אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס"ז-2007

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס"ז-2007

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 42(א) ו-112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח על הביטוח), ולפי סעיפים 40 ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הממונה" - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר;
"חברה מנהלת" - למעט חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה;
"יום עסקים" - כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;
"מבטח חוץ" - מי שקיבל רישיון מבטח חוץ לפי סעיף 15(א)(2) לחוק הפיקוח על הביטוח;
"מבטח ישראלי" - מי שקיבל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף 15(א) לחוק השלישי, השישי, התשיעי והשנים עשר של כל שנה;
"רבעון" - תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודש השלישי, השישי, התשיעי והשנים עשר של כל שנה.
2. דין וחשבון כספי שנתי
מבטח ישראלי, חברה מנהלת וחברה מנהלת של קופת גמל לקצבה, לגביהן ולגבי קופות הגמל שבניהולן, יערכו דין וחשבון כספי שנתי ליום 31 בדצמבר של כל שנה, כשהוא מבוקר בידי רואה חשבון, ויגישו אותו לממונה לא יאוחר מתום שלושה ימי עסקים מהמועד שבו נחתם הדין וחשבון האמור בידי הגורמים המוסמכים בהם לענין זה או עד יום 31 במרס שלאחר תאריך הדין וחשבון, לפי המוקדם מביניהם.
3. דין וחשבון כספי רבעוני
מבטח ישראל, חברה מנהלת וחברה מנהלת של קופת גמל לקצבה - לגביה ולגבי קופות הגמל לקצבה שבניהולה, יערכו דין וחשבון כספי ליום האחרון של הרבעון הראשון, השני והשלישי של כל שנה, כשהוא מסוקר בידי רואה חשבון, ויגישו אותו לממונה לא יאוחר מתום שלושה ימי עסקים מהמועד שבו נחתם הדין וחשבון האמור בידי הגורמים המוסמכים בהם לענין זה או בתום חודשיים מתום כל רבעון, לפי המוקדם מביניהם.
4. דין וחשבון כספי של מבטח חוץ
(א) מבטח חוץ יערוך דינים וחשבונות כספיים על עסקיו בישראל ויגישם לממונה בהתאם להוראות תקנות 2 ו-3.
(ב) מבטח חוץ יגיש לממונה דין וחשבון כספי על עסקיו מחוץ לישראל, ערוך ומאושר לפי הדין הנוהג במקום ההתאגדות שלו, בתוך 14 ימי עסקים מהיום שבו הוגש לרשות המתאימה במדינת החוץ או מהיום שבו פורסם, לפי המוקדם.
5. תחילה והוראת שעה
תחילתן של תקנות אלה ביום י"א באדר התשס"ז (1 במרס 2007), ואולם בשנת 2007 תחול תקנה 3 על חברה מנהלת ועל חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה - לגביה ולגבי קופות הגמל לקצבה שבניהולה, אך ורק לגבי הדוח הכספי לרבעון השני של אותה שנה.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ז, 616.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ