אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית), התשנ"ט-1999

תקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית), התשנ"ט-1999

תקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית), התשנ"ט-1999 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27(2) ו-61 (א) לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996, ולאחר התייעצות עם מועצת העובדים הסוציאליים, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ט)
בכללים אלה, "לקוח" - אדם הפונה, בין בעצמו בין באמצעות אחר, לקבלת עזרה או טיפול של עובד סוציאלי, לרבות מי שמטופל בידי עובד סוציאלי על פי דין וכל עוד לא עברו שלוש שנים מיום שהסתיימו מתן העזרה או הטיפול האמורים.
2. כבוד הלקוח
בעיסוקו כעובד סוציאלי -
(1) יפעל העובד הסוציאלי במסירות, בנאמנות ותוך שמירה על כבוד הלקוח ועל ערכיו התרבותיים;
(2) ינהג כלפי הלקוח בהגינות, בלא משוא פנים ובלא אפליה.
3. כבוד המקצוע
(א) עובד סוציאלי ישמור על כבוד מקצוע העבודה הסוציאלית, ויימנע מכל מעשה העלול לפגוע בכבוד המקצוע.
(ב) עובד סוציאלי ינהג בהגינות ובכבוד כלפי עמיתיו למקצוע ולעבודה.
4. מיומנות מקצועית (תיקון: תשס"ט)
עובד סוציאלי -
(1) יפעל בעבודתו במיומנות ובמקצועיות;
(2) לא ייתן טיפול או חוות דעת הדורשים מיומנות או הכשרה מיוחדת, אלא אם כן הוא בעל אותה מיומנות או הכשרה;
(3) ימסור ללקוח מידע אמין בדבר הכשרתו וניסיונו המקצועי.
5. אמינות המידע
עובד סוציאלי לא ייתן חוות דעת, אישור, הודעה, דו"ח, תסקיר או כל חומר אחר שהוא נדרש לתיתו, שהם כוזבים או מטעים.
6. קשר בין עובד סוציאלי ללקוח (תיקון: תשס"ט)
עובד סוציאלי -
(1) לא יטפל בלקוח אם קיים חשש שלא יוכל למלא את חובתו המקצועית כלפיו, בשל מעורבות או בשל ענין אישי או משפחתי או בשל התחייבות או חובת נאמנות שיש לו כלפי אחר;
(2) לא ינצל קשרים עם הלקוח או עם בן משפחתו לטובתו האישית; האמור בפסקה זו יחול גם לגבי לקוח שאינו בטיפולו של אותו עובד סוציאלי אך ההיכרות ביניהם נוצרה במסגרת תפקידו המקצועי של העובד הסוציאלי; בפסקה זו, "בן משפחה" - אחד מאלה: בן זוג, הורה, אח, בן, נכד.
7. איסור ציתות
עובד סוציאלי לא יחשוף לקוח להאזנה, להקלטה, לצילום או לתצפית (דרך מראה), אלא לאחר שקיבל את הסכמת הלקוח לכך בכתב ולאחר שוידא שהלקוח מבין את מהות הסכמתו; אין בהוראה זו כדי לפגוע בסמכות עובד סוציאלי לעשות זאת על פי דין.
8. תמורה
עובד סוציאלי לא יקבל תמורת שירותיו המקצועיים כל טובת הנאה, זולת משכורת או שכר טרחה.
9. שמירת סודיות
עובד סוציאלי ישמור בסוד כל מידע המגיע אליו במסגרת עיסוקו כעובד סוציאלי, ולא יגלה אותו אלא על פי הוראות כל דין.
10. שמירת דינים
אין בכללים אלה כדי לגרוע מחובות ומאחריות של עובד סוציאלי על פי כל דין.
11. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ט, 1058; תשס"ט, 88.
2 התקנות פורסמו ביום 11.7.99.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ