אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרופאים (סדרי דיון בועדה רפואית), תשל"ו-1976

תקנות הרופאים (סדרי דיון בועדה רפואית), תשל"ו-1976

תקנות הרופאים (סדרי דיון בועדה רפואית), תשל"ו-1976 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ז(ד) לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947, וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ועדה" - ועדה רפואית שמונתה לפי סעיף 5ז לפקודה;
"השר" - שר הבריאות.
2. הזמנה על-ידי הועדה
הזמנת אדם לבוא בפני הועדה ולהעיד או להציג דבר, תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת, ותימסר לו באופן אישי או תישלח אליו בדואר רשום.
3. כפיית התייצבות
בקשה לכפות את התייצבותו של אדם בפני הועדה לענין סעיף 5ז(ג) לפקודה, תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת.
4. גביית עדות על-ידי שלוח (תיקון: תשס"ב)
בקשה לגבות עדות מחוץ לישראל לפי סעיף 13 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, תוגש בהתאם לפרק כ' בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; הרופא יהא המשיב בבקשה.
5. פרוטוקול
(א) הועדה תנהל פרוטוקול שישקף את דיוניה;
(ב) הפרוטוקול ינוהל בדרך שיורה היושב ראש והוא יחתום עליו בתום כל ישיבה.
(ג) המסמכים שהוצגו לועדה יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
6. דיווח למנהל
הועדה תגיש את ממצאיה והחלטותיה המנומקים למנהל.
7. נוכחות בעת הדיון
בדיוני הועדה לא יהיו נוכחים אלא חברי הועדה, מבקש הרשיון או הרופא, עדים שהוזמנו, ומי שהיושב ראש התיר את נוכחותו.
8. סודיות
הדיונים בועדה והעיון במסמכיה יהיו סודיים ותכנם יימסר למנהל בלבד, זולת אם התיר יושב ראש הועדה לגלות מתוכנם.
9. ייצוג על-ידי היועץ המשפטי לממשלה
היועץ המשפטי לממשלה או נציגו רשאים לפתוח בהליכים בפני בית-המשפט לפי תקנות אלה בשם הועדה.
10. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.
תוספת
טופס 1
(תקנה 2)
ועדה שמונתה לפי סעיף 5ז
לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947
הזמנה להתייצב ולהעיד או להציג דבר
לכבוד

(המען)
1. הינך מתבקש בהתאם לתקנה 2 לתקנות המתעסקים ברפואה (סדרי דיון בועדה הרפואית), תשל"ו-1976, להתייצב בפני הועדה הרפואית ביום
בשעה במקום לשם מתן עדות בענינו של הרופא או מבקש הרשיון ו/או להציג את המוצגים המפורטים להלן:

2. דע לך שאם לא תתייצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש ללא צידוק המניח את דעת הועדה תיראה כסרבן ובית המשפט יהיה רשאי לכפות עליך ציות להוראות הועדה בכל דרך שתיראה לו, לרבות המעצר.

תאריך יושב ראש הועדה
בשם הועדה
טופס 2
(תקנה 3)
בבית המשפט המחוזי
ב
בקשה לכפות ציות להוראות הועדה לפי סעיף 5ז לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947
בענין בדיקה על-ידי ועדה רפואית של הרופא/מבקש הרשיון תיק מס' ובענין הזמנת העד לבוא בפני הועדה ולהעיד בפניה ו/או להציג דבר.
1. הרופא/מבקש הרשיון הוזמן לבדיקה בפני ועדה רפואית.
2. לצורך עריכת הבדיקה האמורה הוזמן לבוא בפני הועדה ולהעיד/להציג דבר העד שמענו ליום לשעה במקום
3. ההזמנה נמסרה לעד האמור אישית ואישור מסירה נעשה על-ידי והעתק נכון של כתב ההזמנה ואישור מסירה מצורף בזה/ההזמנה נשלחה לעד בדואר רשום עם אישור מסירה, המצורף בזה.
4. במועד ובמקום הנקובים לעיל לא התייצב העד, ואף לא בשעה מאוחרת יותר עד תום הדיון באותו יום.
5. הועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום לשעה במקום או לכל מועד אחר ומקום שתקבע הועדה.
6. אי לכך מתבקש בית המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הועדה במקום ובמועד האמורים, הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית המשפט בהליכים אזרחיים.
7. עדותו של העד דרושה לועדה כדי לברר
8. רצוף בזה תצהיר.

תאריך המנהל/יושב ראש הועדה
______________________________
1 ק"ת תשל"ו, 2480; תשס"ב, 805.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ