אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הקאדים (סדרי בחינות בכתב), התשס"ד-2003

תקנות הקאדים (סדרי בחינות בכתב), התשס"ד-2003

תקנות הקאדים (סדרי בחינות בכתב), התשס"ד-2003 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ג) ו-28 (א) לחוק הקאדים, התשכ"א-1961 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם נשיא בית הדין השרעי לערעורים, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הבחינה" - בחינה בכתב כאמור בסעיף 2(א)(4) לחוק;
"הועדה הבוחנת" - כמשמעותה בסעיף 2(ב) לחוק;
"המזכיר" - מזכיר ועדת המינויים שמונתה לפי סעיף 4 לחוק.
2. זימון לבחינה
(א) המזכיר יזמן לבחינה את מי שראה לגביו, לפי השאלון שהגיש, המסמכים שצורפו לו או הצהרה שנתן, כי נתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא מוסלמי;
(2) מלאו לו 29 שנים וטרם מלאו לו 70 שנים;
(3) הוא אזרח ישראל;
(4) הוא חבר לשכת עורכי הדין ארבע שנים לפחות או בעל השכלה כאמור בסעיף 2(א)(1) לחוק.
(ב) הודעה על מועד הבחינה ישלח המזכיר בדואר רשום, ארבעה עשר ימים לפחות לפני מועד הבחינה.
3. מועד הבחינה
הבחינה תתקיים במועד שקבעה הועדה הבוחנת ואשר לא יקדים ביותר מארבעים וחמישה ימים את היום שבו פרסם שר המשפטים הודעה ברשומות, לפי סעיף 5(א) לחוק, על הצורך למנות קאדי.
4. נושאי בחינה בכתב
לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינה ישלח המזכיר למי שזימן לבחינה, רשימת נושאים שהחליטה עליהם הועדה הבוחנת.
5. שפת הבחינה
הבחינה תיערך בשפה הערבית.
6. תפקידי הועדה הבוחנת
אלה תפקידי הועדה הבוחנת:
(1) לקבוע ולערוך את שאלות הבחינה;
(2) לקבוע את מועד הבחינה;
(3) לקיים את הבחינה;
(4) להחליט אם ובאיזה חומר עזר מותר להשתמש בשעת הבחינה;
(5) למנות מי שיפקח על הבחינה;
(6) למסור למזכיר את תוצאות הבחינה;
(7) להחליט בענינים נוספים הנוגעים לניהול התקין של הבחינה.
7. הנוהג בבחינה
הבחינה תיערך באופן ששם הנבחן לא ניתן יהיה לזיהוי; לכל נבחן ייקבע מספר אישי והמזכיר ירשום מספר זה על גבי מחברת הבחינה.
8. משמעת
(א) היה לועדה הבוחנת או מי שהסמיכה, יסוד להניח כי יש ברשותו של נבחן בשעת הבחינה ספר, רשימה או כתב שהחזקתם אותה שעה אסורה או שהוא עוזר או מפריע לנבחן אחר או נעזר בו, רשאית הועדה הבוחנת, להפסיק את בחינתו, להוציאו מחדר הבחינה ולפסול את בחינתו.
(ב) הועדה הבוחנת תדווח לועדת המינויים הקבועה בסעיף 4 לחוק, על הפסקת בחינתו של נבחן, הוצאתו של נבחן מחדר הבחינה ופסילת בחינתו.
9. תוצאות הבחינה
(א) מי שקיבל ציון של 60 לפחות, יראוהו כמי שעבר את הבחינה.
(ב) המזכיר יערוך את רשימת הנבחנים ואת ציוניהם.
(ג) המזכיר יצרף את תוצאות הבחינה לתיקו האישי של הנבחן.
(ד) המזכיר ישלח את תוצאות הבחינה לנבחנים בדואר רשום, לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים לאחר מועד הבחינה.
10. בדיקה חוזרת
(א) נבחן רשאי לבקש לעיין בבחינתו ולקבל העתק ממנה בתוך שבעה ימים מיום משלוח תוצאותיה כאמור בתקנה 9(ד); המזכיר יקבע מועד לעיון בבחינה.
(ב) נבחן רשאי לפנות לועדה הבוחנת, בבקשה מנומקת, לבדיקה חוזרת של הבחינה בענין או בענינים מסוימים בה, בתוך עשרה ימים מיום משלוח תוצאות הבחינה כאמור בתקנה 9(ד).
(ג) הבדיקה החוזרת תיערך באופן ששם הנבחן לא ניתן יהיה לזיהוי, ומחברת הבחינה תסומן בידי המזכיר במספר אישי שונה מזה שלפי תקנה 7.
(ד) ההחלטה בבדיקה חוזרת תהא סופית ותישלח לפונה בדואר רשום לא יאוחר משלושים ימים לאחר עריכתה.
11. בדיקת הבחינה ובדיקה חוזרת
בדיקת הבחינה או בדיקה חוזרת תיעשה בידי הועדה הבוחנת או מי שהסמיכה לכך, ובלבד שבדיקה חוזרת לא תיעשה בידי מי שבדק את הבחינה לראשונה.
12. נבחן עם מוגבלות
הועדה הבוחנת רשאית, לבקשת נבחן שהוא אדם עם מוגבלות כמשמעותו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, לקבוע בעבורו התאמות הנדרשות מחמת המוגבלות, ואשר יש בהן כדי להבטיח שייבחן בתנאים שווים, ככל האפשר, לשאר הנבחנים.
13. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א בחשון התשס"ד (16 בנובמבר 2003).
_________________________________
1 ק"ת תשס"ד, 76.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ