אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון-יום), תשכ"ח-1968

תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון-יום), תשכ"ח-1968

תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון-יום), תשכ"ח-1968 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-12 לחוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מעון-יום" - מעון כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965, המיועד למקום-אכסון לילדים עד גיל 6 למשך שעות היום;
"מוסד רפואי מוכר" - מוסד רפואי או רופא, ששר הסעד, בהתייעצות עם שר הבריאות קבע אותו כמוסד רפואי מוכר לצורך תקנות אלה.
2. תנאים לרשיון
לא יינתן רשיון לניהול מעון-יום לפי סעיף 2(א) לחוק אלא אם הוא ממלא אחר התנאים בתקנות אלה.
3. דאגה לילדים
(א) במעון-יום יסופקו לילדים הנמצאים בו -
(1) חינוך וטיפול בתנאים שיבטיחו להם התפתחות תקינה ובריאה;
(2) ארוחות בהתאם לצרכיהם ולא פחות מאשר שתי ארוחות ליום, מהן אחת מבושלת.
(ב) במעון-יום שבו נמצאים הילדים למעלה מחמש שעות ייקבעו סידורים למנוחה או לשינה.
(ג) במעון-יום ידאגו שהילדים הנמצאים בו ילבשו לבוש מתאים, תקין ונקי בהתאם לצרכים בעונות השנה.
(ד) במעון-יום ידאגו לנקיון גופם ולבושם של הילדים הנמצאים בו; לכל ילד תהיה מיטה וכן כלי-רחצה וכלי-מיטה נפרדים.
(ה) מעון-יום יקיים קשר קבוע עם בני משפחות הילדים לשם החלפת מידע על הילד ומשפחתו.
4. סדר יום
(א) במעון-יום ייקבע סדר-יום המכוון לקידום התפתחותו הגופנית, השכלית והרגשית של הילד ולטיפול גופני שיבטיח זמנים סבירים לפעולות בצוותא וביחידות.
(ב) במעון-יום ייעשו סידורים מתאימים המאפשרים את הפעלתו בהתאם לסדר היום, והוא יתנהל על פיו.
5. קבלת ילדים למעון
(א) לא יתקבל ילד למעון-יום אלא בהתאם לתנאי הרשיון.
(ב) לא יתקבל ילד למעון-יום אלא אם כן הומצאה תעודה רפואית המאשרת כי הוא יכול להימצא במעון-יום וכי הוא איננו נגוע במחלה מידבקת, והכוללת פרטים שלדעת הרופא דרושים למעון-יום לשם הטיפול בילד; בעת קבלתו של הילד למעון-יום יוצג פנקס החיסונים של הילד.
(ג) לא יתקבל ילד למעון-יום שבו ניתן חינוך דתי אלא אם הוא בן אותה דת.
(ד) על אף האמור בתקנת-משנה (ג) אם היו הורי הילד או אפוטרופסו או פקיד-סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960, או מנהל מעון היום שבו ניתן חינוך דתי ושאליו עומד ילד בן דת אחרת להתקבל, סבורים כי טובת הילד דורשת כי יתקבל למעון היום האמור, יפנו בכתב למפקח בבקשה להרשות את קבלת הילד; היה המפקח סבור כי טובת הילד מחייבת את קבלתו למעון שאליו הוגשה בקשה להתקבל, רשאי הוא לאשר את קבלתו.
6. אמצעי משמעת
אמצעי המשמעת במעון-יום יהיו אמצעי-משמעת חינוכיים בלבד; לא תונהג במעון שיטה של ענשים גופניים, שלישת מזון או כליאה כאמצעי משמעת ולא ייענש ילד עונש אחר כל שהוא העלול לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי.
7. מבנה
(א) מעון-יום ייבנה מחמרים יציבים ובלתי חדירים לרטיבות; הוא יהיה אטום בפני חדירת חרקים ומכרסמים; הקירות החיצוניים והגג יהיו אטומים במידה מספקת בפני חום וקור.
(ב) מבני מעון-יום יוחזקו במצב נקי.
(ג) רצפות המבנה יהיו עשויים מחומר קשה וחלק הניתן לשטיפה.
(ד) הפתחים החיצוניים יהיו ניתנים לסגירה.
(ה) שטח החלונות בכל חדר לא יפחת משמינית שטח הרצפה.
(ו) החלונות בכל החדרים יותקנו בקיר חיצוני.
8. חדר משחקים, אוכל ושינה
(א) במעון-יום יוקצה שטח של לא פחות מארבעה מטרים מרובעים לכל ילד לצורך משחק, אוכל ושינה.
(ב) המרחק בין המיטות לא יפחת מ-60 ס"מ.
9. מלתחות
המלתחות לבגדי הילדים יהיו בפרוזדור או בחדר נפרד שאינו חדר משחקים, אוכל או שינה.
10. משרד
במעון-יום יוקצה מקום למשרד שישמש לעבודה מינהלית, קבלת-הורים והחסנת-ציוד.
11. מטבח
(א) בכל מעון-יום יהיה מטבח ששטחו כמפורט להלן:
במעון-יום שבו מספר הילדים שטח המטבח במ"ר
עד 25 12
50-26 17
75-51 22
100-76 27
(ב) קירות המטבח יהיו מצופים עד לגובה של 1.5 מטר בחומר המאפשר שטיפתם.
12. ציוד מטבח
(א) במטבח יוקצה מקום מיוחד לשטיפת-כלים.
(ב) במטבח תימצא יחידת-קירור בגודל מתאים לשם החסנת המזון.
(ג) במטבח יותקנו ארונות להחזקת-כלים.
(ד) יוקצה סמוך למטבח מקום מיוחד, סגור ומאוורר, להחסנת מצרכי-מזון, במרחק-מה מהרצפה.
13. חדרי שירותים
(א) חדרי השירותים יימצאו במקום המאפשר גישה נוחה מהחדרים ומהחצר ולא על ידי המטבח.
(ב) חדרי השירותים יכללו אסלות, סירים, כיורים, מיתקן לרחיצת-רגלים וקולבים למגבות; במעונות-יום המיועדים גם לתינוקות יהיו מיתקנים לרחיצת-תינוקות ולשטיפת-חיתולים.
(ג) (1) מספר כלי התברואה במעון-יום יהיה לפי מספר הילדים כדלהלן:
אסלות כיורים מיתקנים לרחיצת
תינוקות
עד 25 ילדים - 3 3 1
לכל 8 ילדים
נוספים - 1 1 1
(2) האסלות והכיורים יהיו בגובה מתאים לילדים.
(3) כל אסלה תהיה מכוסה בקרש ותגודר על ידי מחיצות ודלתות, בגובה המאפשר השגחה על הילד.
(ד) במעון-יום שבו מכבסים כביסה יהיה חדר-כביסה מיוחד ובו מיתקנים לכביסה ולהחזקת כביסה מלוכלכת.
14. חצר
במעון-יום יהיה חצר ובו מיתקנים למשחקים בהתאם לגיל הילדים.
15. עזרה ראשונה
(א) במעון-יום יימצא ארון לציוד עזרה ראשונה ובו יהיו: מלקחיים להוצאת קוצים, מספריים, מדי-חום, סיכות-בטחון, אגדים, תחבושות אישיות, צמר-גפן, סלילי-אספלנית, שפופרת-וזלין, כוהל, בנזין, טלק, גנציאן ויולט.
(ב) לפחות שניים מעובדי מעון-יום יקבלו הכשרה במתן עזרה ראשונה.
16. מקום בידוד
במעון-יום יוקצה מקום לבידוד ילד חולה עד להחזרתו לביתו.
17. טיפול רפואי
(א) מעון-יום יעמוד תחת פיקוח רפואי כללי.
(ב) מעון-יום יעשה הסדר עם מוסד רפואי להגשת טיפול רפואי במקרים דחופים; פרטי ההסדר יובאו בכתב לידיעת כל עובדי מעון-יום.
(ג) ילד שחזר למעון-יום לאחר היעדרות עקב מחלה ימציא תעודה רפואית בה יצויין שם מחלתו ויכלתו להימצא בחברת ילדים בריאים.
18. תנאים רפואיים להעסקת עובד
(א) לא יתקבל עובד לעבודה במעון-יום אלא לאחר שנבדק על ידי מוסד רפואי מוכר והציג אישור שאינו חולה לא בשחפת ולא במחלה מידבקת אחרת ושאין הוא נושא טפילים של מחלה מידבקת כלשהי.
(ב) לא יועסק במעון-יום עובד החולה במחלת-נפש או באחת המחלות הנזכרות בתקנת-משנה (א).
(ג) עובד במעון-יום שחלה יפסיק את עבודתו עד שימציא אישור רפואי המוכיח כי הוא אינו מסכן את בריאות ילדי מעון-יום.
(ד) כל עובד חייב להמציא אחת לשנה אישור מאת מוסד רפואי מוכר שאינו חולה לא בשחפת פעילה ואל במחלת-עור מידבקת ושאין הוא נושא טפילים של מחלה מידבקת כלשהי.
(ה) נוסף על הבדיקות האחרות, ייבדק כל עובד-מטבח אחת לשנה בדיקות תרבית וצואה.
19. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא בתום שלושה חדשים מיום פרסומן ברשומות.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ח, 1523.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ