אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (הפחתה של העיצום הכספי), התשס"ח-2008

תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (הפחתה של העיצום הכספי), התשס"ח-2008

תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (הפחתה של העיצום הכספי), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 (ב) ו-45 לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007 (להלן - החוק), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרה
בתקנות אלה, "הוראה" - הוראה מההוראות המפורטות בסעיף 36(א) או (ב) לחוק אשר בשל הפרתה מוסמכת הרשות המוסמכת להטיל עיצום כספי.
2. הפחתת סכומי העיצום הכספי
מצאה הרשות המוסמכת כי נתקיימו נסיבות שלפיהן ניתן להטיל על אדם עיצום כספי לפי סעיף 36 לחוק ונתקיימה אחת או יותר מן הנסיבות המנויות להלן, תפחית לאותו אדם מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה, את השיעור הנקוב לצד אותה נסיבה, ובהתקיים כמה נסיבות - בשיעור המצטבר של השיעורים המנויים לצדן:
(1) המפר לא הפר אותה הוראה בעבר 50% - ;
(2) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לרשות המוסמכת 25%;
(3) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתה של הרשות המוסמכת 15%.
3. הפחתה בשל נסיבות אישיות
(א) מצאה הרשות המוסמכת, לגבי מפר שהוא יחיד ושאינו תאגיד, שהפרת ההוראה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שנתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאית היא להפחית את סכום העיצום הכספי בשיעור שלא יעלה על עשרים אחוזים מסכום העיצום הכספי הקבוע לגבי המפר בשל אותה הפרה, וזאת בלי לגרוע מסמכותה לפי תקנה 2.
(ב) הרשות המוסמכת תגיש אחת לשנה ליועץ המשפטי לממשלה או למי שהוא יורה דין וחשבון על השימוש בסמכות לפי תקנת משנה (א) והטעמים שבשלהם ניתנה ההפחתה מכוח תקנה זו.
4. הפחתה בשל התחשבות בהיקף מחזור המכירות
(א) הופחת העיצום הכספי לפי תקנה 2 ומצאה הרשות המוסמכת שסכום העיצום הכספי עולה על 20% ממחזור המכירות הכולל של המפר, תפחית הרשות המוסמכת את הסכום כך שלא יעלה על הסכום השווה ל-20% ממחזור המכירות הכולל של המפר.
(ב) תקנת משנה (א) תחול גם לעניין עיצום כספי שלא הופחת לפי תקנות 2 ו-3.
____________________________
1 ק"ת תשס"ח, 465.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ