אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העונשין (נתונים לצורך החלטת ועדת שחרורים), התשס"א-2001

תקנות העונשין (נתונים לצורך החלטת ועדת שחרורים), התשס"א-2001

תקנות העונשין (נתונים לצורך החלטת ועדת שחרורים), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 51(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, בהמלצת הרשות לשיקום האסיר כמשמעותו בחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983 (להלן - הרשות לשיקום האסיר) ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. נתונים שתביא ועדת השחרורים בחשבון לענין שחרורו המוקדם של אסיר
בבואה להחליט אם ראוי אסיר לשחרור מוקדם, תביא ועדת השחרורים בחשבון את אלה:
(1) הסיכון הצפוי מהאסיר לשלום הציבור, לרבות למשפחתו ולנפגע העבירה וכן לביטחון המדינה, סיכויי שיקומו והתנהגותו בכלא; לענין זה תתחשב ועדת השחרורים בין השאר בנתונים אלה:
(א) העבירה שבשלה נושא האסיר עונש מאסר, לרבות נסיבות ביצועה, סוגה, חומרתה, היקפה ותוצאותיה, תקופת המאסר שגזר עליו בית המשפט והקלה בעונש, אם ניתנה לו בידי נשיא המדינה;
(ב) תוכנם של כתבי אישום התלויים ועומדים נגד האסיר בבתי משפט; סוגי העבירות שבהן הוא מואשם, נסיבות ביצוען ותוצאותיהן, על פי האישום;
(ג) הרשעותיו הקודמות של האסיר, מספרן, תכיפותן, סוגי העבירות שבהן הורשע, חומרתן, נסיבות ביצוען, תוצאותיהן, היקפן ותקופות המאסר שנשא בשלהן;
(ד) דיונים קודמים בועדות שחרורים בענינו של האסיר והחלטות בהם, לרבות בענין ביטול שחרורו ברישיון;
(ה) הקלות בעונש שנתן לו נשיא המדינה בשל עונשי מאסר קודמים שהוטלו עליו;
(ו) התנהגות שלילית או חיובית של האסיר, בבית הסוהר במהלך תקופת מאסרו, כמפורט להלן:
(1) עבירה פלילית שעבר האסיר וסוג העבירה;
(2) התנהגות שיש בה כדי לפגוע פגיעה ממשית באסירים אחרים או בסוהרים או לשבש את סדריו של בית הסוהר;
(3) מעורבות בפעילות עבריינית, בין בתוך כותלי בית הסוהר ובין מחוץ להם;
(4) בריחה מבית הסוהר או חזרה אליו שלא במועד;
(5) שימוש בסם מסוכן, כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן - סם מסוכן);
(6) התנהגות טובה של האסיר במהלך תקופת המאסר;
(7) גמילה משימוש בסם מסוכן;
(8) גילוי יחס חיובי מצד האסיר לעבודה ולצעדים שננקטו לשם שיקומו;
(ז) חוות דעת על האסיר שנתנו שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל או רשויות הביטחון; במקרים המתאימים, גם חוות דעת מקצועיות, ובין השאר בנושא גילוי עריות, אלימות במשפחה ובריאות הנפש;
(ח) חוות דעת של הרשות לשיקום האסיר, אם ניתנה, לענין שחרור מוקדם של האסיר ובכלל זה אחת מאלה:
(1) חוות דעת הכוללת תכנית לשיקומו של האסיר, אפשרויות השתלבותו בעבודה סדירה או בתכנית טיפולית; לענין זה תובא בחשבון גם מידת הפיקוח על התכנית המוצעת על ידי הרשות לשיקום האסיר;
(2) חוות דעת שלפיה אין האסיר זקוק לתכנית שיקום ושאין האסיר מגלה דפוסי התנהגות עבריינית;
(3) חוות דעת שאין האסיר ראוי לשחרור מוקדם.
לחוות דעת של הרשות לשיקום האסיר יינתן משקל גדול יותר ככל שחלק מעונש המאסר שנשא האסיר קטן יותר.
(ט) נתונים אישיים של האסיר, לרבות גילו ומצבו המשפחתי.
(2) במקרים בעלי חומרה ובנסיבות מיוחדות שבהם סברה ועדת השחרורים כי שחרורו של האסיר ברישיון יפגע במידה חמורה באמון הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק ובהרתעת הרבים, משנוצר יחס בלתי סביר בין חומרת העבירה ונסיבותיה לבין תקופת המאסר שיישא האסיר בפועל, אם ישוחרר, רשאית ועדת השחרורים להביא בחשבון גם נתונים אלה בהחלטתה, נוסף על הנתונים המפורטים בפסקה (1); משקלם של נתונים אלה בהחלטתה יפחת ככל שיגדל החלק מעונש המאסר שהאסיר כבר נשא.
_________________________________
1 ק"ת תשס"א, 768.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ