אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 59(ב) ו-(ג) ו-61 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976, באישור שר הבריאות, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
1. הוראת שעה (תיקון: תשס"ט, תש"ע) 2
בתקופה של שלוש שנים מיום תחילתן של תקנות אלה יראו כאילו בתקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות), התשס"א-2001 -
(1) בתקנה - 1
(א) בהגדרה "מוסד רפואי", המילה "וכן" נמחקה, ובסופה בא "וכן מגן דוד אדום בישראל כמשמעותו בחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950, או בעל אישור מאת המנהל להפעיל ניידת או אמבולנס טיפול נמרץ (להלן - שירות אמבולנס);
(ב) במקום ההגדרה "מנהל רפואי" בא:
""מנהל רפואי" - מנהל מוסד רפואי או ממלא מקומו, או המנהל הרפואי של המוסד, שהם רופאים מורשים;";
(ג) במקום ההגדרה "עוזר" בא:
""עוזר" - בעל מקצוע בריאות;
"פאראמדיק" - בעל תעודה שהשלים תכנית שהכיר בה המנהל;";
(2) האמור בתקנה 2 מסומן "(א)" ואחריו בא:
"(ב) פעולה המותרת לאחות או לבעל מקצוע בריאות על פי תקנות אלה תותר גם למי שמקבל הכשרה מקצועית באותו מקצוע, שהכיר בה המנהל, בפיקוחו הישיר ובנוכחותו של מורשה לבצע הפעולה, בכפוף לתנאי המוסד הרפואי שבו הוא מקבל ההכשרה המקצועית.";
(3) בתוספת הראשונה -
(א) המילים "הכרת מעמד" - נמחקו;
(ב) אחרי "/קופת חולים" יבוא "/מגן דוד אדום בישראל/שירות אמבולנס";
(ג) בסופה בא "המנהל הרפואי של מגן דוד אדום בישראל או שירות אמבולנס - לגבי פאראמדיקים";
(4) בתוספת השביעית, בפרט 1, אחרי "פאראמדיק" בא "לרבות באמבולנס של מגן דוד אדום בישראל או של שירות אמבולנס או במקום אחר, במקרה של פיקוח נפש, אף אם לא נמצא רופא".
2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 14 ימים מיום פרסומן.
___________________________
1 ק"ת תשס"ח, 838; תשס"ט, 932; תש"ע, 941.
2 תקנה 2 לתקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2009 (ק"ת תשס"ט, 932) קובע לגבי תיקון תקנה 1:
"2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט באייר התשס"ט (23 במאי 2009)."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ