אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה), התשמ"ח-1988

תקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה), התשמ"ח-1988

תקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה), התשמ"ח-1988 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א1) לפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976 (להלן - הפקודה), בהתייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ג)
בתקנות אלה -
"בחינה" - בחינה שקבע המנהל לפי סעיף 4(א)(3) לפקודה;
"הועדה" - ועדה להערכת כושר קליני, שמינה, לענין זה, המנהל מתוך רשימת רופאים שהוגשה לו על ידי המועצה המדעית;
"כושר קליני" - לרבות יכולת לקיחת אנמנזה, ביצוע בדיקה פיזיקלית, קביעת אבחנה מבדלת ומתן הצעות לתכנית טיפולית למספר מקרים לפי קביעת הועדה;
"רופא מחוץ לארץ" - רופא בעל דיפלומה מחוץ לארץ שהכיר בה המנהל ושעסק כדין ברפואה קלינית מחוץ לישראל;
"תקנות תואר מומחה" - תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973.
2. תנאים למתן פטור מחובת בחינה לרופאים מחוץ לארץ (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ה)2
(א) רופא מחוץ לארץ שהתקיים בו אחד התנאים הנקובים להלן פטור מחובת בחינה:
(1) המועצה המדעית מכירה בתואר מומחה שלו לענין תקנות תואר מומחה, ללא בחינות;
(2) קיבל תואר מומחה בחוץ לארץ מגוף שהכיר בו המנהל, בתנאי שהוא חייב לעמוד בבחינות התמחות שלב ב' בלבד לצורך קבלת תואר מומחה, בהתאם לתקנות תואר מומחה, ובלבד שעסק ברפואה ברציפות 5 שנים.
(3) עסק ברפואה קלינית במשך 14 שנים, ונתקיימו בו כל אלה:
(א) עבד בישראל 6 חדשים רצופים במוסד מוכר כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות תואר מומחה, לפי היתר מוגבל (להלן: תקופת ההסתכלות);
(ב) בתום תקופת ההסתכלות -
(1) ניתנה לגביו, חוות דעת חיובית מאת מנהל המוסד המוכר כאמור; ולאחריה,
(2) ניתנה לגביו הערכה חיובית של הועדה על כושרו הקליני; לא היתה הערכת הועדה חיובית, רשאי הוא להופיע לפניה להערכה אחת נוספת בלבד, תוך תקופה שלא תעלה על שנה ממועד ההערכה הראשונה.
(ב) רופא מחוץ לארץ רשאי לעבור תקופת הסתכלות אחת בלבד.
3. פטור למסיימי סטז'
(א) מי שעמד בבחינה לקראת סטז' לפי תקנות הרופאים (בחינה לקראת סטז'), התשמ"ח-1988, סיים תקופת סטז' לפי הפקודה והתקיימו בו הוראות סעיף 4 לפקודה, פטור מחובת בחינה.
(ב) מי שרכש את השכלתו הרפואית כאמור בסעיף 4(ב)(2) לפקודה, במדינה שהמועצה המדעית מכירה לענין תקנות תואר מומחה בתארי מומחה המוענקים על ידה ללא בחינות, פטור מחובת בחינה.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ח, 725; תשנ"ג, 42; תשנ"ה, 875.
2 תקנה 3 לתקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה) (תיקון), התשנ"ג-1992 (ק"ת תשנ"ג, 43; תשנ"ה, 875) קובעת:
"3. הוראות מעבר
(א) הפטור לפי תקנה 2(א)(3) לתקנות העיקריות לא יחול על מי שנכשל בבחינת רישוי לפני תחילתן של תקנות אלה". (התקנות פורסמו ב- 10.11.92).
(ב) הוראות תקנות אלה לא יחולו על רופא מחוץ לארץ שעסק ברפואה קלינית במשך 20 שנה, שהגיש בקשה לרשיון עד יום תחילתן של תקנות אלה והתחיל תקופת הסתכלות תוך שנה מיום תחילתן."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ