אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד-1974

תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד-1974

תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד1-1974
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954, ולאחר התייעצות בועדה המייעצת לפי סעיף 5 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:
1. מועד יצוא אתרוגים
לא ייצא אדם אתרוגים אלא אחרי יום העשרים ביולי.
2. יצוא אתרוגים לפי סוגים
לא ייצא אדם אתרוגים אלא אם הם מאחד הסוגים המפורטים בתקנה 4 ומתקיימים בהם הדרישות שבתוספת.
3. יצוא בדואר
לא ייצא אדם אתרוגים בדואר רגיל.
4. סוגים של אתרוגים
לענין תקנות אלה יסווגו אתרוגים לאחד מסוגים אלה:
שלישי; שני; ראשון; מובחר; מובחר פרימה.
5. אריזה ועטיפה
לא ייצא אדם אתרוגים אלא כשהם -
(1) עטופים כל אחד יוטה נקיה ויבשה בכמות מספקת להגן על הפרי;
(2) ארוזים בתיבות קרטון חדשות;
(3) ארוזים בשיטה אלכסונית ומספרם רשום על התיבה;
(4) אחידים מבחינת הסוג בכל התיבה.
6. מידת התיבות ומספר האתרוגים
(א) לא ייצא אדם אתרוגים אלא כשהם ארוזים בתיבות שמידותיהן מפורטות להלן, ובמספר הרשום לצד כל תיבה:
מידות חיצוניות מספר האתרוגים
התיבות של התיבה בס"מ בתיבה
תיבה קטנה 9X17X27 6,5
תיבה גדולה 9X22X36 12-10
תיבה גדולה 16X12X36 25-20
(ב) ביצוא אתרוגים בדרך האוויר רשאי המנהל להרשות אריזה בתיבות שמידותיהן שונות מן האמורות בתקנת משנה (א).
7. טיב התיבות וסימונן
לא ייצא אדם אתרוגים אלא כשהם ארוזים בתיבות חדשות, שלמות, נקיות, וחזקות, העשויות להגן הגנה מספקת על הפרי שבתוכן בפני פגיעות ומסומנות בחותמת המציינת באותיות דפוס שגובהן לא פחות מ-15 מ"מ פרטים נכונים אלה:
(1) מספר האתרוגים בתיבה;
(2) סוג הפרי;
(3) המילים "אתרוג ישראל".
8. בדיקת פרי
(א) לא ייצא אדם אתרוגים, שלא לארצות הברית של אמריקה, אלא אם הגישם לבדיקה למבקר במקום המיועד לכך בתחום נמל או שדה תעופה, או בכל מקום אחר שהורה עליו המנהל, לפני הפלגת כלי השיט או כלי הטיס.
(ב) לא ייצא אדם אתרוגים לארצות הברית של אמריקה, אלא אם הכניסם להסגר לחמישה ימים לפחות ולאחר מכן הגישם לבדיקה למבקר לפני הפלגת כלי השיט או כלי הטיס במקום המיועד לכך בתחום נמל או שדה תעופה, או בכל מקום אחר שהורה עליו המנהל.
(ג) המגיש אתרוגים לבדיקה יצרף למשלוח הודעה בכתב חתומה בידו שבה צויינו פרטים נכונים אלה:
(1) שם היצואן;
(2) שם מקבל המשלוח ומענו;
(3) מספר התיבות שבמשלוח ומספר הפרי לסוגיו במשלוח;
(4) תאריך הגשת המשלוח לבדיקה.
9. סמכויות המבקר
(א) לאחר שנסתיימה הבדיקה יעשה המבקר אחד מאלה:
(1) יאשר את האתרוגים, כולם או מקצתם, כראויים ליצוא וארוזים כהלכה;
(2) יסרב לאשר את האתרוגים כאמור, ויורה על סיווג מחדש של כל האתרוגים:
(3) יפסול כל אחד מהאתרוגים שהוגשו לו לבדיקה.
(ב) לא ישתמש המבקר בסמכויותיו לפי תקנת משנה (א) אלא אם בדק 100% של הפרי שהוגש לו לבדיקה.
(ג) משלוח שהוגש לבדיקה לא יסולק ממקום הבדיקה לאחר הבדיקה, אלא לפי אישור בכתב מאת המבקר.
10. שמירת המשלוח לאחר הבדיקה
לא יפתח אדם תיבת אתרוגים שאישר אותה המבקר ליצוא, לא יתקן אותה ולא ישנה את הסימנים שעליה, אלא ברשות המבקר.
11. אגרות בדיקה (תיקון: תשל"ז, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשנ"ד) 2
בעד בדיקת האתרוגים ליצוא ישלם מבקש הבדיקה אגרה של 1.00 שקלים חדשים לכל אתרוג.
12. משלוח שי
הוראות תקנות אלה לא יחולו על יצוא אתרוגים כשי שלא לארצות הברית של אמריקה.
13. ביטול
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ג-1973 - בטלות.
14. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.
ת ו ס פ ת
(תקנה 2)
1. סוג שלישי
סוג שלישי כולל אתרוגים שהם בעלי תכונות אלה ובלבד שלא יהיו באתרוג בודד יותר מאשר שתי תכונות המופיעות בפסקאות (13), (15), (16), (17), (18) ו-(19):
(1) משקלו אינו פחות מ-120 גרם;
(2) הוא נקי מכתמי שמן ואקרית;
(3) הוא נקי ממכות שמש;
(4) הוא נקי מנקרי זבוב ים התיכון;
(5) הוא נקי מכנימות ומחורי כנימות המכערים את מראהו;
(6) צבעו ירוק בהיר או צהוב בהיר;
(7) אינו חסר;
(8) אינו פגום;
(9) אינו עגול ככדור;
(10) עוקצו קטוף סמוך לקליפתו;
(11) הוא נקי מנגיסות חוה;
(12) הוא מנוגב;
(13) אינו עקום עד כדי עיוות הצורה;
(14) אינו מצומק יתר על המידה;
(15) אין בו יותר משתי חזזיות קלות בעלות צבע הקליפה בחציו התחתון;
(16) יש לו פיטם בריא עם שושנתה טבעית אף אם אינה מלאה;
(17) אין בו יותר מחמישה כתמי כסף מפוזרים, שרובם אינם בחלקו העליון והגדול שבהם אינו עולה על 5 מ"מ;
(18) אין בו יותר מחריץ אחד בשלישו העליון;
(19) הוא נקי מחגורה, חוץ מחגורה קלה.
2. סוג שני
סוג שני כולל אתרוגים שהם בעלי תכונות אלה ובלבד שלא יהיו באתרוג בודד יותר מאשר שתי תכונות המופיעות בפסקאות (5), (6) ו-(7):
(1) התכונות המפורטות בפסקאות (1) עד (12) לסעיף 1;
(2) מבנהו יפה;
(3) יש לו פיטם בריא עם שושנתה מאלה;
(4) הוא נקי מחגורה;
(5) אין בו יותר מחזזית אחת קלה בעלת צבע הקליפה בחציו התחתון;
(6) אין בו יותר משלושה כתמי כסף קטנים בשלישו התחתון שהגדול בהם אינו עולה על 3 מ"מ או לא יותר משני כתמי כסף בשלישו האמצעי שהגדול בהם אינו עולה על 2 מ"מ, או לא יותר מכתם כסף אחד בשלישו העליון שאינו עולה על 1 מ"מ, ובלבד ששום כתם כאמור לא יימצא בקוטר של ס"מ אחד מהתחלת גידולו של הפיטם;
(7) אין בו יותר מחריץ אחד בשלישו התחתון.
3. סוג ראשון
סוג ראשון כולל אתרוגים שהם בעלי תכונות אלה:
(1) התכונות המפורטות בפסקאות (1) עד (12) לסעיף 1;
(2) צורתו סימטרית (גדול יפה, תמיר כמגדל);
(3) ציר האורך אינו פחות מ-110 מ"מ ואינו יותר מ-140 מ"מ;
(4) אם אינו אתרוג מים - העוקץ שבו שקוע;
(5) הוא נקי מחריץ;
(6) הוא נקי מחגורה;
(7) הוא נקי מחזזית;
(8) יש לו פיטם חזק עם שושנתה מלאה, תכונה זו אינה נדרשת מאתרוגים שגדלו בלי פיטם אם במקום הפיטם גדלה צלקת חלקה, או נשמר על האתרוג חלק מהפיטם;
(9) אין בו יותר משני כתמי כסף מפוזרים בשלישו התחתון שהגדול בהם אינו עולה על 5 מ"מ.
4. סוג מובחר
סוג מובחר כולל אתרוגים שהם בעלי תכונות אלה:
(1) התכונות המפורטות בפסקאות (1) עד (12) לסעיף 1;
(2) התכונות המפורטות בפסקאות (2) עד (7) לסעיף 3;
(3) יש לו פיטם חזק עם שושנתה מלאה;
(4) יש בו שקיעות ובליטות ולא יותר מכתם כסף אחד בשלישו התחתון שאינו עולה על 5 מ"מ, או שאין בו שקיעות ובליטות אך הוא נקי מכל כתמי כסף.
5. סוג מובחר פרימה
סוג מובחר פרימה כולל אתרוגים שהם בעלי תכונות אלה:
(1) התכונות המפורטות בפסקאות (1) עד (12) לסעיף 1;
(2) התכונות המפורטות בפסקאות (2) עד (7) לסעיף 3;
(3) יש לו פיטם חזק עם שושנתה מלאה;
(4) יש בו שקיעות ובליטות והוא נקי מכל כתמי כסף.
6. נקודות או קווים (גידים)
כדי להסיר ספק לא ייפסלו אתרוגים ליצוא מחמת שיש בהם נקודות או קווים (גידים) בצבע בהיר אשר יצהיבו בהגיעם לשווקים.
______________________________
1 ק"ת תשל"ד, 995; תשל"ז, 574; תשל"ט, 710; תש"ם, 1615; תשמ"א, 1564; תשמ"ב, 221, 1097; תשמ"ג, 178; תשמ"ג, 1107; תשמ"ד, 144, 2654, 1096; תשמ"ה, 680, 1188, 1379, 1748; תשמ"ו, 68; תשנ"ד, 51.
י"פ תש"ם, 1756; תשמ"א, 1285.
2 תקנה 1 לתקנות האגרות החקלאיות (הצמדה למדד), קובעת הצמדת האגרה שבתקנה 11 למדד יוקר המחיה כאמור בפרק ז. עסקים, 12.4 אגרות חקלאיות.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ