אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העזרה המשפטית למדינות זרות, לביצוע אמנת שטרסבורג (עזרה משפטית בענינים פליליים) התשל"ה-1975

תקנות העזרה המשפטית למדינות זרות, לביצוע אמנת שטרסבורג (עזרה משפטית בענינים פליליים) התשל"ה-1975

תקנות העזרה המשפטית למדינות זרות, לביצוע אמנת שטרסבורג (עזרה משפטית בענינים פליליים) התשל"ה-1975 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק העזרה המשפטית למדינות זרות, תשט"ז-1956, ושאר הסמכויות שהוענקו לי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"האמנה" - האמנה האירופית בדבר עזרה הדדית בענינים פליליים שנעשתה בשטרסבורג ביום 20 באפריל 1959;
"תקנות העזרה המשפטית" - תקנות העזרה המשפטית למדינות זרות, תש"ך-1959.
2. תחולה
תקנות אלה יחולו על בקשות לעזרה משפטית שנתמלאו בהן אלה:
(1) הוגשו מאת רשות שיפוטית שבמדינה, בעלת האמנה, כמפורט בתוספת;
(2) הן מתייחסות להליכים בדבר עבירות שסמכות הענישה בהן, בשעת הגשת הבקשה, היא בידי רשות שיפוטית של המדינה המבקשת;
(3) נושאן אינו מעצר, ביצוע של גזר דין או עבירה צבאית שאיננה בת עונשין לפי דיני העונשין הרגילים.
3. תחולת תקנות העזרה המשפטית
תקנות העזרה המשפטית יחולו גם על בקשות שתקנות אלה חלות עליהן, במידה שאין סתירה ביניהן לבין תקנות אלה, ותקנות אלה יתפרשו עם תקנות העזרה המשפטית כאחד.
4. סירוב להענות בקשה - הודעה ליועץ המשפטי
(א) מנהל בתי המשפט יודיע ליועץ המשפטי לממשלה גם אם הוא סבור שהבקשה נוגעת לעבירה בעלת אופי מדיני, לעבירה הקשורה לעבירה בעלת אופי מדיני או לעבירה על דיני המסים, או שהענות לבקשה עלולה לפגוע בענינים חיוניים לישראל.
(ב) לא הודיע היועץ המשפטי לממשלה למנהל בתי המשפט תוך שלושים יום מיום שבו הגיעה אליו ההודעה, שאין לבצע את הפעולה המבוקשת, יעביר מנהל בתי המשפט לבית המשפט שייראה לו את הבקשה על תרגומה לשם ביצוע; הודיע היועץ המשפטי לממשלה למנהל בתי המשפט שאין לבצע את הפעולה המבוקשת, יחזיר את הבקשה על תרגומה לשר החוץ.
5. בקשות חיקור דין
הוגשה לבית המשפט בקשה לחיקור דין, בצורה שנקבעה בתקנה 10 לשם השגת ראיות, העברתם של מוצגים הדרושים כראיה, של רשומות או של מסמכים, יצווה בית המשפט בכפוף להוראות שבאמנה על השגת הראיות או העברת המוצגים, הרשומות או המסמכים כאמור; אולם בית המשפט לא יחליט על העברת המוצגים, רשומות או מסמכים לפני שנתן ליועץ המשפטי לממשלה הזדמנות להשמיע את דבריו.
6. החזרת מוצגים
הועברו לבית המשפט בישראל מאת מדינה בעלת האמנה מוצגים או המקור של רשומות או מסמכים, בביצוע בקשה לחיקור דין על פי האמנה, יורה בית המשפט על החזרתם לאותה מדינה, בהקדם האפשרי כשנסיבות הענין מרשות זאת, זולת אם אותה המדינה ויתרה על החזרתם.
7. המצאת מסמכים
מסמך שיש להמציאו, בהליכים שבפני בית משפט בישראל, לאדם הנמצא מחוץ לישראל, באחת המדינות, בעלות האמנה, ושאותה מדינה נתבקשה להמציאו, תהא המצאתו כדין אם בוצעה בדרך שנקבעה באמנה.
8. הזמנת עד
עד הנמצא באחת המדינות בעלות האמנה שהוזמן להתייצב בהליכים שבפני בית משפט בישראל בדרך שנקבעה באמנה ולא התייצב, לא ישא באחריות פלילית על אי-התייצבותו ולא יוטל עליו אמצעי כפיה בגללה, אפילו הכילה הזמנתו אזהרה על ענישתו למקרה של אי-התייצבות, זולת אם לאחר מכן נכנס לישראל מרצונו והוזמן בה מחדש כדין.
9. חסינות בפני הליכים
(א) מי שנמצא באחת המדינות בעלות האמנה והוזמן, בדרך שנקבעה באמנה, להתייצב בהליכים בפני בית משפט בישראל, הן כעד והן לכל מטרה אחרת, לא יפתחו נגדו בהליכים פליליים, לא ייעצר ולא תוטל עליו הגבלה אחרת של חירותו האישית בשל מעשים או הרשעות שקדמו למועד שבו יצא את שטחה של אותה מדינה בעלת האמנה, ושלא פורטו בהזמנה.
(ב) החסינות בפני הליכים כאמור בתקנה זו תפקע אם מי שהוזמן להתייצב בבית המשפט לא יצא את ישראל בתום חמישה עשר יום מהמועד שבו גמר את מתן עדותו או בית המשפט קבע שנוכחותו איננה דרושה עוד למטרת הזמנתו לפניו, או אם יצא את ישראל תוך המועד האמור, אך חזר אליה מרצונו.
(ג) תקופה שבה נבצר מהמוזמן לצאת את ישראל, לא תבוא במנין המועד של חמישה עשר יום לענין תקנת משנה (ב).
(ד) האמור בתקנה זו יחול, בשינויים המחוייבים, גם על אדם הנמצא באחת המדינות בעלות האמנה, במשמרת חוקית והועבר לישראל בדרך שנקבע באמנה כדי למסור בה עדות לצרכי עימות.
10. טיפול בבקשות של בתי משפט-בישראל
(א) בקשות לעזרה משפטית שיוגשו על-ידי בית-משפט בישראל לאחת המדינות בעלות האמנה יפרטו:
(1) שם בית-המשפט;
(2) נושא הבקשה ונימוקיה;
(3) ככל האפשר את זהותו ואזרחותו של הנוגע בדבר שבתחום המדינה המתבקשת:
(4) במקרה הצורך - שמו ומענו של הנמען.
(ב) בקשות לחיקור דין יציינו גם את העבירה, נושא הבקשה, וסקירה קצרה של העובדות.
(ג) בקשות לפי תקנה זו יועברו למנהל בתי-המשפט לשם העברתן למדינה המתבקשת.
11. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים אחרי פרסומן.
התוספת (תקנה 2)
(תיקון: תשל"ז)
ישראל אוסטריה
איטליה שבדיה
דנמרק הולנד
יוון תורכיה
נורווגיה ליכטנשטיין
שוויץ בלגיה
צרפת הרפובליקה הפדראלית גרמניה
______________________________
1 ק"ת תשל"ה, 2124; תשל"ז, 1549.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ