אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העתיקות (דרישת פיצוי), התשמ"ג-1983

תקנות העתיקות (דרישת פיצוי), התשמ"ג-1983

תקנות העתיקות (דרישת פיצוי), התשמ"ג-1983 1
בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 7(ב) ו-46 (א) לחוק העתיקות, התשל"ח-1978 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"דרישה" - דרישה לפיצויים לפי סעיף 7(ב) לחוק;
"הודעה" - הודעת המנהל לפי סעיף 6(ב) לחוק;
"המנהל" - מנהל האגף לרבות מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה בהודעה שפורסמה ברשומות.
2. הגשת דרישה
(א) דרישה תוגש למנהל תוך 30 ימים לאחר יום קבלת ההודעה.
(ב) דרישה תימסר למנהל במשרד האגף או תישלח אליו בדואר רשום.
3. פרטי דרישה
דרישה תיערך בשלושה עותקים לפי הטופס שבתוספת הראשונה ותיחתם בידי מגיש הדרישה או נציגו החוקי.
4. צירוף מסמכים
לדרישה יצורפו מסמכים להוכחת זכותו של מגיש הדרישה במקרקעין שלגביהם ניתנה ההודעה ולהוכחת הנזק שנגרם לו כתוצאה ממתן ההודעה.
5. פנקס דרישות וכרטסת דרישות
(א) באגף ינוהלו -
(1) פנקס דרישות, שבו יירשמו הדרישות לפי סדר הגשתן;
(2) כרטסת דרישות, לפי מקרקעין שלגביהם הוגשו דרישות.
(ב) העיון בפנקס הדרישות, בכרטסת הדרישות או בכל רישום אחר המתנהל לענין דרישה לפי הוראות המנהל, או בתיקי הדרישות, טעון הסכמה בכתב מאת המנהל, אולם מגיש דרישה רשאי לעיין בתיק של דרישתו גם ללא הסכמה כאמור.
6. קבלת הדרישה
המנהל יאשר את קבלת הדרישה לפי טופס האישור שבתוספת השניה.
7. החלטת המנהל
(א) המנהל יתן את החלטתו ויודיע למגיש הדרישה בכתב את החלטתו המנומקת.
(ב) החליט המנהל על תשלום פיצוי - יפרט בהחלטתו את הנזק שבעדו אושר התשלום ואת הסכום שאושר למגיש הדרישה.
(ג) ההחלטה תישלח למגיש הדרישה בדואר רשום, ותפרט את האמור בסעיף 7(ג) לחוק ובתקנה
8. מועד התשלום למגיש הדרישה
(א) פיצויים שקבע המנהל ישולמו תוך 60 ימים מיום הודעת המנהל על החלטתו לפי תקנה 7 (להלן - יום ההחלטה); לסכום הפיצויים ייווספו הפרשי הצמדה לפי שיעור העליה של המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני הגשת הדרישה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההחלטה.
(ב) לא שולמו פיצויים תוך 60 ימים מיום ההחלטה, יווספו לסכום הפיצויים הפרשי הצמדה לפי שיעור העליה של המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני הגשת הדרישה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום.
(ג) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
9. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה - תוספת שניה 2
______________________________
1 ק"ת תשמ"ג, 1583.
2 נוסח הטפסים שבתוספת אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ