אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הערבות, התשנ"ח-1998

תקנות הערבות, התשנ"ח-1998

תקנות הערבות, התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(א)(4), 26(ג) ו-(ה) ו-34 לחוק הערבות, התשכ"ז-1967 (להלן - החוק), בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל לענין תקנות 3 ו-4 ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. מסמך הגילוי לפי סעיף 22 לחוק
הגילוי לערב יחיד לפי סעיף 22 לחוק ייעשה במסמך נפרד מחוזה הערבות, תוך מתן הזדמנות סבירה לעיין בו לפני חתימת חוזה הערבות, כאשר -
(1) הגודל המזערי של האותיות במסמך הגילוי יהיה 2 מילימטרים;
(2) האותיות לא תהיינה נטויות או מוצרות;
(3) צבע האותיות יהיה נוגד את צבע הנייר שעליו הן כתובות;
(4) הרווח בין השורות לא יפחת מגודל האות בשורה;
(5) האותיות בשורות לא תיגענה זו בזו.
2. דרך הצגת מידע לפי סעיף 22(א)(3) לחוק
הפרטים המתוארים בסעיף 22(א)(3) לחוק, יימסרו בידי הנושה לערב יחיד, במסמך הגילוי כאמור בתקנה 1, ובסמוך לאחר מתן האשראי לחייב, ימסור אותם הנושה לערב בצורה של לוח תשלומים.
3. תוספות לסכום הערבות
בנוסף לתוספות לסכום הערבות המנויות בסעיף 25(א) לחוק, ערב יחיד ערב גם לדמי ניהול חשבון עובר ושב, דמי גוביינא, פרמיות ביטוח ואגרות המוטלות לפי כל דין הנוגעות לחיוב.
4. חריג לחובת הודעה על אי קיום
נושה יהיה פטור מלהודיע לערב על אי-קיום החיוב כאמור בסעיף 26(א) לחוק, אם חיובו של החייב נפרע בתשלומים תקופתיים, והסכום המצטבר שבפיגור אינו עולה על גובה שני תשלומים תקופתיים, ובלבד שאותו הסכום אינו עולה על 2,000 שקלים חדשים, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שפרסם בחודש אפריל 1998.
5. דרך מסירת הודעה לפי סעיף 26(ד)(2) לחוק
הודעה של ערב יחיד על רצונו לפרוע הלוואה לפי סעיף 26(ד)(2) לחוק תהיה בכתב, ותימסר לנושה ביד או בדואר.
6. הליכי גביית החוק מאת החייב לפי סעיף 28 לחוק
(א) ראה ראש ההוצאה לפועל כי ערב מוגן מילא את הערבות, כולה או מקצתה, בהתאם לסעיף 28 לחוק, רשאי הוא להעניק אישור לערב לפתוח תיק נפרד בהוצאה לפועל נגד החייב, וסדר הדין לענין דיון בבקשת הערב המוגן כאמור יהיה כקבוע בתקנה 123 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979, בשינויים המחויבים.
(ב) על הליכים בבית משפט בקשר לזכויות הערב לפי סעיף 28 לחוק יחולו תקנות 37 ו-38 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בסיון התשנ"ח (1 ביוני 1998).
8. סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על התחייבות לשיפוי וחוזי ערבות שנכרתו לפני תחילתן.
____________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 716.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ