אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים - שחרור מוקדם), התשס"א-2001

תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים - שחרור מוקדם), התשס"א-2001

תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים - שחרור מוקדם), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 503 ו-559 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אסיר" - מי שהתקיימו בו שני אלה:
(1) נידון לפני פרסומו של חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001 (להלן - חוק שחרור על-תנאי), לתקופת מאסר בת 100 ימים או יותר והקצרה משנה;
(2) לא נידון למאסר בשל עבירה מהעבירות המפורטות בתוספת הראשונה לחוק העונשין, התשל"ז-1977, כנוסחה ערב תחילתו של חוק שחרור על-תנאי, או בשל עבירה לפי סעיפים 43 עד 46, 47(א), 58(ב) סיפה, 73 סיפה, 74, 75, 76(ג), 78, 92, 98 עד 100, 102 סיפה, 122 סיפה, 123 סיפה ו-135 (1) ו-(2) לחוק;
"הוראה לצמצום הפחתת עונש" - צמצום הפחתת העונש לפי תקנות 59(5) או 60(5) לתקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), התשמ"ז-1987 (להלן - תקנות בתי הסוהר), או הפחתת ימי שחרור לפי סעיף 58 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971;
"התקופה המזערית" - מחצית מכלל תקופת המאסר, שהאסיר נידון לה, או שלושה חודשים, לפי התקופה הארוכה יותר, בתוספת סך כל הימים שנקבעו בכל הוראה לצמצום הפחתת העונש.
"רשות להפחתת העונש" -
(1) לגבי אסיר, שנידון לתקופת מאסר שאינה עולה על שישה חודשים - קצין משטרה צבאית ראשי (להלן - קמצ"ר) או מי שהוא הסמיכו לכך;
(2) לגבי אסיר שנידון לתקופת מאסר העולה על שישה חודשים - ראש אגף כוח האדם או מי שהוא הסמיכו לכך, על פי המלצת קמצ"ר.
2. חישוב תקופת המאסר
מי שנידון לתקופות מאסר אחדות או לתקופות מחבוש ומאסר, בין שהוטלו עליו לפני שהתחיל בנשיאת העונש ובין לאחר מכן, רואים אותו, לענין תקנות אלה, כמי שנידון לתקופת מאסר אחת, שהיא סך כל התקופות המצטברות של אותם עונשי מאסר ומחבוש.
3. הפחתת עונש
(א) רשות להפחתת עונש רשאית לשחרר אסיר לפני תום תקופת מאסרו, אם ראתה שהאסיר ראוי לשחרור, ובלבד שתקופת המאסר שריצה האסיר לא תפחת כתוצאה מכך מהתקופה המזערית.
(ב) לשם החלטה אם ראוי אסיר לשחרור לפני תום תקופת מאסרו לפי תקנת משנה (א), תבחן הרשות להפחתת העונש גם את הנתונים המפורטים בתקנות העונשין (נתונים לצורך החלטת ועדת שחרורים), התשס"א-2001, בשינויים המחויבים, ובמקום "הרשות לשיקום האסיר" יראו כאילו נאמר "נציגי השיקום במפקדת קמצ"ר".
4. סייג
הוראות תקנה 25 לתקנות בתי הסוהר לא יחולו על אסיר כמשמעותו בתקנות אלה.
_________________________________
1 ק"ת תשס"א, 872.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ