אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרופאים הוטרינריים (בחינת רישוי), התשנ"א-1991

תקנות הרופאים הוטרינריים (בחינת רישוי), התשנ"א-1991

תקנות הרופאים הוטרינריים (בחינת רישוי), התשנ"א-1991 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-1991 (להלן - החוק), בהתייעצות עם המועצה המדעית, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרה
בתקנות אלה, "ועדת בחינה" - ועדה שמינה המנהל לפי תקנה 7.
2. מועדי הבחינה
(א) הבחינה תיערך פעמיים בשנה לפחות.
(ב) שלושים ימים לפחות לפני מועד הבחינה, יפרסם יושב ראש ועדת הבחינה ברשומות ובעתון יומי אחד לפחות הודעה על מועדי הבחינה, מקומה ומענה של ועדת הבחינה.
3. הגשת בקשה (תיקון: תשנ"ד)
המבקש להיבחן לפי תקנות אלה, יגיש, לפחות 10 ימים לפני מועד הבחינה, בקשה בכתב לועדת הבחינה באמצעות המנהל (להלן - המבקש); לועדת הבחינה יצרף המנהל אישור כי התמלאו במבקש התנאים הנקובים בסעיף 5(ב)(2) לחוק.
4. בחינה בכתב
הבחינה תהיה בכתב בשפה העברית או בכל שפה אחרת לפי שיקול דעתו של יושב ראש ועדת הבחינה. אולם רשאי יושב ראש ועדת הבחינה, בנסיבות מיוחדות, להתיר לנבחן, לפי בקשתו, להיבחן בחלק מן הבחינות או בכולן בעל פה.
5. נושאי הבחינה
הבחינה תהיה בנושאים אלה:
(1) החקיקה הווטרינרית הנוהגת בישראל;
(2) מחלות כמשמעותן בפקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985, איבחון, מניעה וביעור;
(3) משק בעלי החיים בישראל ואפיוניו היחודיים;
(4) הפיקוח הווטרינרי על מוצרים מן החי בישראל.
6. קורס הכנה
(א) מבקש להיבחן שהתמלאו בו התנאים הנקובים בסעיף 5(ב)(2) לחוק, רשאי להשתתף בקורס שהכיר בו המנהל, לשם הכנתו לקראת בחינת הרישוי (להלן - הקורס).
(ב) מי שסיים את הקורס יקבל ציון כללי שישקף את הישגיו בקורס (להלן - ציון מגן).
(ג) בחישוב ציון תוצאות הבחינה בהתאם לתקנה 11 יובא בחשבון ציון המגן לפי קביעת ועדת הבחינה.
7. ועדת הבחינה
(א) המנהל ימנה ועדת בחינה של 5 רופאים וטרינריים שהרכבה:
(1) שני נציגי המועצה המדעית, לפי המלצת יושב ראש המועצה המדעית;
(2) שני נציגי בית הספר לרפואה וטרינרית על שם קורט, לפי המלצת מנהלו;
(3) נציג מנהל השירותים הווטרינריים.
(ב) לכל חבר ימונה ממלא מקום.
(ג) המנהל ימנה יושב ראש לועדה מבין נציגי המועצה המדעית.
(ד) הועדה תקבע את סדרי עבודתה.
(ה) שלושה מבין חברי ועדת הבחינה יהוו קוורום להחלטותיה.
8. תפקידי ועדת הבחינה
(1) תפקידיה של ועדת הבחינה הם:
(1) לקבוע את מועדי הבחינה;
(2) לקבוע את השאלות לבחינה;
(3) לקבוע אם ובאילו ספרים מותר להשתמש בשעת הבחינה;
(4) למנות בוחנים ומפקחים על הבחינה;
(5) לקיים את הבחינה;
(6) לקבוע את תוצאות הבחינה;
(7) לדווח למנהל על תוצאות הבחינה.
9. הנוהג בבחינה
לכל נבחן ייקבע מספר והנבחן ירשום על גבי הבחינה את מספרו; לא ירשום נבחן את שמו על גבי דפי הבחינה ולא יתלוש דפים מתוך דפי הבחינה.
10. משמעת
נבחן שיש ברשותו בזמן הבחינה רשומה או כתב או ספר שהשימוש בו לא הותר כאמור בתקנה 8(3), או שהוא עוזר או מפריע לנבחן אחר, רשאי המפקח, אם יש לו יסוד להניח שהנבחן עשה כאמור, להפסיק את בחינתו ולהוציאו מחדר הבחינות.
11. תוצאות הבחינה
תוצאות הבחינה יצויינו ב"עבר" או "נכשל".
12. בחינה חוזרת
נבחן שנכשל בבחינה רשאי להיבחן שוב במועד אחר.
13. אישור על תוצאות הבחינה
ועדת הבחינה תמסור לנבחן את תוצאות בחינתו בהודעה בדואר רשום שתישלח תוך ששים ימים מיום שועדת הבחינה קבעה את תוצאות הבחינה לפי תקנה 8(6).
_________________________________
1 ק"ת תשנ"א, 1235; תשנ"ד, 712.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ