אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרופאים (פרסומת אסורה), התשס"ט-2008

תקנות הרופאים (פרסומת אסורה), התשס"ט-2008

תקנות הרופאים (פרסומת אסורה), התשס"ט-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976, בהתייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרה
בתקנות אלה -
"פרסומת" - לרבות מודעת תדמית, לעיסוקו ברפואה של רופא מורשה בישראל או לעיסוק ברפואה בישראל המיועדת, לפי צורתה, תוכנה או דרך פרסומה, לקהל בישראל, ונצפית על ידו, אף אם היא מופצת, משודרת או מודפסת מחוץ לישראל; לעניין תקנות אלה, כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית מכל סוג שהוא לא ייחשבו פרסומת;
"מודעת תדמית" - מודעת פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח כי אינה פרסומת.
2. פרסומת מטעה או פוגעת בכבוד המקצוע
פרסומת מסוג כמפורט להלן או הנעשית בצורה או בדרך כמפורט להלן, היא פרסומת שיש בה כדי להטעות את הציבור או כדי לפגוע בכבוד המקצוע:
(1) תכנים -
(א) פרסום עובדות שגויות או מטעות, מידע לא נכון או מצג שוא אחר;
(ב) ציון נתונים מספריים או אחרים על הצלחה של טיפול רפואי או טיפול אחר בבריאות אדם שמבצע הרופא שאודותיו הפרסומת, למעט אם ניתן לכך אישור מאת המנהל הכללי של משרד הבריאות או עובד בכיר במשרד הבריאות שהוא הסמיך לעניין זה, אם שוכנע כי קיימות אמות מידה מדעיות לנתונים האמורים, וכי אין בציון הנתונים כדי להטעות את הציבור;
(ג) הבטחת הצלחה של טיפול;
(ד) פרסומת המשבחת את מיומנותו, ידיעותיו וכשירותו המקצועית של רופא, בין אם נקבו בשמו ובין אם לאו;
(ה) דברי זלזול, השמצה או שלילת כשירותו או ניסיונו של רופא או מטפל אחר;
(ו) שימוש בתואר מומחה שלא אושר לרופא לפי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973, או בתואר דומה עד כדי הטעייה לאחד התארים שלפי התקנות האמורות או ציון תחום מומחיות שאינו קיים באותן תקנות; אין בתקנה זו כדי למנוע מרופא מלציין את התחום הרפואי שבו הוא עוסק, ובלבד שלא יהיה שימוש בביטוי "מומחה" או "מומחיות";
(ז) שימוש בתואר אקדמי במקצוע שאיננו רפואה, אלא אם כן צוין בצדו תחום התואר וכן תוארו ברפואה של הרופא;
(ח) שימוש בידי מי שעיקר עיסוקו ברפואה הוא בישראל - בתואר פרופסור ברפואה, אלא אם כן נזכר התואר לאחר שמו ותוארו ברפואה של הרופא, וצוין בצדו שם המוסד והארץ שבה ניתן והתקופה שבה כיהן כפרופסור;
(2) צורה -
(א) שימוש בשם, כינוי, תמונה, תצלום או דמות של אנשים מפורסמים וידועי שם;
(ב) שימוש בשם, כינוי, תמונה, תצלום או דמות של מטופלים או של אנשים הנחזים להיות מטופלים או רופאים, אלא אם כן צוין במפורש ובמקום בולט לעין כי אין מדובר במטופל או ברופא;
(ג) פרסומת המכילה צילום, ציור או תמונה של אברי גוף מוצנעים;
(3) דרך -
(א) פרסומת הנעשית בשיווק ישיר באמצעות הטלפון (טלמרקטינג) או באמצעות סוכן מכירות;
(ב) פרסומת בעיתונות, במגזינים ובכתבי עת, וכן במדריכי טלפון, בספרי מען או במדריכים מסווגים אחרים, שגודלה עולה על חצי העמוד או שמופיעה יותר מפעם אחת באותו גיליון של העיתון או באותו מדריך;
(ג) פרסומת על שלט חוצות, נייח או נייד, בשטח העולה על 60 40 סנטימטרים, לכל רופא ורופא; לעניין זה, "שלט חוצות" - לרבות כרזה, כרזת אוויר, בלון פרסום וכל אמצעי פרסום אחר המיועד להיראות ברשות הרבים;
(ד) פרסומת באינטרנט הנעשית -
(1) באתר המכיל תכנים של אלימות, פורנוגרפיה, תוכן בלתי חוקי אחר או
באתר המיועד לקטינים;
(2) בדרך של פרסומת "קופצת" ((Pop Up;
לעניין פסקת משנה זו, "פרסומת באינטרנט" - לרבות קישורים (LINK) לאתרים אחרים, פסי פרסומת ( BANNER ), או בכל דרך אחרת;
(ה) משלוח דבר פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 .
3. פגיעה בציבור
פרסומת כמפורט להלן יראו כפרסומת שיש בה משום פגיעה בציבור, והיא אסורה:
(1) פרסום תעריפים ומחירים לטיפול;
(2) פרסומת שיש בה עידוד לצריכת טיפול רפואי שאינו חיוני על פי אמות מידה רפואיות מקובלות, על ידי יצירת חשש או הפחדה;
(3) שימוש בכל מידע על מטופל, בעבר או בהווה, העלול לזהותו, אף אם נעשה בהסכמת המטופל;
(4) פרסום מבצעים, הנחות, הגרלות, חלוקת פרסים, מתנות או מתן כל טובת הנאה (בפסקה זו - תמורה) בקשר עם מתן או קבלת טיפול רפואי, או מתן טיפול רפואי כתמורה לרכישה או לקבלה של שירות אחר.
4. סייג לעניין מידע לציבור
תקנה 2(2) ו-(3) לא תחול על פרסום מידע המתמקד בעובדות ושמטרתו הפצת ידע והסברה רפואית.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.
___________________________
1 ק"ת תשס"ט, 89.
2 התקנות פורסמו ביום 12.11.2008.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ