אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות ללוקים בשכלם), תשל"ז-1977

תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות ללוקים בשכלם), תשל"ז-1977

תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות ללוקים בשכלם), תשל"ז-1977 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ט) 3
בתקנות אלה -
"ועדת אבחון" - ועדה שהוקמה לפי סעיף 5 לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969 (להלן - חוק הסעד);
"חוסה במעון" - אדם עם פיגור שכלי כמשמעותו של "מפגר" בחוק הסעד השוהה במעון;
"מעון" - מעון רגיל כמשמעותו בתקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרישיון), התשכ"ה-1965, המיועד לחוסים;
"מעון פנימייה" - מעון שבו החוסים לנים מחוץ לביתם ומקבלים טיפול שיקומי ומסגרת תומכת וכוללנית ארוכת טווח, שנותנת מענה למכלול צורכיהם;
"משרה" - תפקיד שנושאו עוסק בו במספר שעות שבועיות בהתאם למקובל באותו מקצוע;
"עובדי שירותים" - עובדים במשרות לאחזקה ותפעול שוטף של המעון שאינן קשורות באופן ישיר לטיפול בחוסים;
"קבוצת טיפול" - מספר חוסים המטופלים כקבוצה אחת שגודלה נקבע על פי רמת הפיגור השכלי כאמור בתקנה 1א.
1א. הגדרת רמות הפיגור השכלי (תיקון: תשס"ט)
(א) רמות הפיגור השכלי של חוסים הן כלהלן:
(1) חוסה אימוני - חוסה שוועדת אבחון קבעה כי הוא לוקה בפיגור שכלי קל, קל-בינוני או בינוני, ושאינו חוסה סיעודי, חוסה סיעודי-מורכב, חוסה אי-שקט או חוסה אי-שקט מורכב;
(2) חוסה טיפולי - חוסה שוועדת אבחון קבעה כי הוא לוקה בפיגור שכלי בינוני-נמוך או קשה, ושאינו חוסה סיעודי, חוסה סיעודי-מורכב, חוסה אי-שקט או חוסה אי-שקט מורכב;
(3) חוסה סיעודי - חוסה שמתקיים בו אחד לפחות מאלה:
(א) מצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, סובל מבעיות רפואיות הדורשות מעקב רפואי מיומן, במסגרת בעלת אופי רפואי, לתקופה ממושכת והוא מרותק למיטה או לכיסא גלגלים;
(ב) ועדת אבחון קבעה כי הוא לוקה בפיגור שכלי עמוק, והוא אינו חוסה אי-שקט או חוסה אי-שקט מורכב;
(4) חוסה סיעודי-מורכב - חוסה סיעודי שיש לו אחד מאלה:
פצעי לחץ, זונדה לגסטרוסטומיה, מחלת סרטן ובשל כך מקבל משככי כאבים, עירויים תוך-ורידיים ממושכים או דיאליזה;
(5) חוסה אי-שקט - חוסה בעל הפרעת התנהגות הנובעת ממחלת נפש, ממצב רגשי, ממצב אישיותי, ממצב בריאותי או ממצב סביבתי, ואשר דפוסי ההפרעה הם אחד מאלה: נזק עצמי, תוקפנות כלפי הזולת ונזק לרכוש;
(6) חוסה אי-שקט מורכב - חוסה אי-שקט בעל הפרעת התנהגות חריגה בעוצמה גבוהה ובעל רמת סיכון גבוהה לעצמו או לזולתו.
(ב) מספר החוסים בכל קבוצת טיפול הוא כלהלן:
(1) חוסה אימוני - 15;
(2) חוסה טיפולי - 10;
(3) חוסה סיעודי - 8;
(4) חוסה סיעודי-מורכב - 7;
(5) חוסה אי-שקט - 7;
(6) חוסה אי-שקט מורכב - 6.
2. תקן המעונות (תיקון: תשס"ט) 3
(א) בתקן מעון יהיו המשרות כאמור בתוספת הראשונה.
(ב) בנוסף למשרות האמורות בתקנת משנה (א), יועסקו העובדים הבאים במשך מספר שעות ליום לקבוצה או לחלק ממנה שאיננו פחות מ-7 חוסים, כאמור להלן:
(1) מטפל או מדריך במשך 16 שעות;
(2) מדריך בית במשך 2/3 5 שעות;
(3) מטפל לילה במשך 2/3 2 שעות;
(4) אחות במשך 2/3 2 שעות;
(5) טבח במשך 2 שעות;
(6) פועל מאומן בשירותי מטבח במשך שעה;
(7) מחסנאית - תופרת במשך 2/3 1 שעות;
(8) פועל נקיון במשך 4 שעות.
2א. תקן מעונות פנימייה (תיקון: תשס"ט) 3
(א) על אף האמור בתקנה 2, בתקן עובדי מעון פנימייה יהיו המשרות כאמור בתוספת השניה.
(ב) נוסף על המשרות האמורות בתקנת משנה (א) יועסקו העובדים שלהלן במשך מספר שעות ליום כנקוב לצדן:
(1) מטפל או מדריך - במשך 16 שעות לכל קבוצת טיפול או לחלק ממנה שאיננו פחות מחצי; ואולם -
(א) בעבור כל קבוצת טיפול של חוסים שגילם בין 3 ל-21 שנים, שאינם חוסים סיעודיים או סיעודיים מורכבים, תופחת 3/4 משרת מטפל;
(ב) בעבור כל קבוצת טיפול של חוסים שגילם בין 3 ל-21 שנים, שהם חוסים סיעודיים או סיעודיים מורכבים, תופחת 1/2 משרת מטפל;
(2) מטפל ללילה - במשך 2.66 שעות לכל קבוצת טיפול או לחלק ממנה שאיננו פחות מחצי;
(3) עובד פארה-רפואי - במשך 1.75 שעות לכל קבוצת טיפול או לחלק ממנה שאיננו פחות מחצי;
(4) עובדי שירותים - במשך 8.66 שעות לכל קבוצה של 12 חוסים או לחלק ממנה שאיננו פחות מ-7.
3. תפקיד מנהל
מעון ינוהל בידי מנהל אשר יהא אחראי -
(1) להפעלתו התקינה של המעון;
(2) לרמה נאותה של שירותי המעון;
(3) לשלומם הגופני והנפשי, להתפתחותם ולשיקומם של החוסים במעון;
(4) לקביעת התכנית החינוכית והטיפולית של המעון תוך שיתוף פעולה עם נציגי שר הסעד ועובדי החינוך במעון;
(5) להכנת תקציב המעון ולביצועו כיאות, ולעריכת מאזנו;
(6) לקבלת עובדים מתאימים ולפיטוריהם ולפיקוח על עבודתם;
(7) לקידומם המקצועי של העובדים ולהדרכתם, ולדאגה לתנאי עבודתם;
(8) לייצוגו של המעון כלפי גופים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים;
(9) לדיווח שוטף ולמסירה של כל מידע שידרש להבטחת פיקוחו של שר הסעד על המעון.
4. כשירות מנהל
כשיר להיות מנהל -
(1) מי שהוא בעל תואר בוגר אוניברסיטה באחד המקצועות האלה:
(א) חינוך;
(ב) פסיכולוגיה;
(ג) סוציולוגיה;
(ד) עבודה סוציאלית;
(2) מי שנתמלאו בו אחד מאלה:
(א) הוא כשיר לעבודה סוציאלית כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958, ובעל שלוש שנות נסיון בחינוך וכן בעל נסיון בהפעלת צוות;
(ב) הוא מורה מוסמך ובעל חמש שנות נסיון בחינוך וכן בעל נסיון בהפעלת צוות; ובלבד שבכל מקרה תינתן לו הכשרה לפי תכנית הכשרה שנקבעה בידי שר הסעד.
5. תפקיד אם-בית
אם-בית תהיה אחראית -
(1) למערכת הטיפול האישי במעון;
(2) להלבשתם התקינה של החוסים, כלכלתם ונקיונם;
(3) לעיבוד תכניות לקידום ופיתוח פעילותם של החוסים ולארגון הקבוצות והפעלתן במסגרות השונות;
(4) לקביעת סדרי עבודת הצוות הטיפולי והטכני במעון ולהדרכתו;
(5) לדיווח על אופן פעילותם של עובדי המעון למנהל המעון;
(6) למילוי מקומו של מנהל המעון בהעדרו.
6. כישורי אם-בית
כשירה להיות אם-בית מי שנתמלאו בה אחד מאלה:
(1) היא בעלת השכלה על-תיכונית או מקצועית מקבילה ושלוש שנות נסיון בעבודות טיפול בנוער או בעבודה חינוכית (להלן בתקנה זו - שנות נסיון);
(2) היא בעלת השכלה תיכונית וחמש שנות נסיון;
(3) היא בעלת השכלה של עשר שנות לימוד ושבע שנות נסיון;
(4) היא בעלת השכלה יסודית ושבע שנות נסיון; ובלבד שבכל מקרה תינתן לה הכשרה לפי תכנית הכשרה שנקבעה בידי שר הסעד.
7. תפקיד רכז חינוכי 4
רכז חינוכי יהיה אחראי -
(1) לתכנון ולעיבוד המסגרות החברתיות, החינוכיות, הלימודיות והשיקומיות של חניכי המעון בהתאם לרמתם;
(2) לתכנות תוכניות אינדיבידואליות לכל סוגי החניכים לפי רמתם השכלית, ולפיקוח על ביצוע התכניות הללו ושינויין בהתאם לצרכים;
(3) להכנת חומר דידקטי עבור המחנכים ולארגון הפעולות החינוכיות והחברתיות, קבוצתיות ובין קבוצתיות;
(4) לארגון עבודתם של העובדים החינוכיים והשיקומיים, להכוונתם ולהדרכתם ולמעקב אחר ביצוע העבודה הלכה למעשה;
(5) למתן יעוץ והדרכה להנהלת המעון ולהורי החניכים על דרכי הטיפול החברתי והחינוכי בחניכים;
(6) לקיום ישיבות הצוות החינוכי והבאה לדיון של נושאים או בעיות מיוחדות המתעוררים תוך כדי עבודה והעשויים לשפר את דרכי החינוך והטיפול;
(7) לבדיקת רישום הדו"חות החינוכיים על-ידי המדריכים החברתיים, באמצעותם נערך מעקב אחר התקדמות החניכים.
8. כישורי רכז חינוכי
כשיר להיות רכז חינוכי מי שנתמלאו בו אחד מאלה:
(1) הוא בעל השכלה אקדמאית בחינוך מיוחד;
(2) הוא בוגר בית-מדרש למורים בחינוך מיוחד;
(3) הוא בוגר אוניברסיטה ובעל שלוש שנות נסיון בחינוך;
(4) הוא מורה מוסמך בעל שלוש שנות נסיון בחינוך; ובלבד שבכל מקרה תינתן לו הכשרה לפי תכנית הכשרה שנקבעה בידי שר הסעד.
9. פטור ושינוי מדרישות התקנות
שר הסעד רשאי לפטור מעון באורח זמני מהוראות תקנות אלה, או לשנות במקרים מיוחדים את התקנים הנדרשים במעון לפי תקנות אלה, בהתחשב בסוגי החוסים ובצרכיהם המיוחדים במעון.
10. תחילה
(א) תקנות אלה יוחלו בהדרגה על מעונות על פי צווים שיתן שר הסעד, ובלבד שתחולתן כאמור תושלם לא יאוחר מתום שלוש שנים מיום פרסומן.
(ב) צווים כאמור בתקנת-משנה (א) יכול שיהיו לפי אזורים, לפי סוג המעונות או לפי כל סיווג אחר.
תוספת - ראשונה - שניה (תיקון: תשס"ט) 2, 4
______________________________
1 ק"ת תשל"ז, 2291; תשס"ח, 1420; תשס"ט, 145.
2 הנוסח אינו מובא.
3 סעיף 7 לתקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות ללוקים בשכלם) (תיקון), התשס"ח-2008 (ק"ת תשס"ח, 1423) קובע לגבי תיקון תקנות 1, 1א, 2, הוספת תקנה 2א, ותיקון התוספת הראשונה והשניה:
"7. תחולה
תקנות אלה יוחלו בהדרגה על מעונות על פי צווים שייתן השר, ובלבד שתחולתן כאמור תושלם לא יאוחר מתום 5 שנים מיום פרסומן."
4 סעיפים 1 ו-2 לצו הפיקוח על מעונות (תקן עובדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות ללוקים בשכלם) (תיקון), התשס"ח-2008 (ק"ת תשס"ט, 145) קובע לגבי תיקון תקנה 7:
"1. החלה
(א) עד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), יוחלו התקנות למעט כאמור בסעיף קטן (ב), על כל מעון פנימיה.
(ב) עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), יוחלו הדרישות בעניין עובד פארה-רפואי כאמור בתקנה 2א(ב)(3) לתקנות ומשרת רכז תכנית קידום כאמור בתוספת השניה לתקנות, על כל מעון פנימיה.
2. תחילה
תחילתו של צו זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ