אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העתיקות (ניהול רשימת מצאי), התשמ"ג-1983

תקנות העתיקות (ניהול רשימת מצאי), התשמ"ג-1983

תקנות העתיקות (ניהול רשימת מצאי), התשמ"ג-1983 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 ו-46 (א) לחוק העתיקות, התשל"ח-1978 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ז)
בתקנות אלה -
"סוחר" - מי שבידו רשיון למסחר בעתיקות לפי סעיף 15 לחוק (להלן - רשיון);
"המנהל" - לרבות מי שהמנהל הסמיכו בכתב לענין תקנות אלה.
"מלאי מסחרי" - עתיקות המוחזקות בידי סוחר במקום שלגביו ניתן לו רשיון והנמכרות או המוצעות לציבור למכירה על ידי הסוחר במקום כאמור.
"רשימת מצאי" - רשימה שבה מצויינות כל העתיקות המוחזקות בידי סוחר עתיקות כמלאי מסחרי.
2. ניהול רשימת מצאי (תיקון: תשמ"ו, תש"ן)
(א) סוחר ינהל רשימת מצאי לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
(ב) ברשימת המצאי יצויין בטור "הערות" מקומה של כל עתיקה, לרבות אם הוצגה בחלון תצוגה של בית העסק או שהיא מצויה במחסן של בית העסק, ויצויין מענו של חלון תצוגה או מחסן כאמור.
3. זיהוי עתיקות (תיקון: תשמ"ז, תש"ן)
(א) כל עתיקה תצויין במספר סידורי שוטף שיירשם ברשימת המצאי עם רכישתה בידי הסוחר או קבלתה אצלו, ולא יאוחר מיום אחד אחרי יום העסקים שבו הגיעה העתיקה לרשותו כמלאי מסחרי; המספר הסידורי השוטף יצויין גם בתווית הסימון שתודבק על העתיקה או בתג הסימון שיוצמד לעתיקה או יירשם על גבי העתיקה בדיו שאינה ניתנת למחיקה בנקל.
(ב) עתיקה זעירה, שלדעת המנהל אין אפשרות לציין את מספרה הסידורי השוטף כאמור בתקנת משנה (א), יצויין מספרה השוטף על גבי כלי הקיבול שבו היא מוצגת, ולא תופרד העתיקה מכלי הקיבול כל זמן שהיא כלולה במלאי המסחרי של הסוחר.
(ג) בעתיקה שהיא מטבע ינהגו כלהלן:
(1) היה המטבע מזהב - יצויין במספר סידורי שוטף וינהגו בו כאמור בתקנת משנה (ב);
(2) היה המטבע מחומר אחר - ייכלל בחבילה של מטבעות מאותו חומר, שתישמר בכלי קיבול נפרד; בכל חבילה יהיו מטבעות בכמות שתירשם על גבי אריזת החבילה ושתתאים למספר המטבעות שיש בה אותה שעה; לכל חבילה יהיה מספר סידורי שוטף; מספר המטבעות שבחבילה יירשם גם בטור "הערות" שברשימת המצאי.
(ד) לא יצויינו שתי עתיקות במספר סידורי זהה.
(ה) המספר הסידורי השוטף שנקבע לעתיקה ילווה אותה בכל הרישומים שייעשו לגביה לפי החוק.
3א. עדכון רשימת מצאי (תיקון: תש"ן)
(א) מכר סוחר עתיקה או הוציאה מהמלאי המסחרי שברשותו בדרך אחרת, יימחק רישומה מרשימת המצאי בד-בבד עם ביצוע העסקה או הפעולה האחרת כאמור, ולא יאוחר מתום יום העסקים הראשון שאחרי מועד ביצוע העסקה או הפעולה כאמור.
(ב) מכר סוחר עתיקה שהיא מטבע כאמור בתקנה 3(ג)(2), או הוציאה
מהמלאי המסחרי שברשותו בדרך אחרת, יתוקן הרישום המציין את מספר המטבעות בחבילה עם הוצאת המטבע מן החבילה, ולא יאוחר מתום יום העסקים הראשון שלאחר היום שבו נמכרה או הוצאה כאמור; הוא הדין, בשינויים המחוייבים, בהוספת מטבע לחבילה כאמור.
(ג) העביר סוחר עתיקה ממקום של בית העסק למקום אחר שלו, יתוקן הרישום בטור "הערות" לפי תקנה 2(ב); בסוף כל יום עסקים תהיה רשימת המצאי של סוחר מעודכנת לפי הוראות תקנה זו.
4. מסירתה של רשימת מצאי (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ז, תש"ן)
(א) רשימת מצאי תוגש לפי הטופס שבתוספת הראשונה בשני עותקים למנהל עם הגשת הבקשה למתן רשיון או לחידושו, כשהיא נכונה ליום הגשת הבקשה.
(ב) רשימת המצאי תתייחס לעתיקות שיהיו המלאי המסחרי במקום המוזכר בטופס הבקשה לרשיון; לא היו ברשות המבקש עתיקות לצרכי המסחר בשעת הגשת הבקשה, יציין את הדבר בטור "הערות" בטופס רשימת המצאי.
(ג) לאחר בדיקת הרשימה יוחזר עותק אחד לסוחר כשהוא חתום בחותמת האגף.
5. העתקי עתיקות, חיקוי עתיקות
הוראות תקנות אלה, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על העתקי עתיקות וחיקוי עתיקות, אולם רשימת המצאי לגביהם תהיה לפי הטופס שבתוספת השניה.
6. (התיקון שולב בתקנות העתיקות, 1930)
תוספת ראשונה - שניה2
______________________________
1 ק"ת תשמ"ג, 1887; תשמ"ו, 1170; תשמ"ז, 756; תש"ן, 771.
2 נוסח הטפסים שבתוספת אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ