אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדי מעונות לזקנים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות לזקנים), תשל"ז-1977

תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדי מעונות לזקנים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות לזקנים), תשל"ז-1977

תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדי מעונות לזקנים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות לזקנים), תשל"ז-1977 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם ועדת השירותים הציבורים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מעון" - כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת זקנים עצמאיים במעון רגיל), תשכ"ה-1965, ואשר תפוסתו 50 זקנים או יותר (להלן - דיירים);
"משרה" - תפקיד שנושאו עוסק בו במספר שעות שבועיות בהתאם למקובל באותו מקצוע.
2. תקן המעונות
בתקן מעון יהיו משרות אלה:
(1) משרה למנהל.
(2) משרה לאם-בית.
(3) משרה לעובד סוציאלי לכל 75 דיירים.
(4) חצי משרה לרופא לכל 100 דיירים.
(5) משרה לאחות מוסמכת או מעשית לכל 50 דיירים; במעון שבו 100 דיירים או יותר תהיה לפחות אחות אחת מוסמכת.
(6) חצי משרה לעובד חברה לכל 100 דיירים.
חצי משרה לעובד תעסוקה לכל 100 דיירים.
חצי משרה לעובד חברה ותעסוקה במעון שבו פחות מ-100 דיירים.
(7) משרה למנהל חשבונות במעון שבו 100 דיירים או יותר.
(8) משרה למזכיר במעון שבו 100 דיירים או יותר.
(9) משרה למנהל שירותי מזון במעון, שבו 100 דיירים או יותר.
(10) משרה לכוח עזר לטיפול אישי לכל 20 דיירים.
(11) משרה לטבח לכל 100 דיירים.
(12) משרה לעובד מטבח והגשה לכל 15 דיירים.
(13) משרה לפועל נקיון לכל 16 דיירים.
(14) משרה לשומר לילה.
3. תפקיד מנהל
מעון ינוהל בידי מנהל, אשר יהיה אחראי -
(1) להפעלתו התקינה של המעון, ולקיום רמת שירותים נאותה בו;
(2) ליצוגו כלפי גופים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים;
(3) לדיווח שוטף ולמסירת מידע שיידרש להבטחת פיקוחו של שר הסעד על המעון בהתאם לחוק והתקנות לפיו;
(4) לשלומם הגופני והנפשי של הדיירים;
(5) לקבלת עובדים מתאימים, ולפיטוריהם ולפיקוח על עבודתם;
(6) לקביעת תכנית עבודה של העובדים הטיפוליים והמינהליים של המעון תוך שיתוף פעולה עם מפקח שמונה בידי שר הסעד על פי החוק;
(7) לקידומם המקצועי של העובדים ולהדרכתם, ולדאגה לתנאי עבודתם;
(8) להכנת תקציב המעון ולביצועו כיאות, ולעריכת מאזנו.
מנהל מעון שהמעון אינו בבעלותו או שאינו חוכר או שוכר או מחזיק במעון על פי דין יפעל בכל ענין כאמור בפיסקאות (2) ו-(8), בכפוף למי שמינה אותו להיות מנהל המעון.
4. כישורי מנהל
לא יהא אדם מנהל מעון אלא אם נתמלאו בו כל אלה:
(1) הוא סיים בית-ספר תיכון;
(2) הוא בעל הכשרה מקצועית בעבודה סוציאלית, בפסיכולוגיה או בחינוך ורכש נסיון בתחומים אלה 5 שנים לפחות.
5. תפקיד אם בית
אם-בית תהא אחראית -
(1) לארגון ולתכנון משק המעון ולתיאום הפעולות הדרושות לקיום רמתו התקינה;
(2) לפיקוח על סדרי האספקה המשקית במעון ולרישום מדוייק של ההזמנות והציוד שנתקבל;
(3) לקיום רמה נאותה של נקיון המעון ולהדרכת עובדי המשק, עובדי הנקיון והתחזוקה;
(4) לרמה נאותה של התזונה במעון על-ידי פיקוח על הכנת הארוחות וטיבן על-ידי התאמתן לצרכים המיוחדים של הדיירים, במעונות שגודלם אינו מחייב העסקת מנהל שירותי מזון;
(5) לדאגה ליצירת תנאים נוחים וביתיים לדיירים, להופעתם החיצונית התקינה, ולאספקת אביזרי עזר לזקוקים להם לפי הוראות הרופא והאחות.
6. כישורי אם בית
אם-בית תהא בוגרת בית-ספר מקצועי לכלכלת בית ובעלת נסיון בעבודה עם מבוגרים במסגרת מוסדית.
7. תפקיד עובד סוציאלי
עובד סוציאלי יהיה אחראי לרווחתו החברתית של הזקן במעון; לצורך מילוי תפקידו יהיה עליו -
(1) להיותו חבר בוועדת קבלה למעון ולאסוף מידע על חיי הדייר לפני היכנסו למעון.
(2) לדאוג לשמירת קשריו של הדייר עם המשפחה וקהילה;
(3) לקיים קשר אישי עם הדייר ולסייע לו להסתגל לחיי המעון;
(4) לסייע לצוות עובדי המעון בהבנת בעיות הדיירים והדרכתם בהתייחסות נאותה להם.
8. כישורי העובד הסוציאלי
העובד הסוציאלי במעון יהיה כשיר לעבודה סוציאלית.
9. תפקיד הרופא
הרופא יהיה אחראי למצב הבריאות הפיזי והנפשי של הדיירים, כמפורט להלן:
(1) בדיקת כל דייר המועמד לקבלה למעון והפנייתו לבדיקות מעבדה;
(2) פתיחת תיק רפואי לכל דייר, והעברת התוצאות לדיון בוועדת קבלה;
(3) מתן טיפול רפואי שוטף; ביקורי הרופא במעון יהיו לא פחות משלוש פעמים בשבוע;
(4) רישום שוטף של הבדיקות וההוראות בתיק הרפואי;
(5) חתימה על הוראות טיפול במחברת הוראות הרופא של האחות;
(6) אחריות לקביעת תזונה מתאימה לדייר;
(7) אחריות להיגיינה כללית של המעון והעובדים בו;
(8) בדיקה רפואית כללית פעמיים בשנה;
(9) כוננות לקריאה בכל שעות היממה, כולל שבתות וחגים;
(10) כתיבת סיכום המחלה כשהדייר מופנה לבית-חולים וקבלת סיכום המחלה עם שחרור הדייר מבית-החולים.
10. כישורי הרופא
רופא המעון יהיה רופא גריאטרי או רופא פנימי עם רשיון כדי לעסוק ברפואה.
11. תפקיד אחות
אחות מוסמכת או מעשית, תהיה אחראית לטיפול סיעודי מקצועי בזקנים חולים או זקוקים לטיפול, ובין השאר, תהיה אחראית -
(1) לביצוע הוראות הרופא לטיפול בדיירים;
(2) להגיינה אישית של הדיירים;
(3) ליצירת תנאים של פעילות רצויה של הדיירים על-ידי דאגה לתנוחות נכונות, מנוחה ושינה תקינה;
(4) להכוונת שירותי התזונה לתזונה נכונה על פי הנחיות הרופא;
(5) למעקב אחר שינויים בתיפקוד הדייר והפנייתו לטיפול רפואי במקרה הצורך.
12. תפקיד עובד חברה
עובד חברה יהיה אחראי לתכנון וביצוע פעולות חברה, תרבות ועיסוק.
13. כישורי עובד חברה
עובד חברה יהיה בוגר בית-ספר לעבודה סוציאלית במסלול קבוצתי או קהילתי, או בוגר בית-ספר לחינוך, ובעל נסיון בעבודה קבוצתית עם מבוגרים.
14. תפקיד עובד תעסוקה
עובד התעסוקה יהיה אחראי להקמת חוגים וסדנאות, והדרכת דיירים לעבודה בהם.
15. כישורי עובד תעסוקה
עובד התעסוקה יהיה מורה למלאכה, או בוגר מדרשה לכלכלת בית, או בוגר בית-ספר לריפוי בעיסוק, או בוגר בית-ספר לאמנות ובעל נסיון בעבודה עם מבוגרים.
16. תפקיד מנהל שירותי מזון
מנהל שירותי מזון יהיה אחראי -
(1) למתן כל שירותי המזון;
(2) לפיקוח על עובדי שירותי המזון והדרכתם בשימוש ובאחזקת הציוד;
(3) להכנת תכנית עבודה ולוח זמנים לעובדים בשירותי מזון.
17. כישורי מנהל שירותי מזון
מנהל שירותי מזון יהיה בוגר בית-ספר לכלכלת בית, ובעל נסיון בעבודה דומה במסגרת מוסדית.
18. תפקיד עובד
עובד בטיפול אישי יהיה אחראי -
(1) למתן שירות וטיפול אישי לדייר שבאופן זמני או קבוע זקוק לעזרה בהלבשה, רחיצה, הליכה מחוץ למעון, סידור חפצים אישיים ופעולות עזר הנדרשות על-ידי עובד סוציאלי או אחות;
(2) מתן עזרה ראשונה בשעות הלילה או קריאה לעזרת אנשי מקצוע.
19. כישורי עובד בטיפול אישי
עובד בטיפול אישי יהא אדם שסיים בית-ספר יסודי ועבר השתלמות מוכרת בטיפול אישי במבוגרים.
20. פטור זמני
שר הסעד רשאי לפטור מעון לתקופה שלא תעלה על שנתיים מדרישות חלק מתקנות אלה.
______________________________
1 ק"ת תשל"ז, 1685
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ