אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הספנות (ימאים) (נוסעים סמויים), התשמ"ח-1988

תקנות הספנות (ימאים) (נוסעים סמויים), התשמ"ח-1988

תקנות הספנות (ימאים) (נוסעים סמויים), התשמ"ח-1988 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 230(א)(3) לחוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף 229 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרה
בתקנות אלה, "נוסע סמוי" - אדם הנמצא בכלי שיט ישראלי (להלן - כלי שיט) ללא ידיעת בעלו או קברניטו.
2. איסור נסיעה סמויה
(א) לא יפליג אדם בכלי שיט כנוסע סמוי.
(ב) לא יסייע אדם לאחר לעלות על כלי שיט או להפליג בכלי שיט כנוסע סמוי.
3. גילוי נוסע סמוי
מי שגילה בכלי שיט נוסע סמוי או מי שידוע לו על הימצאות נוסע סמוי בכלי שיט יודיע על כך מיד לקברניט.
4. בילוי נוסע סמוי בנמל
נוסע סמוי שהתגלה בעת שכלי השיט נמצא בתחומי נמל הפלגה, יורידו הקברניט מכלי השיט ויחזירו לשלטונות נמל ההפלגה.
5. קבלת מידע מהנוסע הסמוי ודיווח אודותיו
(א) הקברניט יברר וירשם ביומן הרשמי את נסיבות גילוי הנוסע הסמוי ואת מרב המידע אודותיו, שיכלול, במידת האפשר, פרטים אישיים אלה: שם, גיל, אזרחות, מען, מקצוע, דרכון או מסמכי זיהוי אחרים, וכן מקום העליה לכלי השיט ונסיבותיה; הקברניט ישאל את הנוסע הסמוי על כוונותיו ובקשותיו וירשמם ביומן הרשמי.
(ב) הקברניט יקח את מסמכי הנוסע הסמוי וישמרם אצלו עד הורדתו מכלי השיט.
(ג) בעת קבלת המידע ורישומו, יהיה נוכח, בנוסף לקברניט, גם אחד מאנשי צוות כלי השיט.
(ד) הקברניט ידווח בהקדם האפשרי על גילוי הנוסע הסמוי בכלי השיט למפקח ולבעל כלי השיט.
6. משמעת
נוסע סמוי כפוף לפיקודם של הקברניט ואנשי הצוות, בהתאם לנוהג הימי המקובל, בכל הנובע למשמעת בכלי השיט, והוראות פרק ו' לחוק יחולו עליו, בשינויים המחוייבים.
7. חובת הקברניט כלפי נוסע סמוי
הקברניט יספק לנוסע סמוי, בעת הימצאו על כלי שיט, מקום מגורים, כלכלה, וטיפול רפואי, בהתאם לצורך, הכל לפי האפשרויות והנסיבות.
8. חובות הנוסע הסמוי
בתקופת שהייתו של נוסע סמוי על כלי השיט רשאי הקברניט להטיל עליו ביצוע עבודות המתאימות לכשרו, לכישוריו, למינו ולגילו, בתמורה לסיפוק צרכיו כאמור בתקנה 7 ולהסעתו בכלי השיט; ואולם לא יוטלו על נוסע סמוי עבודות של איש צוות שלביצוען נדרשת הסמכה כמפורט בחוק.
9. מסירת מידע לנוסע סמוי
הקברניט יביא לידיעת הנוסע הסמוי, מיד עם גילויו, את הוראות תקנות 6 ו-8.
10. הורדת נוסע סמוי
(א) הקברניט יוריד את הנוסע הסמוי בנמל הראשון אליו הגיע כלי השיט לאחר גילויו, ואשר בו יתירו שלטונות הנמל את הורדתו.
(ב) התגלה נוסע סמוי שהוא אזרח ישראלי בכלי שיט שהפליג מנמל בישראל, יעשה הקברניט את כל הסידורים הנאותים לצורך החזרתו לישראל.
(ג) ראה הקברניט כי בנמל כאמור בתקנת משנה (א) נשקפת סכנה לחיי נוסע סמוי בשל השתייכותו לגזע, לאום, השקפה, דת, אזרחות, חברה או בשל השקפה מדינית מסויימת, יעשה הקברניט, בהתייעצות עם המפקח ובעל כלי השיט הסדר הולם אחר ובלבד שלא יסכן את כלי השיט ואת שלום הנמצאים בו.
(ד) הקברניט ירשום ביומן הרשמי דין וחשבון על פעולותיו לפי תקנה זו ובכלל זה אופן הורדת הנוסע הסמוי. נעשתה הורדת הנוסע הסמוי בהתייעצות עם המפקח ובעל כלי השיט, ידווח להם בכתב על ההורדה בהקדם האפשרי.
11. ירידת נוסע סמוי מכלי שיט
(א) כאשר מתקרב כלי השיט לנמל, או משייט בסמוך לחוף, רשאי הקברניט לנקוט באמצעים הדרושים בנסיבות העניין למניעת ירידתו לחוף של הנוסע הסמוי ללא הסכמת השלטונות המקומיים.
(ב) הקברניט ירשום ביומן הרשמי את האמצעים שנקט למניעת ירידתו של נוסע סמוי כאמור בתקנת משנה (א) ואת הסיבות לנקיטת אמצעים אלה.
12. עונשין
(א) אי-קיום תקנה מתקנות אלה מהווה עבירה.
(ב) (1) העובר על תקנה 2(א) - דינו מאסר שישה חדשים.
(2) העובר על תקנה 2(ב) - דינו מאסר ארבעה חדשים.
(3) העובר על תקנה מתקנות 3, 4, 7, 8, 11 - דינו מאסר שלושה חדשים.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ח, 1080.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ