אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר), התשנ"ב-1992

תקנות התכנון והבניה (התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר), התשנ"ב-1992

תקנות התכנון והבניה (התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר), התשנ"ב-1992 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158לא ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
1. התחייבות לביצוע תשלומים
מבקש היתר שלא קיבל מאת רשות הרישוי פירוט אגרות, היטלים ותשלומים כאמור בסעיף 158לא לחוק, ולא שילם כאמור לפי חשבון שערך בעצמו, יתן התחייבות לשלמם תוך שלושה חדשים בצירוף ערבות בנקאית, להבטחת מילוי ההתחייבות, כאמור בתקנה 2; ההתחייבות תינתן לפי הטופס שבתוספת.
2. ערבות להבטחת ההתחייבות
ערבות להבטחת התחייבות של מבקש ההיתר לפי תקנה 1 תהא ערבות בנקאית בגובה סכום ההתחייבות האמורה ולתקופה שלה ניתנה ההתחייבות.
3. הפרשי תשלומים
(א) הודיעה רשות הרישוי למבקש היתר שסך כל התשלומים שהוא חייב בהם לפי סעיף 158לא גבוה מסכום התשלומים שחישב מבקש ההיתר, בין ששילם אותם ובין שהתחייב לשלמם, ישלם מבקש ההיתר את ההפרש תוך שלושים ימים מיום שקיבל את ההודעה.
(ב) ביצע מבקש ההיתר את התשלומים על פי חישובו וסך כל תשלומיו גבוה מסכום התשלומים שהודיעה עליו רשות הרישוי, יהא זכאי לתשלום ההפרש תוך שלושים ימים מיום הגשת דרישתו להחזר.
(ג) היה סכום ההתחייבות גבוה מהסכום שקבעה רשות הרישוי, רשאי מבקש ההיתר, להחליף את התחייבותו בהתחייבות מתאימה אחרת בצירוף ערבות בסכום המתאים.
4. ריבית והצמדה
על תשלומים לפי תקנות אלה יחולו הוראות חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט באדר א' התשנ"ב (23 בפברואר 1992).
תוספת
(תקנה 2)
התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר
אל: רשות הרישוי, שליד הועדה המקומית
אני
שם משפחה ת"ז כתובת
מבקש ההיתר לבניה או שימוש בנכס הנמצא ב גוש
חלקה
מצהיר בזה שתחשיב התשלומים המצ"ב נעשה בידי לפי מיטב ידיעתי, וזאת לאחר שרשות הרישוי לא הודיעה לי את פירוט התשלומים במועדים הקבועים בסעיף 145(ד) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
אני מתחייב בזה לשלם את הסכום הנקוב בתחשיב התשלומים שהוא .. שקלים חדשים תוך שלושה חודשים מהיום; להתחייבות זאת מצורפת ערבות בנקאית בגובה התשלומים על סך ................ שקלים חדשים.
ידוע לי שאם רשות הרישוי תמסור לי פירוט תשלומים גבוה מהתשלומים שחישבתי, יהא עלי לכסות את ההפרש תוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה, בין בתשלום ובין בהשלמת התחייבות זו וערבות בנקאית מתאימה.
ידוע לי שאם סך התשלומים שעלי לשלם לפי פירוט רשות הרישוי קטן מסכום הערבות אהיה זכאי לקבל החזר תוך שלושים ימים מיום דרישתי, או להקטין התחייבותי זו.
ידוע לי שהוראות חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980, חלות על התשלומים.
................... ...................
תאריך חתימה
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ב, 806.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ