מבקש תעודת מורשה להיתר), התשנ"ב-1992, מוגשת בזה בקשה לתעודת מורשה להיתר.
א. פרטים אישיים
שם משפחה שם פרטי מס' ת"ז
מען מגורים
עיר/ישוב מיקוד רחוב/שכונה מס' הבית
טלפון פקסימיליה
ב. פירוט 10 בקשות להיתרי בניה בישראל, אשר הכינותי תוך תקופה של 5 שנים בהיקף של שטחי בניה כוללים של 10,000 מ"ר לפחות:
מס'
סדורי גוש חלקה כתובת תאור סוג שטח תאריך
מבנה בניה הוצאת
כולל ההיתר
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

סה"כ שטחי בניה כוללים
ג. הצהרה
אני החתום מטה מצהיר בזה כי בחמש השנים האחרונות שקדמו להגשת בקשה זו, לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון, בעבירה לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, או בעבירה לפי סימנים ד' ו-ה' לפרק ט' בחוק העונשין, התשל"ז-1977.

תאריך הגשת הבקשה חתימת המבקש
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ב, 809.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ