אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרשות לפיתוח ירושלים (מפעלים עתירי ידע ועתירי טכנולוגיה), התש"ן-1990

תקנות הרשות לפיתוח ירושלים (מפעלים עתירי ידע ועתירי טכנולוגיה), התש"ן-1990

תקנות הרשות לפיתוח ירושלים (מפעלים עתירי ידע ועתירי טכנולוגיה), התש"ן-1990 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 22ג לחוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
"החוק לעידוד השקעות" - חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;
"מפעל עתיר ידע" - מפעל מאושר כמשמעותו בחוק לעידוד השקעות שנתקיימו בו כל אלה:
(1) הוצאותיו בשל מחקר ופיתוח, בשנים שבהן הוצאו הוצאות אלה, היו בשיעור של 5% לפחות מסך הוצאותיו המותרות בניכוי לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה;
(2) 5% לפחות מעובדיו הם חוקרים בעלי תואר אקדמי ומהנדסים, או 10% לפחות מעובדיו מועסקים באופן ישיר במחקר ופיתוח;
"מפעל עתיר טכנולוגיה" - מפעל אשר 13% לפחות מעובדיו הם מהנדסים או בעלי תואר אקדמי במדעי הטבע, החברה והרוח;
"מרכז ההשקעות" ו"המינהלה" - כמשמעותם בחוק לעידוד השקעות;
"המדען הראשי" - המדען הראשי במשרד התעשיה והמסחר.
2. בקשה
(א) בקשה לקבלת הטבות כאמור בסעיף 22ג לחוק תוגש בידי מפעל עתיר ידע או מפעל עתיר טכנולוגיה, למחלקה לבחינת תכניות במרכז ההשקעות.
(ב) הבקשה תוגש בשלושה עותקים, על גבי הטופס המשמש במרכז ההשקעות לבקשה לקבלת אישור למפעל מאושר לפי החוק לעידוד השקעות.
(ג) לאחר רישומה ובדיקתה, תועבר הבקשה למדען הראשי אשר יבדוק אם מתקיימים במפעל התנאים האמורים בפסקאות (1) ו-(2) שבהגדרות מפעל עתיר ידע או מפעל עתיר טכנולוגיה שבתקנה 1.
(ד) המדען הראשי יעביר החלטתו בדבר הבקשה למינהלה אשר תדון בבקשה על-פי ההוראות והכללים הנוהגים לענין החוק לעידוד השקעות.
3. דיווח (תיקון: תשנ"ד)
(א) אושר מפעל כמפעל עתיר ידע או כמפעל עתיר טכנולוגיה, יגיש המפעל אחת לשנה דין וחשבון למדען הראשי, אשר יכלול פרטים על היקף השקעותיו במחקר ופיתוח, היקף מחזורו, מספר כלל עובדיו, ומספר העובדים שהם חוקרים בעלי תואר אקדמי, מהנדסים או מועסקים באופן ישיר במחקר ופיתוח או בעלי תואר אקדמי במדעי הטבע, החברה והרוח, לפי הענין.
(ב) המדען הראשי יבדוק אם ממשיכים להתקיים במפעל התנאים האמורים בהגדרות מפעל עתיר ידע ומפעל עתיר טכנולוגיה שבתקנה 1 ויודיע את תוצאות בדיקתו למרכז ההשקעות.
4. תחולה (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ו)
תקנות אלה יחולו על מפעל שקיבל אישור החל ביום כ"ד באדר ב' התשמ"ט (31 במרס 1989) עד יום ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997).
______________________________
1 ק"ת תש"ן, 601; תשנ"ג, 256; תשנ"ד, 614; תשנ"ו, 63.
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ