אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על קידוחי-מים (רישום בארות), תשי"ח-1958

תקנות הפיקוח על קידוחי-מים (רישום בארות), תשי"ח-1958

תקנות הפיקוח על קידוחי-מים (רישום בארות), תשי"ח-1958 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הפיקוח על קידוחי-מים, תשט"ו-1955, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בעל באר" - לרבות אדם שבידו השליטה או החזקה על באר.
2. הפעלת באר
לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל באר, אלא אם הבאר נרשמה בהתאם לתקנות אלה.
3. מסירת פרטים (תיקון: תש"ך)
בעל באר ימסור לנציב תוך 60 יום מיום פרסום תקנות אלה ברשומות, או תוך שבעה ימים מיום התקנת הבאר, הכל לפי התאריך המאוחר יותר, בקשה להירשם לפי הנוסח שבטופס שאפשר להשיגו בנציבות המים, הקריה, תל-אביב-יפו, ת.ד. 43, או במקום שעליו יודיע הנציב.
4. תעודת רישום
מצא הנציב שהפרטים בבקשת בעל-באר הם נכונים, ישלח לו תעודה (להלן - תעודת-רישום) שתכלול פרטים בדבר מיקומה, ציודה, ספיקתה ותפוקתה, וכן בדבר הבעלות עליה או צורת החזקה בה וכן מספרה שיהווה את מספרה הרשמי של אותה באר.
5. הוכחה לכאורה
כל הפרטים שבתעודת-רישום, למעט הפרטים על הבעלות או זכות-קנין אחרת בבאר, ישמשו הוכחה לכאורה על אמיתותם.
6. תיקון הבקשה
(א) מצא הנציב שהפרטים בבקשת בעל-באר אינם נכונים, ידרוש ממנו בכתב לתקן את הבקשה בהתאם לדרישתו או למסור לו פרטים נוספים על אלה שבבקשתו תוך תקופה שנקבעה בדרישה, ובלבד שלא תפחת משלושים יום.
(ב) תיקן המבקש את הבקשה או מסר פרטים נוספים בהתאם לדרישת הנציב, ישלח לו הנציב תעודת-רישום.
7. סמכות הנציב
לא מסר בעל-באר בקשה להירשם כאמור בתקנה 3 או לא תיקן את בקשתו או לא מסר פרטים נוספים כאמור בתקנה 6, רשאי הנציב לשלוח לו תעודת-רישום שתכלול את הפרטים האמורים בתקנה 4, כפי שהם נקבעו על ידי הנציב.
8. פרטים נוספים
הנציב רשאי לדרוש מבעל תעודת-רישום פרטים נוספים על אלה שבתעודה ודין הדרישה האמורה כדין דרישה לפי תקנה 6.
9. הודעה על שינויים
בעל תעודת-רישום יודיע לנציב על כל שינוי במצבה של הבאר במידה שהוא משנה או עלול לשנות את הפרטים הכלולים בתעודה, תוך שבעה ימים מיום בו חל שינוי כאמור ודין ההודעה האמורה כדין מסירת פרטים לפי תקנה 3.
10. תיקון תעודת רישום
הנציב רשאי לתקן תעודת-רישום ודין התיקון כדין תעודת-רישום מקורית.
11. פנקס בארות (תיקון: תש"ך)
הנציב יערוך מהעתקי תעודות-הרישום פנקס-בארות שיופקד בנציבות המים וכל אדם רשאי לעיין בו, ללא תשלום, בשעות-העבודה הרגילות.
_________________________________
1 ק"ת תשי"ח, 1149; תש"ך, 1857.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ