אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרוקחים, 1930

תקנות הרוקחים, 1930

תקנות הרוקחים, 1930 1
1. השם הקצר
תקנות אלה תיקראנה "תקנות הרוקחים".
חלק א' - רוקחים
2. בקשה לרשיון וההכשרות הדרושות לכך (תיקון: 1947, תש"ט, תשל"ב, תשל"ז, תשמ"א)
(1) בקשה לרשיון לעסוק כרוקח תוגש למנהל.
(2) כל המבקש רשיון חייב להגיש הוכחות המניחות את הדעת כי -
(א) מלאו לו אחת ועשרים שנה;
(ב) הוא בעל תעודה המעידה שעבר בהצלחה את בחינות הבגרות הנערכות בידי משרד החינוך והתרבות או בפיקוחו, או תעודה שמשרד החינוך והתרבות מכיר בה כשוות ערך לה;
(ג) ((I למד רוקחות לפחות שלוש שנים אקדמיות באוניברסיטה או בבית-ספר לרוקחים שהמנהל מכיר בהם, וקיבל דיפלומה ברוקחות שהמנהל מכיר בו; או
((II למד רוקחות באוניברסיטה או בבית ספר לרוקחים שחוק הלימודים בהם ברוקחות הוא שתי שנים אקדמיות ושהמנהל מכיר בהם וקיבל דיפלומה ברוקחות שהמנהל מכיר בה, עבד עבודה מעשית במשך חצי שנה לפחות בבית-מרקחת של בית-חולים בישראל, להנחת דעתו של המנהל או סיים קורס השתלמות שהכיר בו המנהל לענין תקנה זו, ועמד בבחינה בדיני הרוקחות בישראל בפני מי שהמנהל מינהו לכך;
((III הרשות בידי המנהל לוותר על הדרישה בסימן ((3)(II ובמקום זה לדרוש שהמבקש יעבוד עבודה מעשית ברוקחות במדינת ישראל במשך תקופה שיראה לטוב, אך לא יותר משנתיים;
(ד) הינו אזרח ישראל, או שיש לו רשות לישיבת-קבע בישראל.
(3) הבקשה תוגש באמצעות הרופא המחוזי, כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940 (להלן - הרופא המחוזי), באזור מגוריו של המבקש, ויצורפו לה שאלון לעובדים מקצועיים בשירותי הרפואה, העתק או צילום מאומת מהתעודות על השכלתו והכשרתו לעסוק ברוקחות וכן תעודה המעידה על אזרחות ישראלית לפי סעיף 15 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952, או תעודת משרד הפנים על מעמדו של המבקש בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.
3. רשיונות זמניים
כל מקום שהמנהל מוצא צורך בכך ועד לגמר הפורמליות למתן הרשיון הרשות בידו ליתן רשיון זמני לעסוק כרוקח לא יותר מששה חדשים והרשות בידו לחדש אותו רשיון זמני, לפי הכרעת דעתו.
חלק ב' - עוזרי רוקחים (תיקון: תשמ"א)
4. בקשה לרשיון (תיקון: תשמ"א)
על בקשה להירשם ולקבלת רשיון כעוזר רוקח יחולו הוראות תקנה 2(3), בשינויים המתאימים.
5. השעות שבהן מותר לעוזר-רוקח לחלק רפואות וסמי-רעל בהעדר הרוקח בעל הרשיון (תיקון: תשמ"א)
בהעדר הרוקח בעל-הרשיון, מותר לעוזר-לרוקח לחלק רפואות וחמרי-רעל בבית-מרקחת בין שעה 1 לשעה 3 אחה"צ ובין השעות 6.30 בערב ו-9.30 בבוקר; בתנאי שאפשר לשנות את השעות לגבי בית-מרקחת מסויים, עפ"י אישור-בכתב מרופא ממשלתי.
6. הודעה על מען (תיקון: תשמ"א)
רוקח ועוזר רוקח יודיע בכתב על מען מגוריו, ועל כל שינוי בו, למנהל באמצעות מנהל המחלקה למקצועות רפואיים במשרד הבריאות (להלן - מנהל המחלקה) ולרופא המחוזי, תוך ארבעה עשר יום מיום שניתן לו הרשיון או מיום השינוי, לפי הענין.
7. שינוי שם (תיקון: תשמ"א)
שונה שמו של רוקח או של עוזר רוקח מכל סיבה שהיא, לפי חוק השמות, התשט"ז-1956, יודיע בכתב למנהל באמצעות מנהל המחלקה ולרופא המחוזי, תוך שלושים יום לאחר תאריך השינוי, בצירוף תעודת משרד הפנים על שינוי השם.
8. רישום שינוי שם (תיקון: תשמ"א)
נוכח המנהל כי שמו של רוקח או של עוזר רוקח שונה כדין ונמסרה הודעה כאמור בתקנה 7, יורה לשנות את שמו של הרוקח או של עוזר הרוקח ברשיונו ובכל רישום אחר הנעשה מטעם משרד הבריאות.
9. הודעה על אבדן רשיונות (תיקון תשמ"א)
אבד רשיון של רוקח או של עוזר רוקח, יודיע על כך מיד לתחנת המשטרה הקרובה ולמנהל; ההודעה למנהל תינתן בכתב באמצעות הרופא המחוזי ויפרטו בה נסיבות אבדן הרשיון, ויצורפו לה תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, המאמת את העובדות המפורטות בהודעה, ואישור בכתב מתחנת המשטרה על מסירת הודעה כאמור לתחנת המשטרה.
10. הוצאת העתקי רשיונות (תיקון: תשמ"א)
ניתנה הודעה למנהל כאמור בתקנה 9 רשאי הוא להוציא העתק רשיון במקום האבוד, בסייגים שימצא לנכון; על העתק כאמור יצויין שהוא העתק המחליף את המקור שאבד.
תוספת הראשונה - השניה (בוטלו) (תיקון: התשמ"א)
______________________________
1 חא"י ג', (ע) 2007, (א) 1954; ע"ר, 1947; תוס' 2, (ע) 88, (א) 1080; ק"ת תש"ט, 192; תשכ"ו, 407; תשכ"ט, 995; תש"ל, 1540; תשל"ב, 749; תשל"ו, 2733; תשל"ז, 982; תשמ"א, 290 עפ"י סעיף 47.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ