אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מחלות בעלי חיים), התשס"ה-2005

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מחלות בעלי חיים), התשס"ה-2005

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מחלות בעלי חיים), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן - החוק), בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. עבירה מינהלית
עבירה על הוראה מהוראות החיקוקים כמפורט בטור א' שבתוספת, היא עבירה מינהלית.
2. קנס מינהלי קצוב
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב' בתוספת, אך לא יותר משיעור הקנס שאותו מוסמך בית המשפט להטיל בשל העבירה לפי סעיף 28 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985 (להלן - הפקודה).
3. עבירה מינהלית חוזרת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק יהיה כפל הקנס האמור בתקנה 2, לפי הענין.
תוספת (תיקון: תשס"ו)
טור א'
העבירות המינהליות
טור ב'
קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים

(1) הפקודה -
סעיפים 4, 5(א)
סעיף 20(א)(1) עד (3) ו-(7)

1,000
3,500

(2) תקנות מחלות בעלי חיים (בדיקה וטרינרית
של בשר חזיר בר), התשל"ז-1977 -


תקנה 8
1,000

תקנות 2 ו-3
2,500

(3) תקנות מחלות בעלי חיים (ביעור מחלת
הברוצלוזיס בצאן), התשמ"ט-1989 -


תקנות 1א(א), 2(א) ו-(ב)
1,000

תקנה 1א(ג)
2,500

תקנה 6(א), (ה), (ו), (ז) ו-(ח)
3,500

טור א'
העבירות המינהליות
טור ב'
קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים

(4) תקנות מחלות בעלי חיים (ביעור שחפת הבקר),
התשכ"ה-1964 -


תקנות 1 ו-3
1,000

תקנות 5(ב), 7(א), 8(א), 10
3,500

(5) תקנות מחלות בעלי חיים (ברוצלוזיס הבקר),
התשל"ו-1976 -


תקנה 2
1,000

תקנה 5(א)
2,500

תקנות 3, 6(ב)( 1), (2), (7), (8)
3,500

(6) תקנות מחלות בעלי חיים (בריכות טבילה
ומיתקני ריסוס לצאן), התש"ך-1959


תקנה 4
2,500

(7) תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש"ך-1960 -


תקנות 9(ב), 15, 18, 18א(א)
1,000

תקנה 2(א), 19, 29, 30
2,500

(8) תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה), התשס"א-2001 -


תקנה 2
2,500

(9) תקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), התשנ"ט-1998 -


תקנות 24, 25, 26
1,000

תקנות 2, 3, 4, 16, 20, 22, 23(א) ו-(ג)
2,500

(10) תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא
מוצרי כוורת), התשמ"ב-1982 -


תקנה 3
1,000

תקנה 2(א)
3,500

(11) תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת
בעלי חיים בישראל), התשמ"ב-1982 -


תקנה 2(א)
10 לכל עוף, 500 לכל בעל חיים אחר

תקנה 2א(ב)
5,000

תקנה 3(1)
1,500

תקנה 3(א), (2) ו-(3)
800

(12) תקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה
של משקי טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות), התשמ"א-1981 -


תקנות 11, 26(א), 27, 28(ג), (ד) ו-(ה), 30 ,31(א)
1,000

תקנות 2(א), 3, 20, 24
2,500

(13) תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל"ד-1974 -


תקנה 2א(א)
800 לכל 50 ק"ג
של בשר או חלק מהם

תקנה 7
2,500
(14) תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של
מוצרים מבעלי חיים), התשמ"ח-1988 -


תקנה 2
800 לכל 600
ביצים או חלק מהן ולכל 50 ק"ג של מוצרים אחרים מבעלי חיים או חלק מהן

תקנה 6
1,500

תקנה 7
2,500

(15) בעלי חיים (יבוא בעלי חיים),
התשל"ד-1974 -


תקנות 21, 22
800

תקנות 5, 9(ג)
ביבוא של בהמות 800 לכל בהמה שיובאה בלי שניתנה הודעה, וביבוא של בעלי חיים אחרים - 800 לכל יבוא בלא מתן הודעה

תקנה 4
10 לכל עוף
ו-500 לכל בעל
חיים אחר

תקנה 5
2,500

תקנה 9(ג)
3,500

תקנה 2(א)
10 לכל עוף, 1,000 לכל בהמה ו-500 לכל בעל חיים אחר

(17) תקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים), התש"ך-1959 -


תקנות 3, 4
2,500

תקנות 6(ב)( 2),( 3),( 5),(7) עד (10), 7(1) עד (3), 8
3,500

(18) תקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואורגניסמים,
תרכיבים ומעבירים), התשל"ה-1975 -


תקנה 2


טור א'
העבירות המינהליות
טור ב'
קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים

(19) תקנות מחלות בעלי חיים (מכלאות), התשי"ט-1958 -


תקנה 4
1,500

(20) תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), התש"ס-2000 -


תקנה 4
2,500

(21) תקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים),
התשכ"ב-1962 -


תקנות 8, 10, 14
800

תקנות 9, 11, 12
1,500

תקנות 2, 4
2,500

(22) תקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), התשל"ט-1978 -


תקנה 8
800

תקנות 4, 9
2,500

(23) תקנות מחלות בעלי חיים (פסדים),
התשמ"א-1981 -


תקנה 9
1,000

תקנות 2, 4, 14(א), 17
2,500

תקנה 16
3,500

(24) תקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון
והובלה של בקר), התשל"ו-1976 -


תקנות 7, 8, 9, 11, 12, 14(א), 15, 18
800

תקנות 2, 17
2,500

תקנה 19
500 לכל ראש בקר

(25) תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות),
התשכ"ד-1964 -


תקנות 26(א), 40, 43, 45, 67(ב)
1000

תקנות 15(ב), 18(ב) ו-(ג), 27, 30(א), 31, 48, 67(א), 71
2,500

תקנות 57(א), (ד), (ה), (ו) ו-(ז), 63, 64(א), 65, 72א
800 על כל 50
ק"ג בשר או
חלק מהם

(26) תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים),
התשמ"ב-1982 -


תקנה 17(ב)
1,000

תקנות 2, 18(א)
2,500

(27) תקנות מחלות בעלי חיים (תערוכות), תשכ"ט-1969 -


תקנות 1, 4
2,500

(28) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות),
התשכ"ז-1967 -


סעיפים 6, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28(ב) ו-(ג).
1,000

סעיפים 2(א), 10, 18, 18א, 27, 28(א), 29, 30, 31.
2,500

סעיף 32
3,500

________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 822; תשס"ו, 730; תשס"ח, 1386.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ