אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העיריות (כללים להסדרת שיעור גמול לנציגי עיריה בגוף המנהל בתאגיד עירוני), התש"ן-1990

תקנות העיריות (כללים להסדרת שיעור גמול לנציגי עיריה בגוף המנהל בתאגיד עירוני), התש"ן-1990

תקנות העיריות (כללים להסדרת שיעור גמול לנציגי עיריה בגוף המנהל בתאגיד עירוני), התש"ן-1990 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 249א(4) לפקודת העיריות (להלן הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה:
"תאגיד עירוני" - כמשמעותו בסעיף 249א לפקודה;
"נציגי עיריה" - חבר מועצת עיריה המכהן בגוף המנהל של תאגיד עירוני.
2. גמול השתתפות
תאגיד עירוני ישלם גמול השתתפות לנציג עיריה בעד השתתפות בישיבת הגוף המנהל שלו, כולה או רובה, ואולם הוא לא ישלם גמול כאמור בעד השתתפות ביותר מ-12 ישיבות בשנת כספים.
3. שיעור הגמול המרבי
שיעור גמול ההשתתפות ייקבע בידי האסיפה הכללית של התאגיד העירוני והוא לא יעלה -
(1) ליושב ראש הגוף המנהל של התאגיד העירוני - על 615 שקלים חדשים, ואם הוא חבר המועצה בשכר - על סכום הוצאות הנסיעה בפועל לצורך הישיבה (להלן - דמי הנסיעה);
(2) לחבר בגוף המנהל בתאגיד העירוני - על 460 שקלים חדשים, ואם הוא חבר המועצה בשכר - על דמי הנסיעה.
4. עדכון סכומים
(א) השיעור המרבי הנקוב בשקלים חדשים בתקנה 3(1) ו-(2) ישתנה ב-1 בפברואר וב-1 באוגוסט של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום מוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.
(ג) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד היסודי" לגבי יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש יולי 1990 ולגבי כל יום שינוי שלאחריו - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
6. הוראת מעבר
תאגיד עירוני שבו מכהנים נציגי עיריה ערב תחילתן של תקנות אלה ימלא אחר הוראותיהן לא יאוחר מ-60 ימים מיום תחילתן.
______________________________
1 (א) ק"ת תש"ן, 1285.
(ב) סעיף 249א(4) לפקודת העיריות בוטל בס"ח תשנ"ה, 121, אך התקנות יש להן תוקף מכח חוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בישיבות לחברי מועצה), התשנ"ה-1995.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ