אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ"ב-1981

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ"ב-1981

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ"ב-1981 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 102 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, התשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. אופן הגשת ערעור
ערעור על החלטת המפקח לפי סעיפים 25(ג), 29(א), 51, 52, 62(א) או 100 לחוק יהיה בכתב ויוגש למשרד הרישום של בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מענו של המערער.
2. סימון תאריך ההגשה
משהוגש כתב הערעור יסומן תאריך ההגשה בגוף הכתב.
3. כתב ערעור
כתב הערעור יוגש בארבעה עתקים, ייחתם ביד הערער או בא כוחו, ויפורטו בו -
(1) שמו ומענו של המערער;
(2) שמו ומענו של המשיב;
(3) יום מתן ההחלטה שעליה מערערים, ואם ניתנה בפני המערער או בא כוחו או לא;
(4) המועד שבו קיבל המערער או בא כוחו הודעה על ההחלטה, אם נקראה שלא בפניהם;
(5) נימוקי הערעור, כל נימוק בפסקה נפרדת ובקיצור.
4. מסורת כתב הערעור
משהוגש כתב הערעור יימסר העתק ממנו למשיב.
5. פסול כתב הערעור
כתב ערעור שלא נתקיימה בו הוראה מהוראות תקנה 3, לא יקבל אותו משרד הרישום של בית המשפט המחוזי; אולם משנתקבל כתב הערעור, לא יפסול אותו בית המשפט על יסוד אי קיום הוראה כאמור אלא אם ראה שעליו לפסול אותו כדי למנוע עיוות דין.
6. קביעת מועד לערעור
משנמסר למשיב העתק כתב הערעור יקבע רשם בית המשפט המחוזי מועד לשמיעת הערעור ויודיע על כך לבעלי הדין.
7. סדר שמיעת הערעור
על איחוד ערעורים, על שמיעת הערעור ועל מתן פסק הדין יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
8. ביטול הערעור
עד למתן פסק הדין בערעור רשאי המערער לחזור בו מערעורו על ידי מתן הודעה בכתב לבית המשפט ומסירת העתק ממנה למשיב, או על ידי הודעה בעל פה בעת שמיעת הערעור; משעשה כן, בטל הערעור, והמערער ישלם למשיב, על פי בקשתו, את ההוצאות שיקבע בית המשפט.
9. המצאת מסמכים
המצאת הודעות ומסמכים בערעור תיעשה לפי כללי ההמצאה שבתקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963.
10 הוראות מעבר
ניתנה החלטה המפקח אחרי יום כ"ט בסיון התשמ"א (1 ביולי 1981) אך לפני תחילת תקנות אלה, מותר להגיש ערעור על אותה החלטה תוך 30 ימים מיום תחילת תקנות אלה.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ב, 150.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ