אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), תשל"ח-1978

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), תשל"ח-1978

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), תשל"ח-1978 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב ו-21 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. תשלום מענק להוצאות קבורה (תיקון: תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשנ"ז)2
(א) בני משפחה של נפגע שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה (להלן - הנפגע) יהיו זכאים למענק לכיסוי הוצאות הקבורה על סמך הצהרה של אחד מבני המשפחה לגבי גובה ההוצאות, לפי האמור להלן:
(1) אם הנפגע נקבר בישראל - בסכום שלא יעלה על סכום השווה לשכר הממוצע כפי שהיה ב-1 בינואר שקדם ליום הפטירה; חל פיצוי לאחר מכן יוגדל המענק בשיעור הפיצוי; בפסקה זו, "שכר ממוצע" ו"פיצוי" - כהגדרתם בסעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995;
(2) אם הנפגע אינו אזרח ישראל או תושב ישראל והוא נקבר מחוץ לישראל - בסכום שלא יעלה על 1,300 דולר של ארצות הברית של אמריקה.
(ב) לענין תקנת משנה (א) ייחשבו כהוצאות קבורה הוצאות המיועדות לאלה, כולן או חלקן:
(1) מודעות אבל;
(2) רכב ליווי;
(3) העברת הגופה מישוב אחד לישוב אחר;
(4) הקמת מצבה.
(ג) (1) - (2) (בוטלו)
(3) הסכום המתקבל לפי תקנת משנה (א) יעוגל ל-10 השקלים הקרובים.
1א. אחזקת קבר (תיקון: תשס"א3, תשס"ה4)
(א) נוסף על האמור בתקנה 1, יהיו בני משפחה של נפגע זכאים למענק לכיסוי הוצאות אחזקת מקום הקבורה והמצבה, בסכום השווה לשליש של השכר הממוצע כהגדרתו בתקנה 1(א)(1).
(ב) המענק ישולם אחת לחמש שנים, החל בתום חמש שנים ממועד הקבורה.
(ג) בהעדר בני משפחה ישולם המענק לפי תקנה זו למי שנשא בהוצאות אחזקת הקבר והמצבה, כנגד קבלות, ובסכום שלא יעלה על סכום המענק האמור בתקנת משנה (א).
2. הוצאות נוספות לבני משפחה של נפגע
(א) לבני משפחה של נפגע שנפטר בחוץ-לארץ, או של נפגע שנפטר בארץ ובני משפחתו מתגוררים בחוץ-לארץ, ישולם לפי קבלות, בנוסף לסכום המשתלם על פי תקנה 1 סכום לכיסוי הוצאות העברת הגופה לישראל או לחוץ-לארץ, לפי הענין.
(ב) לענין תקנת משנה (א) ייחשבו כהוצאות העברת הגופה לישראל או לחוץ-לארץ הוצאות המיועדות לאלה, כולן או חלקן:
(1) שירותים הניתנים על-ידי מכון פתולוגי;
(2) הסעת הגופה לנמל התעופה או לנמל;
(3) העברת הגופה בתחבורה ציבורית בים או באויר ובתוספת הוצאות הנסיעה הלוך וחזור כאמור של מלווה אחד;
(4) העברת הגופה מנמל התעופה או מהנמל עד למקום מגורי משפחה.
3. סדר העדיפויות (תיקון: תשס"א3, תשס"ה4)
המענקים לפי תקנות אלה ישולמו לבני משפחת הנפגע לפי סדר עדיפות זה:
(1) בן הזוג של הנפגע;
(2) באין בן-זוג - ילדו;
(3) באין בן-זוג וילד - הורהו;
(4) באין בן-זוג, ילד או הורה - כל קרוב משפחה אחר שישא בהוצאות הקבורה.
4. ביטול
תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), תשל"ז-1977 - בטלות.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום א' באדר ב' תשל"ח (10 במרס 1978).
_________________________________
1 ק"ת תשל"ח, 1630; תשל"ט, 1611; תש"ם, 1862; תשמ"א, 1153; תשמ"ב, 1209; תשמ"ג, 1162; תשנ"ז, 1244; תשס"א, 483; תשס"ה, 401.
2 תקנה 2 ו-3 לתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה) (תיקון), התשנ"ז-1997 (ק"ת תשנ"ז, 1245) קובעות לגבי תיקון תקנה 1:
"2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר פרסומן (להלן - יום התחילה), והן יחולו על מענק המשתלם לבן משפחה של נפגע שנפטר ביום כ"ב באדר א' התשנ"ז (1 במרס 1997) או לאחריו. (התקנות פורסמו ביום 24.9.1997).
3. הוראת מעבר
שילם המוסד מענק לבן משפחה של נפגע שנפטר במועד האמור בתקנה 2 או לאחריו, לפי התקנות העיקריות כנוסחן ערב יום התחילה, ישלם המוסד לבן המשפחה את ההפרש שבין הסכום ששילם כאמור, לבין סכום המענק החל לפי התקנות העיקריות כנוסחן בתקנות אלה."
3 תקנה 3 לתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה) (תיקון - הוראת שעה), התשס"א-2001 (ק"ת תשס"א, 483) קובעת תוקפן של תקנה 1א ותיקון תקנה 3 עד יום 31 בינואר 2003.
4 תקנות 3 ו-4 לתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה) (תיקון - הוראת שעה), התשס"ה-2005 (ק"ת תשס"ה, 401) קובעות לגבי תקנות 1א ו-3:
"3. תחילה ותוקף
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בשבט התשס"ב (1 בפברואר 2003) (להלן - יום התחילה) ותוקפן עד תום 6 שנים מיום התחילה.
4. הוראות מעבר
על אף האמור בתקנה 3, בתקופה שמיום התחילה עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בצדמבר 2004) יראו את תקנה 1א, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה כאילו -
(1) בתקנת משנה (א), במקום "לשליש" נאמר "לשני שלישים";
(2) בתקנת משנה (ב), במקום "לחמש שנים" נאמר "לעשר שנים".
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ