אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות ראש רשות וסגניו), תשל"ו-1975

תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות ראש רשות וסגניו), תשל"ו-1975

תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות ראש רשות וסגניו), תשל"ו-1975 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ג)(2), 8(א), 15(א) ו-33 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים של הכנסת לענין תקנות 4 ו-5, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"חוק הבחירות" - חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965;
"תקנות הבחירות" - תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ"ה-1965;
"היום הקובע" - כמשמעותו בחוק הבחירות.
2. טופס הצעת מועמד
הצעת מועמד לפי סעיף 5(א) לחוק תיחתם אישית בידי הבוחרים על גבי טופס מספר 1 שבתוספת.
3. הסכמת מועמד
הסכמתו של מועמד לפי סעיף 35(ח) לחוק הבחירות תינתן בטופס מספר 2 שבתוספת.
4. עירבון (תיקון: תשל"ח, תשמ"ג, תשמ"ט, תשנ"ג, תשנ"ח, תשס"ב)
(א) עירבון לפי סעיף 8 לחוק יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת פקיד הבחירות.
(ב) יחד עם העירבון תימסר לפקיד הבחירות הודעה חתומה בידי בא כוח הקבוצה או ממלא מקומו, בדבר חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון; ההודעה תהיה לפי טופס 2א שבתוספת.
(ג) פקיד הבחירות ייתן קבלה על העירבון.
(ד) פקיד הבחירות יפקיד את העירבון בחשבון שהורה השר או מי שהסמיך לכך, ויודיע על ההפקדה בכתב לשר או למי שהוא הסמיך לכך (בתקנה זו - השר), בצירוף עותק מטופס ההפקדה בבנק; בהודעה יצויינו הפרטים האלה:
(1) שם בא כוח קבוצת הבוחרים וממלא מקומו;
(2) סכום העירבון;
(3) תאריך ההפקדה.
(ה) פקיד הבחירות יעביר לשר העתק מההודעה כאמור בתקנה משנה (ב); לא נמסרה הודעה כאמור - יודיע על כך פקיד הבחירות לשר בכתב והעתק מהודעתו ישלח פקיד הבחירות לבא כח הרשימה.
(ו) לא אושרה סופית הצעת המועמד כאמור בסעיף 8(ב) לחוק או נפטר המועמד לפני יום הבחירות כאמור בסעיף 8(ג) לחוק או קיבל המועמד יותר מ-10% מהקולות הכשרים כאמור בסעיף 8(ד) לחוק או לא היתה הצבעה בקלפי כאמור בסעיף 8א לחוק, יודיע על כך פקיד הבחירות לשר והשר יחזיר את סכום העירבון או חלקו, בהתאם למקרה ולהוראות החוק האמורות, לחשבון הבנק שנמסר בהודעה לפי תקנת משנה (ב).
(ז) לא נמסרה לפקיד הבחירות הודעה כאמור בתקנת משנה (ב), יחזיר השר את סכום העירבון או חלקו כאמור בתקנת משנה (ו) רק לאחר קבלת ההודעה בדבר פרטי חשבון הבנק של הרשימה, ויודיע על כך בכתב לבא כוח הרשימה.
(ח) לא אושרה סופית הצעת המועמד כאמור בסעיף 8(ב) לחוק או לא קיבל המועמד 10% לפחות מהקולות הכשרים או התפטר המועמד כאמור בסעיף 8(ד) לחוק, יודיע על כך פקיד הבחירות לשר והשר יעביר את סכום העירבון או חלקו, בהתאם למקרה ולהוראות החוק האמורות, לחשבון בנק של הרשות המקומית.
5. פתק ההצבעה (תיקון: תשל"ט, תשמ"ט)
פתקי ההצבעה לפי סעיף 7(ג) לחוק יהיו מניר שמשקלו לא יותר מ-60 גרם למטר מרובע, בצבע צהוב, בצורת מלבן בגודל של 7 על 10 ס"מ בערך, בדפוס שחור בגודל של לא יותר מ-6 על 9 ס"מ.
5א. פתקי ההצבעה בבחירות חוזרות לפי סעיף 9א לחוק (תיקון: תשל"ח)
מתקיימת בחירות חוזרות לגבי מועמד שנותר כאמור בסעיף 9א(א) לחוק, יהיה פתק ההצבעה בעדו פתק הצבעה כאמור בתקנה 5, ופתק ההצבעה נגדו פתק הצבעה ריק בצבע ירוק.
5ב. מעטפות הצבעה (תיקון: תשנ"ג)
מעטפות ההצבעה לפי סעיף 7(ד)(1) ו-(2) יהיו מניר צהוב בגודל של 15 על 12 ס"מ בערך ומושחרות מבפנים, על פני המעטפה יודפס "בחירות לראש הרשות" ויכול שתצויין גם השנה בה נערכות הבחירות".
6. פרסומים במקומות הקלפי
המודעות שעל פקיד הבחירות לפרסמן לפי סעיף 48 ו-54 (א)(1) לחוק הבחירות יכילו גם את שמות המועמדים שהוצעו לראשות הרשות כפי שאושרו על-ידו; כן יכללו המודעות את נוסח סעיפי המשנה 7(ג)(4) ו-(5) לחוק.
7. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ח)
8. טפסים לרישום הקולות וקביעת התוצאות (תיקון: תשמ"ד)
רישום הקולות, פרוטוקול ועדת הקלפי, פרוטוקול פקיד הבחירות והפרוטוקול הנוגע לקולות החיילים ייערכו בטפסים מספר 3, 4, 5 ו-6 שבתוספת.
9. החלת תקנות (תיקון: תשנ"ח)
בבחירות לראש רשות מקומית יחולו, בשינויים המחויבים, תקנות אלה של תקנות הבחירות: 11, 17 עד 24, 27 עד 29א, 30א, 32א ו-43 עד 48.
תוספת (תיקון: תשס"ב)2
_________________________________
1ק"ת תשל"ו, 344; תשל"ח, 1996; תשל"ט, 178; תשמ"ג, 1919; תשמ"ד, 184; תשמ"ט, 398, 416; תשנ"ג, 1078; תשנ"ח, 1314; תשס"ב, 812.
2 נוסח הטפסים בתוספת אינו מובא הנוסח מובא בספר דיני עיריות וספר דיני מועצות מקומיות בהוצאת כתובים.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ