אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העבריינים הצעירים, 1938

תקנות העבריינים הצעירים, 1938

תקנות העבריינים הצעירים, 1938 1
1. השם הקצר ותחילת התוקף
תקנות אלה תיקראנה תקנות העבריינים הצעירים, 1938, ותקבלנה תוקף ביום שבו קיבלה הפקודה תוקף.
2. פירוש (תיקון: 1944)
בתקנות אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר: -
"בית-משפט לעבריינים צעירים" פירושו בית-משפט שהורכב בהתאם להוראות הפקודה;
"צעיר" פירושו ילד, נער או בגיר רך, כמשמעותם בפקודה;
חלק א'
עבריינים, ההשגחה על עבריינים צעירים וההגנה עליהם
3. תחילת התקנות (תיקון: תשכ"א)
תקנות אלה תשמשנה למקרים שבהם מביאים עבריינים צעירים בעבירות בפני בתי-משפט לעבריינים צעירים.
4. שופט של בית משפט שלום רשאי לשבת לדין בלשכתו (תיקון: תשכ"ד)
בכפוף לסעיף 3(4) מהפקודה, הרי מקום שיושב שופט של בית משפט שלום בראש בית-המשפט, רשאי השופט, אם ימצא לנכון, לברר כל משפט כזה בלשכתו.
5. קובעים ימים ושעות מסויימים
בתי-משפט לעבריינים צעירים שבראשם יושבים שופטים של בתי משפט שלום ישבו לדין, במידה שהמסיבות תרשינה, ביום קבוע ומסויים בכל שבוע, ובשעה שאין מבררים משפטים פליליים נגד בגירים, אלא שרשאי בית המשפט, כשיש טעם מספיק לכך - וצריך לרשום את הטעם - לשבת לדין בכל יום אחר ובכל שעה שיהיו מתאימים, לדעת השופט של בית משפט השלום המנהל את בית המשפט, בשים לב לנוחותם של השופט, המשטרה ופקידי המבחן.
6. הוריו או אפוטרופסו של הצעיר
פרט למקרים שבהם יש לצעיר בא-כוח משפטי, על בית המשפט הרשות להורהו או לאפוטרופסו לעזור לצעיר בהנהלת הגנתו, ובית המשפט רשאי להתייעץ עם הורהו או אפוטרופסו ועם פקיד המבחן לטובתו של הצעיר.
7. רישום משפטים
בפנקס המשפטים הפליליים ירשמו בדרך הרגילה את פרטי כל המשפטים המובאים בפני בית המשפט ויתנו מספר לתיק המשפט הפלילי, אולם פקיד בית המשפט ירשום על התיק את המלים "משפט עבריין צעיר" וירשום בפנקס את גילו המדוייק של העבריין הצעיר לפי האומדנה של בית המשפט.
8. (בוטלה) (תיקון: תשי"ח)
9. (בוטלה) (תיקון: תשכ"א)
10. טפסים (תיקון: תשכ"א)
אפשר להשתמש בטפסים שבתוספת המצורפת לתקנות אלה או בטפסים דומים להם באותם שינויי-גירסא שהמסיבות תחייבנה, בכל המשפטים בפני בתי-המשפט לעבריינים צעירים בשעת משפטם של עבריינים צעירים: בתנאי שכל מקום שלא הותקנו טפסים במיוחד לכך אפשר להשתמש בטפסים שמשתמשים בהם בבתי-המשפט למשפטים פליליים, ולהתאימם לשם כך לפי הצורך, אולם בכל משפט יש להוסיף בטפסים אלה את המלים "יושב לדין כבית-משפט לעבריינים צעירים" לאחר שם בית-המשפט.
חלק ב'
17-11. (בוטלו) (תיקון: 1944)
תוספת
(תיקון: תשכ"א)
טפסים 2-1 (בוטלו)
טופס מס' 3
כתב הרשאה לכליאת עבריין צעיר עד למשפט
לכל השוטרים
א ב (הקרוי להלן הנתבע) שהוא (ילד, נער או בגיר רך - כפי שהענין יחייב) הובא בפני בית משפט זה ונאשם ב
(ציין כאן את מהות העבירה)
ומאחר שנדחה מועד בירור המשפט: לפיכך, הריני פוקד עליכם, השוטרים הנ"ל, להוביל את הנתבע הנ"ל ולמסרו(ה) שם ליד האדם הממונה עליו(ה) יחד עם כתב הרשאה זה; ואתה, האדם הממונה על אותו מצווה בזה לקבלו(ה) ולהחזיקו שם עד יום .19,

חוץ אם ישוחרר בינתיים בערבות, ובאותו יום הנכם נדרשים אתם השוטרים הנ"ל, להביאו(ה) בפני בית משפט זה כדי לדון אותו(ה) בהתאם לחוק, אלא אם ניתן צו אחר בינתיים.
התאריך
אישור
בית המשפט מאשר בזה כי מותר יהא לשחרר את הנתבע משיחתום על כתב התחייבות אישית בסך לירות ויביא ערב לסך לירות (כ"א) להופיע בפני בית משפט זה ב 19, (ואם ידחה המשפט עליו להופיע מזמן לזמן בכל שעה ובכל מקום שבהם יתברר המשפט נגד הנתבע), וכי הנתבע חתם(ה), לא חתם(ה) על כתב התחייבותו(ה).
טופס מס' 4 (בוטל) (תיקון: תשכ"א)
טופס מס' 5
כתב הרשאה לעצירת עבריין צעיר במקום מעצר, משהוחלט
למסרו לדין בפני בית משפט
(ה ש ם)
לכל השוטרים, או לאדם הממונה על ב הואיל ו-א ב (הקרוי להלן הנתבע), שהוא ילד (או נער) הובא היום הזה בפני בית משפט זה ונאשם ב (ציין את מהות העבירה) בניגוד לסעיף והואיל והנתבע נמסר לדין:
לפיכך, מצווים אתם השוטרים להביא את הנתבע לאותו בית כלא ולהסגירו(ה) לידי האדם הממונה עליו, יחד עם כתב הרשאה זה: ואתה האדם הממונה על אותו לקבלו(ה) תחת פיקוחך, ועליך להחזיקו(ה) עד למושב הבא של בית המשפט שיתקיים, חוץ אם ישוחרר בינתיים כחוק ב ואז נדרשים אתם, השוטרים הנ"ל להביאו (ה) בפני אותו בית משפט כדי שידון אותו לפי החוק.
ניתן היום הזה
אישור
בית המשפט מאשר בזה כי מותר לשחרר את הנתבע בשעה שיחתום (תחתום) על כתב התחייבותו(ה) האישית בסך לירות ויביא ערב בסך לירות (כ"א), בתנאי שיסגיר את עצמו(ה) בפני אותו בית משפט ויטען כנגד האשמה שיאשימו אותו(ה) בה ויעמוד לדין באותה אשמה ולא יסתלק מאותו בית משפט בלא רשות לכך.
טופס מס' 6 (בוטל) (תיקון: תשכ"א)
טופס מס' 7 (בוטל) (תיקון: תשכ"א)
טופס מס' 8 (תיקון: תשט"ו)
מדינת ישראל
תקנות חסות הנוער (מעונות), תשט"ז-1955
בית משפט השלום לנוער
צו חסות במעון
היועץ המשפטי תיק מס'
נ ג ד
(השם) (שם האב) (שם המשפחה)
אל הממונה על המעונות ואל השוטרים.
(השם) (שם האב) (שם המשפחה) יצא היום חייב להימצא במעון תקופה של לפיכך אני מצווה להביא את החוסה האמור למען שיועיד הממונה על המעונות ולמסור אותו שם עם הצו או פסק הדין כאמור בסעיף 20 לפקודה לידי מנהל המעון, המצווה בזה לקבל את החוסה להשגחתו במעון כל הזמן הנקוב לעיל.

ניתן היום
שופט שלום
______________________________
1 ע"ר 1938, תוס' 2, (ע) 1033, (א) 1241; 1944, תוס' 1, (ע) 128, (א) 174; ק"ת תשט"ו, 1038; תשט"ז, 1186; תשי"ח, 851; תשכ"א, 1839;ס"ח תשכ"ד, 140; תשנ"ה, 175.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ