אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העתיקות (חצרים), תשי"ט-1959

תקנות העתיקות (חצרים), תשי"ט-1959

תקנות העתיקות (חצרים), תשי"ט-1959 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת העתיקות (חצרים), 1935 (להלן- הפקודה), והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"השר" - שר החינוך והתרבות;
"האגף" - אגף העתיקות במשרד החינוך והתרבות;
"המנהל" - מנהל האגף וכל אדם שהמנהל העביר לו את סמכויותיו לפי תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"עתיקה" - כמשמעותה בפקודת העתיקות;
"בית-נכאת" - מקום שמדובר בו בסעיף 2(א) לפקודה;
"אתר היסטורי" - מקום היסטורי שמדובר בו בסעיף 2(ב) לפקודה;
"שטח-עתיקות" - בית-נכאת ואתר היסטורי;
"נוטר" - שומר כאמור בסעיף 3 לפקודה.
2. אכרזה על שטח סגור
השר רשאי להכריז באכרזה שתפורסם ברשומות על שטח-עתיקות כעל שטח שהכניסה אליו מוגבלת (להלן - שטח סגור).
3. כניסה לשטח סגור
לא ייכנס אדם לשטח סגור אלא -
(1) לפי היתר-כניסה מאת המנהל;
(2) בימים ובשעות שקבע המנהל.
4. בית נכאת
(א) לא יאכל אדם בבית-נכאת ולא יעשן בו.
(ב) לא ישאיר אדם פסולת בבית-נכאת אלא במקומות שקבעם-המנהל.
(ג) לא יגע אדם בבית-נכאת בעתיקה או בריהוט.
(ד) לא יטלטל אדם בבית-נכאת עתיקה או רהיט אלא לפי רשיון מאת השר או המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות.
(ה) לא יוציא אדם מבית-נכאת עתיקה או רהיט אלא לפי רשיון מאת השר או המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות.
(ו) לא יצלם אדם בתוך בית-נכאת אלא ברשות המנהל.
5. אתר היסטורי
(א) לא יטלטל אדם באתר היסטורי עתיקה ממקום למקום.
(ב) לא יוציא אדם מאתר היסטורי עתיקה אלא לפי רשיון מאת המנהל.
(ג) לא יגרד אדם את פני הקרקע באתר היסטורי.
(ד) לא יאכל אדם באתר היסטורי
(ה) לא ישאיר אדם פסולת ואשפה באתר היסטורי אלא במקומות שקבעם המנהל.
(ו) לא יצלם אדם באתר היסטורי אלא ברשות המנהל.
6. מינוי נוטרים
(א) השר רשאי למנות נוטרים לשטח-עתיקות.
(ב) תקפו של כל מינוי יהיה לתקופה של ששה חדשים.
7. זכויותיו של נוטר
נוטר רשאי לקבל מאת האגף -
(1) פנקס-מינוי (להלן - פנקס)
(2) מדים, לרבות בגד עליון, כובע, זוג-נעליים אחד לשנה;
(3) סרט שעליו יהא רשום "נוטר-עתיקות" (להלן- סרט).
8. חובות של נוטר
נוטר חייב -
(1) לשאת את הפנקס שניתן לו כל זמן הימצאו בשטח-עתיקות;
(2) לשאת סרט מעל למרפקו השמאלי במקום נראה לעין בעת מילוי תפקידו;
(3) לשמור על שטח-עתיקות מכל פגיעה;
(4) להחזיר לאגף את הפנקס ואת הסרט שניתנו לו ואת כל הציוד שקיבל לשם מילוי תפקידו לאחר שמינויו בוטל.
9. פנקס
(א) פנקס יכלול את -
(1) שם הנוטר;
(2) מספר תעודת-זהות שלו;
(3) מספרו כנוטר;
(4) תאריך מתן הפנקס וכן תאריך חידושו האחרון של הפנקס;
(5) תצלומו של הנוטר.
(ב) פנקס ישא את חתימת המנהל ואת חתימת הנוטר.
10. סמכויות עובדי האגף
עובד האגף או נוטר רשאי -
(1) לדרוש מכל אדם הנמצא בשטח בית-נכאת והעובר על הוראות סעיף 4 לפקודה שיעזוב אותו שטח;
(2) להוציא בכוח משטח בית-נכאת אדם שלא נענה לדרישה כאמור בפיסקה (1);
(3) לעצור כל אדם הנמצא בתחום שטח-עתיקות, החשוד בגניבה או בגרימת נזק לעתיקה או לרכוש אחר שבאותו שטח, ובלבד שאדם שנעצר כאמור יימסר בהקדם האפשרי לידי שוטר, יחד עם הודעה על הנסיבות בהם נעצר.
11. סייג
הוראות תקנה (4) לא יחולו על בית-נכאת שאינו מוחזק על ידי האגף או על חפירה ארכיאולוגית כל עוד היא אינה מתנהלת על ידי האגף.
______________________________
1 ק"ת תשי"ט, 1072.
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ