אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אגרה שנתית לחברה מנהלת), התשס"ז-2007

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אגרה שנתית לחברה מנהלת), התשס"ז-2007

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אגרה שנתית לחברה מנהלת), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 58(א)(3) ו-(ב) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. אגרה שנתית לחברה מנהלת (תיקון: תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
(א) חברה מנהלת תשלם אגרה שנתית בעד כל קופת גמל שבניהולה בסכום של 2,230 שקלים חדשים (להלן - האגרה השנתית).
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תשלם חברה מנהלת אגרה שנתית בעד קופות גמל שבניהולה, בשל השנה שבה קיבלה רישיון חברה מנהלת, וכן לגבי כל קופת גמל חדשה שבניהולה שאושרה בתקופה מאוחרת יותר, בשל השנה שבה אושרה לראשונה.
2. מועד התשלום
האגרה השנתית תשולם לא יאוחר מיום 15 בינואר של כל שנה שבעדה היא משולמת.
3. פיגור בתשלום
לא שולמה אגרה שנתית במועד, ישולם סכום האגרה בתוספת ריבית שקלית כהגדרתה בתקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור הריבית ודרך חישובה), התשס"ג-2003.
4. עדכון האגרה
(א) ב-1 בינואר של כל שנה יתעדכן סכום האגרה השנתית (להלן - יום העדכון), לפי שיעור השינוי שחל במדד מן המדד שפורסם בחודש דצמבר 2006 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; לעניין זה, "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב) סכום האגרה השנתית שעודכן כאמור, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים.
(ג) הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר יפרסם, בהודעה ברשומות, את סכום האגרה השנתית שעודכן כאמור בתקנת משנה (א) ו-(ב).
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
__________________________
1 ק"ת תשס"ז, 1110; תשס"ח, 304; תשס"ט, 244; תש"ע, 298, 358.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ