אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על קידוחי-מים, תשט"ז-1955

תקנות הפיקוח על קידוחי-מים, תשט"ז-1955

תקנות הפיקוח על קידוחי-מים, תשט"ז-1955 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הפיקוח על קידוחי-מים, תשט"ו-1955, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
"ביצוע שאיבת-נסיון" - לרבות מדידות ובדיקות הקשורות בשאיבת-נסיון וכן מסירת תסקיר לנציב על הביצוע.
2. מועד לביצוע עבודות קדיחה
בעל רשיון-קדיחה יתחיל בעבודות-קדיחה בהתאם לרשיון תוך שלושה חדשים מתאריך מתן הרשיון וינהל אותן ברציפות.
3. מועד לביצוע שאיבת נסיון
(א) בעל רשיון-קדיחה יבצע תוך שנה ממתן הרשיון שאיבת-נסיון, אלא אם הודיע לנציב תוך אותה תקופה שאין ברצונו לנצל את הרשיון. ביצוע שאיבת-נסיון לא יימשך יותר מחודש אחד.
(ב) הודיע בעל רשיון-הקדיחה תוך שנה כאמור שאין ברצונו לנצל את ה
רשיון, רשאי הנציב לחייבו לסתום את הבאר, כולה או מקצתה.
4. הארכת מועדים
הנציב רשאי להאריך את המועדים המפורטים בתקנות 2 ו-3, אם ראה שאין לקיים את המועדים מסיבות שאין לבעל הרשיון שליטה עליהן.
5. קביעת סימן למדידה
בעל רשיון-קדיחה יקבע עם התחלת עבודות-הקדיחה סימן ארעי בקרבת ציר-הקדיחה שעל פיו יכוונו כל המדידות הקשורות בעבודות.
6. ניהול יומן
בעל רשיון-קדיחה חייב לנהל יומן המראה את ההתקדמות בעבודות ולהמציא למנהל כל שבוע העתק ממנו.
7. הודעה על שאיבת נסיון
(א) בעל רשיון-קדיחה יודיע לנציב שבעה ימים מראש על תאריך שאיבת-הנסיון.
(ב) הנציב רשאי לדרוש, כי שאיבת-הנסיון לא תבוצע, כולה או מקצתה, אלא בנוכחותו או בנוכחות מי שהוסמך על ידיו לכך.
8. תסקיר, תשריט ודוגמאות
עם הגשת תסקיר על שאיבת-הנסיון יגיש בעל רשיון-הקדיחה לנציב -
(1) תסקיר על עבודות-הקדיחה;
(2) תשריט-הקדיחה בקנה-מידה של 1:2500 בציון רמתה מנקודת-קבע, שתסומן במרחק לא יותר מ-20 מטר מציר-הקדיחה, חתום ביד מודד בעל רשיון על פי פקודת המדידות;
(3) דוגמאות ארוזות כהלכה מכל שכבת-קרקע לעומק הקדיחה ולפחות מכל חמישה מטר עומק, אם הקדיחה אינה עמוקה מ-300 מטר ולפחות מכל עשרה מטר עומק, אם הקדיחה עמוקה מ-300 מטר כשהן מסומנות לפי עומק השכבה שממנה ניטלו.
9. ציוד הבאר
לא יצייד בעל רשיון-קדיחה את הקדיחה במתקן-שאיבה אלא כתום תקופה של שלושים יום מביצוע שאיבת-הנסיון או בתקופה קצרה מזו כפי שייקבע על ידי הנציב.
10. סדרי מדידה
לא יתחיל בעל רשיון-קדיחה בניצול הבאר אלא אם:
(1) קבע פתח בבאר על מנת לאפשר מדידת רום מפלס המים;
(2) הרכיב על צינור היציאה מהמשאבה מד-מים והתקין חיבור למד-לחץ וברז לנטילת דוגמאות-מים.
11. רשיון לשינוי ציוד
(א) הוראות התקנות 5,3,2 עד 7 יחולו על מי שניתן לו רשיון לשינוי ציוד הבאר בלבד.
(ב) הוגשה בקשה לרשיון לשינוי ציוד כאמור, רשאי הנציב לדרוש מהמבקש להגיש לו תשריט כמתואר בתקנה 8(2) ולבצע שאיבת-נסיון בהתאם להוראותיו.
(ג) מי שניתן לו רשיון לציוד חייב לבצע את עבודות ההתקנה תוך ששה חדשים מתאריך מתן הרשיון.
12. אופן מסירת פרטים
בקשות, יומנים ותסקירים, שיש להגישם, רשיון או יומנים שיש לנהלם לפי תקנות אלה יהיו חתומים בידי מבקש רשיון או בעל רשיון והקבלן המבצע את העבודות ויכללו פרטים מלאים ונכונים.
13. החזרת מסמכים
בעל רשיון-קדיחה יחזיק את הרשיון והיומנים האמורים בתקנות אלה עד גמר העבודות במקום הקדיחה ויראה אותם לנציב או למי שהוסמך לכך על-ידיו בכל עת שיידרש לכך.
14. טפסים (תיקון: תשכ"ב)
(א) הבקשות למתן רשיונות, היומנים והתסקירים שיש להגיש לפי תקנות אלה יימסרו בטפסים שאפשר להשיגם בנציבות המים הקריה, תל-אביב.
(ב) הנציב רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבטפסים.
15. אגרות
בעד מתן רשיון-קדיחה ובעד רשיון לשינוי ציוד ישלם המבקש את האגרות המפורטות בתוספת.
תוספת
(תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה) 2
(תקנה 15)
שיעור האגרה
בשקלים
בעד מתן רשיון-קדיחה 40,000
בעד מתן רשיון לשינוי-ציוד 28,000

_________________________________
ק"ת תשט"ז, 164; תש"ך, 1857; תשל"ז, 680; תשל"ט, 782; תש"ם, 1617; תשמ"א, 1567; תשמ"ב, 227, 1103; תשמ"ג, 188, 1117; תשמ"ד, 144, 1069, 2664; תשמ"ה, 690, 1188, 1748; י"פ תש"ם, 1758; תשמ"א, 1287.
2 לפי תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), תשמ"א-1981
(ק"ת תשמ"א, 1564) וסעיף 44 לתוספת לתקנות האמורות, רשאי המנהל הכללי להצמיד את האגרות למדד יוקר המחיה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ