אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדי מעונות לילדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות לילדים), תשל"ז-1977

תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדי מעונות לילדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות לילדים), תשל"ז-1977

תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדי מעונות לילדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות לילדים), תשל"ז-1977 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מעון" - מעון המיועד לילדים שתפוסתו 6 ילדים או יותר;
"מוסד מיוחד" - כהגדרתו בתקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ט-1959;
"משרה" - תפקיד שנושאו עוסק בו במספר שעות שבועיות בהתאם למקובל באותו מקצוע.
2. תקן המעונות
בתקן מעון יהיו משרות אלה:
(1) משרה למנהל.
(2) משרה לאם-בית במעון שבו 50 ילדים או יותר; היו במעון פחות מ-50 ילדים תהא המשרה חלקית בהתאם למספר הילדים.
(3) משרה לרכז חינוכי במעון המיועד לילדים שמלאו להם 6 שנים שבו 100 ילדים או יותר, ובמוסד מיוחד שבו 60 ילדים או יותר.
(4) משרת מדריך וחצי משרת מדריך מחליף לכל 25 ילדים במעון לילדים בגיל 6 עד 14 שנה; משרת מדריך וחצי, משרת מדריך מחליף לכל 15 ילדים במוסד מיוחד; משרת מדריך וחצי, משרת מדריך מחליף לכל 10 ילדים במעון לילדים חריגים שייקבע בידי שר הסעד.
(5) 4 משרות למטפלות לכל 10 ילדים במעון לילדים שלא מלאו להם 6 שנים; חצי משרה למטפלת וחצי משרה למטפלת מחליפה לכל 25 ילדים במעון לילדים בגיל 6 עד 14 שנה; משרת מטפלת וחצי משרת מטפלת מחליפה לכל 18 ילדים במוסד מיוחד; משרת מטפלת וחצי משרת מטפלת מחליפה לכל 10 ילדים במעון לילדים חריגים שייקבע בידי שר הסעד.
(6) רבע משרה לעובד סוציאלי לכל 10 ילדים שלא מלאו להם 6 שנים; רבע משרה לעובד סוציאלי לכל 25 ילדים במעון לילדים בגיל 6 עד 14; רבע משרה לעובד סוציאלי לכל 15 ילדים במוסד מיוחד; שליש משרה לעובד סוציאלי לכל 10 ילדים במעון לילדים חריגים שייקבע בידי שר הסעד.
(7) משרת אחות בכל מעון שבו 100 ילדים או יותר.
(8) רבע משרה לפסיכולוג לכל 25 ילדים במעון לילדים שלא מלאו להם 6 שנים, במוסד מיוחד ובמעון לילדים חריגים שייקבע בידי שר הסעד.
(9) משרה למנהלן במעון שבו 100 ילדים או יותר; חצי משרה למנהלן במעון שבו 50 ילדים או יותר; ובמוסד מיוחד שבו 30 ילדים או יותר.
(10) משרה למנהל חשבונות במעון שבו 100 ילדים או יותר; היו במעון פחות מ-100 ילדים תהא משרה חלקית בהתאם למספר הילדים.
(11) משרה למזכיר במעון שבו 50 ילדים או יותר; חצי משרה למזכיר במעון שבו פחות מ-50 ילדים.
(12) משרה לרכז קניות במעון שבו 100 ילדים או יותר; היו במעון פחות מ-100 ילדים תהא משרה חלקית בהתאם למספר הילדים.
(13) משרת טבח לכל 30 ילדים.
(14) משרת עוזר לטבח לכל 60 ילדים.
(15) משרת פועל נקיון לכל 15 ילדים לילדים שלא מלאו להם 6 שנים; משרת פועל נקיון לכל 30 ילדים במעון לילדים בגיל 6 עד 14.
(16) משרת מחסנאית או תופרת לכל 60 ילדים.
(17) משרת חצרן לכל 100 ילדים.
3. תפקיד מנהל
(א) מעון ינוהל בידי מנהל, אשר יהא אחראי -
(1) להפעלתו התקינה של המעון;
(2) לייצוגו כלפי גופים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים;
(3) לשלומם הגופני והנפשי, להתפתחותם ושיקומם של הילדים במעון;
(4) לדיווח שוטף ולמסירת כל מידע שידרש להבטחת פיקוחו של שר הסעד על המעון;
(5) לקביעת התכנית החינוכית והטיפולית של המעון תוך שיתוף פעולה עם נציגי שר הסעד ועובדי החינוך במעון;
(6) לקבלת עובדים מתאימים ולפיטוריהם, ולפיקוח על עבודתם;
(7) לקידומם המקצועי של העובדים ולהכשרתם, ולדאגה לתנאי עבודתם;
(8) להחזקה תקינה של מבני המעון וציודו;
(9) להכנת תקציב המעון ולביצועו כיאות, ולהגשת מאזנו;
(10) לרמה נאותה של שירותי המעון.
(ב) מנהל מעון שהמעון אינו בבעלותו או שאינו חוכר או שוכר או מחזיק במעון על פי דין, יפעל בכל ענין האמור בתקנה זאת בכפוף למי שמינה אותו כמנהל המעון.
4. כישורי מנהל
לא יהא אדם מנהל מעון אלא אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) הוא בעל השכלה על-תיכונית;
(2) הוא בעל השכלה מקצועית בחינוך, בפסיכולוגיה או עבודה סוציאלית ורכש נסיון בתחומים אלה 5 שנים לפחות.
5. סמכות
מנהל מעון יברר את עברו של המועמד לעבודה במעון ורשאי הוא לדרוש מהמועמד המלצות וכן תעודות בדבר עברו ממשטרת ישראל.
6. הודעה על קבלת עובד
מנהל מעון יודיע למפקח שמונה לפי החוק על קבלת עובד, והמפקח רשאי שלא לאשר עובד אם לדעתו אינו מתאים לעבודה במעון.
7. תפקיד אם בית
אם-בית תהא אחראית -
(1) לארגון ולתכנון משק המעון ולתיאום הפעולות הדרושות לקיום רמתו התקינה;
(2) לפיקוח על סדרי האספקה המשקית במעון ולרישום מדוייק של ההזמנות והציוד שנתקבל;
(3) לרמת נאותה של התזונה במעון על-ידי פיקוח על הכנת הארוחות וטיבן, ועל-ידי התאמתן לצרכים המיוחדים של הילדים;
(4) להדרכת עובדי המשק, עובדי הנקיון והתחזוקה;
(5) לקיום של נקיון במעון;
(6) לדאגה לביגוד נאות של הילדים ולהופעתם החיצונית התקינה.
8. כישורי אם בית
אם-בית תהא בוגרת בית-ספר מקצועי לכלכלת בית או בעלת הכשרה או נסיון מקבילים.
9. תפקיד רכז חינוכי
תפקידי רכז חינוכי:
(1) השתתפות בארגון, תכנון, ביצוע ותאום הפעולות החינוכיות במעון;
(2) ארגון ותכנון פעולות מיוחדות במעון בתחום החינוך, הספורט והנופש בקייטנה, יום ספורט ומחנאות, תוך תיאום הפעולות עם גורמי חוץ מתאימים;
(3) דאגה לעריכה וביצוע של תכניות העבודה של עובדי החינוך במעון - ומתן הדרכה מתאימה;
(4) ריכוז הדיווח השוטף של עובדי החינוך;
(5) אחריות לטיפול בבעיות מיוחדות של הילדים לפי הצורך.
10. כישורי רכז חינוכי
רכז חינוכי יהא בעל השכלה אקדמאית בשטח החינוך או בעל הכשרה של מורה מוסמך ובעל נסיון בהדרכה חינוכית או בהוראה.
11. תפקיד מדריך חינוכי
מדריך חינוכי ידאג לשלומם הגופני והנפשי של קבוצת הילדים שהוטל עליו להדריכם, לחינוכם במסגרת ההוראות שניתנו לו, לטיפול בבעיותיהם האישיות ולארגון פעולות נופש, חברה ותרבות.
12. כישורי המדריך
מדריך יהא בעל השכלה תיכונית לפחות, או בעל נסיון בחינוך או בעבודה סוציאלית או בהדרכת נוער.
13. פטור זמני
שר הסעד רשאי לפטור מעון באורח זמני לתקופה שלא תעלה על 3 שנים מדרישות חלק מתקנות אלה הנוגעות לתנאי הכשירות של עובדים ומנהל שנתקבלו לעבודה במעון לפני היכנס תקנות אלה לתקפן; עובדים ומנהל אלה יחוייבו בהשתלמות כפי שיקבע שר הסעד.
14. תחילתן של תקנות אלה 90 יום לאחר הפרסום.
______________________________
1 ק"ת תשל"ז, 1682
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ