אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998

תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998

תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 225(א) ו-(ב)(1) 218(טז) ו-230 (א) לחוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973 (להלן - החוק) לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף 229 לחוק, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), אני מתקין ומצווה לאמור:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשס"א3, תשס"ד, תשס"ו)
בתקנות אלה -
"אופנוע ים" - כלי שיט ממונע על ידי מנוע שאיבת מים (סילון), המסוגל להשיט עד שלושה אנשים אשר הפעלתו נעשית ברכיבה או בעמידה וניהוגו באמצעות מוט רוחבי;
"אישור רפואי" - אישור רפואי, ולגבי בדיקת עיניים לרבות אישור אופטומטריסט, לפי הטופס שבתוספת השלישית;
"אניית נוסעים קטנה" - כלי שיט אשר תפוסתו ברוטו אינה עולה על 500 טון, שאורכו המרבי עולה על 24 מטרים ואינו עולה על 36 מטרים, המסיע או המיועד להסיע בשכר עד 220 נוסעים, במימי החופין של ישראל, ובים סוף - צפונה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון;
"כלי שיט קטן" - אופנוע ים, סירה, מפרשית, ספינה או אניית נוסעים קטנה;
"מפרשית" - כלי שיט שאורכו עד 12 מטרים ואינו קטן מ-7 מטרים, המונע באמצעות חתירה או מפרשים, שאינו נושא עליו מנוע ואינו מיועד לשאת מנוע להנעתו;
"משיט" - אדם המשיט כלי שיט קטן או האחראי על מכונותיו, הטעון רישוי לפי תקנות אלה;
"סירה" - כלי שיט שאינו מפרשית או אופנוע ים ואשר אורכו המרבי אינו עולה על 7 מטרים;
"סירת מנוע עוצמה א'" - סירה המונעת בכוח מנוע חיצוני או פנימי שכוחו עולה על 4.4 קילוואט וקטן מ-110 קילוואט;
"סירת מנוע עוצמה ב'" - סירה המונעת בכוח מנוע חיצוני או פנימי שכוחו עולה על 110 קילוואט;
"סירת נוסעים בשכר" - סירה המסיעה או המיועדת להסיע, בשכר, עד 12 נוסעים;
"ספינה" - כלי שיט העשוי לשוט אשר תפוסתו ברוטו אינה עולה על 100 טון ושאורכו המרבי אינו עולה על 24 מטרים ואינו קטן מ-7 מטרים, למעט מפרשית ואופנוע ים;
"ספינה גוררת" - ספינה שנתמלאו בה שני אלה:
(1) רשות הרישוי אישרה אותה ככשירה לשמש ספינה גוררת;
(2) עוצמת המנועים המשמשים להנעתה אינה עולה על 370 קילוואט;
"ספינת מנוע" - ספינה המונעת בכוח מנוע חיצוני או פנימי בלבד, ולא מותקנים בה מפרשים.
"ספינת נוסעים בשכר רמה א'" - ספינה המסיעה או המיועדת להסיע בשכר עד 35 נוסעים, במימי החופין של ישראל, ובים סוף - צפונה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון;
"ספינת נוסעים בשכר רמה ב'" - ספינה המסיעה או המיועדת להסיע בשכר בין 56 ל-220 נוסעים במימי החופין של ישראל, ובים סוף - צפונה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון;
"מסע בינלאומי" - מסע מכל מקום במדינה אחת למדינה אחרת, לרבות מסע מכל מקום בישראל למרחק העולה על חמישה עשר מיל ימי מחוץ למימי החופין שלה;
"מפקח כלי שיט" - כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982 (להלן - תקנות הבטיחות);
"רשות הרישוי" - כל אחד מאלה:
(1) סגן מנהל רשות הספנות והנמלים לענינים טכניים - לגבי תעודת משיט שניתנה לפי תקנות 10א עד 10ג;
(2) הממונה הארצי על כלי שיט קטנים ברשות הספנות והנמלים - לגבי כל תעודת משיט אחרת;
"שיט חופי" - שיט בתחום מימי החופין של ישראל או במים פנימיים שלה;
"תעודת משיט" - תעודה שנתנה רשות הרישוי לפי תקנות אלה.
פרק ב': החלת החוק
2. תחולה על כלי שיט קטנים (תיקון: תשס"א3)
סעיפי החוק כמפורט להלן יחולו על כלי שיט קטן:
(1) סעיף 1, ההגדרות "בעל", "המנהל", "מפקח", "נציג", "צוות", "קברניט" ו"השר";
(2) סעיפים 2, 3, 13, 14, 15, 36 עד 41, 48 עד 54, 57, 61, 62, 64;
(3) סעיפים 116 ו-117; לענין זה, "ימאי" - לרבות מי שבידו תעודת משיט;
(4) סעיף 118(3) עד (18);
(5) סעיף 118(19) - לענין איש צוות ספינה גוררת ואדם המשרת בספינת נוסעים;
(6) סעיפים 126 עד 191;
(7) סעיף 218 (טז);
(8) סעיפים 221 עד 224;
(9) סעיפים 226, 227, 230(א) ו-231.
פרק ג': רישוי משיטים
3. חובת תעודת משיט (תיקון: תשס"א3, תשס"ד)
(א) לא ישיט אדם ולא יהיה אחראי על מכונותיו של כלי שיט קטן אלא אם כן בידו תעודת משיט וההשטה נעשית בהתאם לתנאים ולהגבלות שבתעודה.
(א1) לא ישיט אדם כלי שיט קטן ולא יהיה אחראי על מכונותיו אלא אם כן תעודת המשיט שלו נמצאת בכלי השיט בעת השטתו.
(ב) לא ירשה אדם לאחר להשיט או להיות אחראי על מכונותיו של כלי שיט קטן אלא אם כן לאותו אדם תעודת משיט תקפה המתאימה להשטת אותו כלי שיט.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) רשאי אדם שהוא בן שש עשרה שנים ומעלה להשיט כלי שיט כאמור, למעט אופנוע ים, בתנאי שנמצא בו אדם נוסף בעל תעודת משיט תקפה המתאימה להשיטו, יש לאותו אדם שליטה מלאה בהשטת כלי השיט וההשטה היא במסגרת הוראת השיט באותו כלי שיט.
4. תעודת משיט לאופנוע ים (תיקון: תשס"א3)
רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת אופנוע ים במימי חופין, שתיקרא תעודת משיט 11, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:
(1) הוא בן שש עשרה שנים לפחות;
(2) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט אופנוע ים;
(3) עמד בבחינות להשטת אופנוע ים מטעם רשות הרישוי;
(4) הוא אינו פסול לפי פרק ד' מלקבל תעודת משיט.
5. תעודת משיט לסירת מנוע עוצמה א'
רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת סירת מנוע עוצמה א', שתיקרא תעודת משיט 12, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:
(1) הוא בן שבע עשרה שנים לפחות;
(2) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט סירת מנוע עוצמה א';
(3) עמד בבחינה להשטת סירת מנוע עוצמה א' מטעם רשות הרישוי;
(4) אינו מצוי בתקופת פסילה, השעיה או התליה לפי תקנות אלה.
6. תעודת משיט לסירת מנוע עוצמה ב' ולספינת מנוע (תיקון: תשס"ד)
רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת סירת מנוע עוצמה ב' ולהשטת ספינת מנוע שאורכה המרבי אינו עולה על 8.5 מטרים, ושהוגבלה ברישיון השיט שלה לשימוש פרטי, בתחום של עד 4 מילים ימיים מהחוף, שתיקרא תעודת משיט 13, למבקש אשר נתקיימו בו תנאים אלה:
(1) הוא בן שמונה עשרה שנים לפחות;
(2) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט סירת מנוע;
(3) הוא בעל תעודת משיט להשטת סירת מנוע עוצמה א' במשך שנה לפחות;
(4) עמד בבחינה להשטת סירת מנוע עוצמה ב' מטעם רשות הרישוי;
(5) אינו מצוי בתקופת פסילה, השעיה או התליה לפי תקנות אלה.
7. תעודת משיט לסירת נוסעים בשכר (תיקון: תשס"א3, תשס"ד)
רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת סירת נוסעים בשכר, שתיקרא תעודת משיט 20, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:
(1) הוא בן תשע עשרה שנים לפחות;
(2) הוא בעל תעודת משיט לסירת מנוע עוצמה ב';
(3) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט סירת נוסעים;
(4) הציג בפני רשות הרישוי אישור ממגן דוד אדום לפיו סיים בהצלחה קורס לעזרה ראשונה והחייאה;
(5) שירת במשך שנה לפחות בסירת נוסעים או בספינת נוסעים והמציא על כך אישור בכתב מאת הקברניט או מאת בעל הסירה או הספינה האמורה;
(6) עמד בבחינה מטעם רשות הרישוי להשטת סירת נוסעים בשכר;
(7) לא הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי לפגוע בכשירותו להפעיל סירת נוסעים.
8. תעודת משיט למפרשית (תיקון: תשס"ד)
רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת מפרשית שתיקרא, תעודת משיט 21, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:
(1) הוא בן שש עשרה שנים לפחות;
(2) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד על כושר הראיה שלו ומצב בריאותו הכללי להשיט מפרשית;
(3) עמד בבחינה להשטת מפרשית מטעם רשות הרישוי או מי שרשות הרישוי הסמיכה אותו לכך.
9. תעודת משיט לספינה (תיקון: תשס"א3)
רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת ספינה, שתיקרא תעודת משיט 30, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:
(1) הוא בן שמונה עשרה שנים לפחות;
(2) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט ספינה;
(3) הציג בפני רשות הרישוי אישור ממגן דוד אדום לפיו סיים בהצלחה קורס לעזרה ראשונה והחייאה;
(4) עמד בבחינות בשיט חופי מטעם רשות הרישוי;
(5) הוא אינו פסול לפי פרק ד' מלקבל תעודת משיט.
10. תעודת משיט ספינת נוסעים בשכר רמה א' (תיקון: תשס"א3)
רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת ספינת נוסעים בשכר רמה א', שתיקרא תעודת משיט 40, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:
(1) הוא בן עשרים שנים לפחות;
(2) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט ספינה;
(3) בעל הסמכה להשטת ספינה במשך שנתיים לפחות;
(4) שירת במשך שנה לפחות בסירת נוסעים, בספינת נוסעים או בספינה גוררת והמציא על כך אישור בכתב מאת הקברניט או מאת בעל הסירה או הספינה האמורה;
(5) הציג בפני רשות הרישוי אישור ממגן דוד אדום כי סיים בהצלחה קורס לעזרה ראשונה והחייאה;
(6) עמד בבחינה מטעם רשות הרישוי להשטת סירת נוסעים, ספינת נוסעים או ספינה גוררת;
(7) הוא אינו פסול לפי פרק ד' מלקבל תעודת משיט;
(8) לא הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי לפגוע בכשירותו להפעיל סירת נוסעים או ספינת נוסעים;
(9) הציג בפני רשות הרישוי אישור לפיו סיים בהצלחה קורס בהנצלה וכיבוי אש שנערך מטעם מי שרשות הרישוי הסמיכה אותו לכך;
10א. תעודת משיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב' (תיקון: תשס"א3)
רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת ספינת נוסעים בשכר רמה ב', שתיקרא תעודת קברניט נוסעים בשכר בחופי ישראל (להלן - קנ"ב), למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:
(1) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו, כושר ראייתו וכושר שמיעתו להשיט ספינת נוסעים בשכר;
(2) בעל הסמכה להשטת ספינת נוסעים בשכר רמה א' (משיט 40), אשר שירת כמשיט ספינת נוסעים בשכר רמה א' במשך שנה לפחות, והמציא על כך אישור בכתב מאת בעל הספינה האמורה;
(3) הציג בפני רשות הרישוי אישור לפיו סיים בהצלחה קורס לעזרה ראשונה והחייאה שערך מגן דוד אדום, או גוף אחר שרשות הרישוי הסמיכה אותו לכך;
(4) הציג בפני רשות הרישוי אישור לפיו סיים בהצלחה קורס בהנצלה וכיבוי אש שנערך מטעם מי שרשות הרישוי הסמיכה אותו לכך;
(5) עמד בבחינה בכתב ובבחינה בעל פה, מטעם רשות הרישוי, לקברניט נוסעים בשכר;
(6) הוא אינו פסול לפי פרק ד' מלקבל תעודת משיט;
(7) לא הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי לפגוע בכשירותו להשיט ספינת נוסעים.
10ב. היתר להשטת אניית נוסעים קטנה (תיקון: תשס"א3)
רשות הרישוי רשאית לתת היתר להשטת אניית נוסעים קטנה, לקנ"ב שעמד בבחינה להכרת סוג כלי השיט, מטעם רשות הרישוי.
10ג. תעודת מכונן (תיקון: תשס"א3)
רשות הרישוי רשאית לתת למבקש תעודת משיט לאחראי על המכונות בספינת נוסעים בשכר רמה א', ספינת נוסעים בשכר רמה ב', ובאניית נוסעים קטנה, שתיקרא תעודת מכונן, אם נתקיימו בו תנאים אלה:
(1) הוא בן שמונה עשרה שנים לפחות;
(2) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו לשמש אחראי על המכונות בספינת נוסעים בשכר;
(3) השלים 10 שנות לימוד;
(4) שירת במשך שנה לפחות בתפקיד הכולל טיפול והשגחה במנוע של ספינה שעוצמת מנועיה עולה על 75 קילוואט, והמציא על כך אישור בכתב מאת קברניט הספינה האמורה או בעליה;
(5) קיבל הערכה חיובית מאת הקברניט או הבעלים האמורים בפסקה (4), לגבי עבודתו בששת החודשים שקדמו למועד הבחינה;
(6) הציג בפני רשות הרישוי אישור לפיו סיים בהצלחה קורס לעזרה ראשונה והחייאה שערך מגן דוד אדום, או גוף אחר שרשות הרישוי הסמיכה אותו לכך;
(7) הציג בפני רשות הרישוי אישור לפיו סיים בהצלחה קורס בהנצלה וכיבוי אש שנערך מטעם מי שרשות הרישוי הסמיכה אותו לכך;
(8) עמד בבחינה למכונן מטעם רשות הרישוי;
(9) הוא אינו פסול לפי פרק ד' מלקבל תעודת משיט;
(10) לא הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי לפגוע בכשירותו כאחראי מכונות בספינת נוסעים.
11. תעודת משיט ספינה גוררת (תיקון: תשס"א3)
רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת ספינה גוררת, שתיקרא תעודת משיט 50, למבקש אשר נתקיימו בו תנאים אלה:
(1) הוא בן עשרים שנים לפחות;
(2) בעל תעודת משיט לספינה שנתיים לפחות;
(3) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט ספינה גוררת;
(4) שירת במשך שנה לפחות כאיש צוות ספינה גוררת;
(5) הציג בפני רשות הרישוי אישור ממגן דוד אדום כי סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה והחייאה;
(6) עמד בבחינות מטעם רשות הרישוי להשטת ספינה גוררת;
(7) הוא אינו פסול לפי פרק ד' מלקבל תעודת משיט;
(8) לא הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי לפגוע בכשירותו להפעיל ספינה גוררת;
(9) הציג בפני רשות הרישוי אישור כי סיים בהצלחה קורס בהנצלה וכיבוי אש שנערך מטעם מי שרשות הרישוי הסמיכה אותו לכך.
12. תעודת משיט בין-לאומי (תיקון: תשס"ד)
רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת ספינה במסע בין-לאומי, שתיקרא תעודת משיט 60, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:
(1) הוא בן תשע עשרה שנים לפחות;
(2) בעל רשיון משיט לספינה במשך שנה לפחות;
(2א) הציג בפני רשות הרישוי אישור ולפיו סיים בהצלחה קורס לעזרה ראשונה והחייאה שערך מגן דוד אדום, או גוף אחר שרשות הרישוי הסמיכה לכך.
(3) לאחר שקיבל תעודת משיט 30 לפי תקנה 9, הפליג כאיש צוות בספינה במסע ממדינה אחת למדינה אחרת, במשך שמונה ימים במצטבר, מתוכם לפחות ארבעה ברציפות, והמציא על כך אישור בכתב מאת הקברניט או מאת בעל הספינה האמורה או כל ראיה אחרת להפלגתו כאמור, לפי דרישת רשות הרישוי.
13. הגבלות (תיקון: תשס"ד)
רשות הרישוי רשאית לקבוע בתעודת המשיט תנאים והגבלות מטעמים שבבטיחות, לרבות הגבלות בדבר תחום השיט ושעות ההשטה המותרים.
14. תכנית בחינות
רשות הרישוי תקבע תכנית למקצועות למידה ונושאים לבחינה לקבלת תעודת משיט לכלי שיט קטן; התכנית תימסר לכל מבקש.
15. פרטי תעודת משיט
(א) משיט יציג תעודת משיט לפי דרישת שוטר, מפקח או מפקח כלי שיט.
(ב) בתעודת משיט יצוינו שם בעל התעודה, מענו, מספר הזהות שלו וסוג כלי השיט שאותו הוא רשאי להשיט.
16. תוקף תעודת משיט (תיקון: תשס"א3)
(א) תוקפה של תעודת משיט למעט תעודה לפי תקנה 10א או 10ג הוא לחמש שנים.
(א1) תוקפה של תעודת משיט לפי תקנות 10א ו-10ג, ותוקפו של היתר לפי תקנה 10ב הוא לשנתיים.
(א2) רשות הרישוי רשאית לחדש תעודת משיט לפי תקנות 10א ו-10ג, והיתר לפי תקנה 10ב, אם המשיט המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו להמשיך ולשמש כקנ"ב או כמכונן.
(ב) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(א1) רשאי המנהל, בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע מועד מוקדם יותר לפקיעת תוקף תעודת משיט, ובלבד שנתן למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו.
16א. אי-חידוש תעודה במועד (תיקון: תשס"ד)
לא תחודש תעודת משיט שלא היה לה תוקף במשך תקופה העולה על שנתיים, אלא אם כן הוכיח בעל התעודה לרשות הרישוי כי ידיעותיו העיוניות והמעשיות מספקות להשטת כלי השיט בבטחה, ולצורך זה רשאית רשות הרישוי לדרוש מבעל תעודה כאמור לעמוד בתנאים לקבלת תעודת משיט לראשונה, כולם או מקצתם.
17. אבדן תעודת משיט או אי-חידוש תעודת משיט
(א) אבדה תעודת משיט, ימסור בעל התעודה הודעה על כך לרשות הרישוי תוך חמישה עשר ימים מהיום שבו נודע לו על האובדן.
(ב) שוכנעה רשות הרישוי כי אבדה לאדם תעודת משיט, תיתן לו, לפי בקשתו, תעודה אחרת במקומה, לאחר תשלום אגרת תעודה כאמור בתקנה 29.
פרק ד': התליית תעודת משיט
18. פגם שנתגלה בבריאות של משיט
(א) בעל תעודת משיט שנתגלו בו מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה, או שנפגמה בריאותו בדרך אחרת, יודיע על כך מיד במכתב רשום לרשות הרישוי.
(ב) הובא לידיעת רשות הרישוי כי נתגלו מגבלות או נפגמה בריאותו של משיט כאמור בתקנת משנה (א), רשאית היא לדרוש ממנו להמציא לה, תוך פרק זמן קצוב, אישור רפואי כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו להשיט את כלי השיט שלגביו ניתנה לו תעודת משיט.
(ג) לא המציא משיט אישור רפואי כאמור או שהאישור הרפואי קבע כי אינו כשיר מבחינת מצב בריאותו להשיט את כלי השיט שלגביו ניתנה לו תעודת משיט, רשאית רשות הרישוי להתלות או לבטל, לפי הענין, את תעודת המשיט שלו.
19. אישום פלילי
הוגש אישום פלילי נגד אדם על עבירה הנובעת מהשטת כלי שיט, רשאית רשות הרישוי, אם ראתה צורך בכך מטעמים שבהגנה על בטיחות הציבור והשיט, להתלות את תעודת המשיט, ואם אין לו תעודה כאמור - לסרב לתיתה לו, עד למתן פסק דין סופי בתיק הפלילי.
20. תעודה שהושגה על סמך פרטים כוזבים
קיבל אדם תעודת משיט על סמך פרטים כוזבים או מטעים, רשאית רשות הרישוי, על פי שיקול דעתה, להתלות את תעודת המשיט, לבטלה או לסרב לחדשה, לפי הענין.
21. הרשעה בעבירה הפוגעת בכשירות משיט
הורשע אדם בעבירה לפי תקנות הבטיחות או בעבירה הנובעת מהשטת כלי השיט, והעבירה נוגעת לכשירותו של האדם כמשיט, רשאית רשות הרישוי, לפי שיקול דעתה -
(1) להתלות את תעודת המשיט;
(2) לבטל את תעודת המשיט;
(3) לדחות, לתקופה שתורה, מתן תעודת משיט.
22. התליית תעודה (תיקון: תשס"ד)
ראתה רשות הרישוי, על פי ראיות שהובאו בפניה, כי התנהגות משיט נוגדת את כללי הימאות הטובה או שהיא נוגדת תקנה או הוראה מחייבת באשר להשטת כלי השיט שנתן גורם שהוסמך לכך כדין ויש בה משום סכנה לחיי אדם, לבטיחות השיט או לאיכות הסביבה הימית, רשאית היא, בהחלטה מנומקת ולאחר שנתנה למשיט הזדמנות להביא טענותיו לפניה, להתלות את תעודת המשיט לצורך השתלמות ועמידה בדרישות עיוניות ומעשיות להסמכה לתקופה שלא תעלה על 120 ימים. לא הוגשה קובלנה לפי החוק תוך המועד האמור, תבוטל ההתליה; הוגשה קובלנה תוך המועד האמור, רשאית הרשות להאריך את תקופת ההתליה, ובלבד שלא תעלה על 180 ימים.
23. ערר
הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות הרישוי לפי תקנות 18 עד 22, רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר תוך שלושים ימים מיום קבלת ההחלטה.
24. ועדת ערר
(א) השר ימנה ועדת ערר בת שלושה חברים והם: נציג ציבור או עובד המדינה בעל השכלה משפטית, נציג משטרת ישראל ונציג אגודת ספורט ימי או ארגון בעלי כלי שיט.
(ב) הודעה על מינוי ועדת ערר ועל מענה תפורסם ברשומות.
(ג) ועדת הערר רשאית לבטל את החלטת רשות הרישוי, לשנותה או להחזיר את הענין לדיון נוסף לרשות הרישוי.
(ד) כל עוד לא החליטה ועדת הערר אחרת תעמוד החלטת רשות הרישוי בתוקפה.
פרק ה': פטורים
25. פטור לבעלי הכשרה (תיקון: תשס"א3)
בעלי תעודות הסמכה לפי החוק, קציני חיל הים, בוגרי קורס חובלים ובוגרי בתי ספר ימיים שבפיקוח משרד החינוך והתרבות, יהיו פטורים מן הבחינות לפי תקנות 4 עד 12 לפי הענין, כולן או מקצתן, כפי שתקבע רשות הרישוי.
26. מתן פטור לבעלי הכשרה ימית
רשות הרישוי רשאית לפטור בעל הכשרה ימית מיוחדת מחובת בחינה לפי תקנות אלה, אם הוכח להנחת דעתה כי הכשרתו הקנתה לו ידיעות מספיקות להשטת כלי שיט קטן ברמה שאינה פחותה מזו הנדרשת בבחינה כאמור.
27. תעודה ממדינת חוץ
(א) רשות הרישוי רשאית להכיר בתעודה שנתנה רשות מוסמכת במדינת חוץ להשטת כלי שיט קטן, ולתת תעודת משיט לפי תקנות אלה, בתנאים ובמגבלות שתקבע.
(ב) רשות הרישוי רשאית לבטל את הכרתה בתעודה כאמור באותם המקרים שהיא רשאית לבטל או להתלות תעודת משיט לפי תקנות אלה.
28. מעבר כלי שיט שאינו ישראלי במימי החופין של ישראל
(א) הוראות תקנות אלה לא יחולו על השטת כלי שיט שאיננו כלי שיט ישראלי ושהוא במעבר במימי החופין של ישראל.
(ב) לענין תקנת משנה (א), "כלי שיט ישראלי" - כלי שיט הרשום בישראל לפי חוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960, לרבות כלי שיט החייב ברישום לפי החוק האמור וכן כל כלי שיט אחר שהוא בבעלות של תאגיד ישראלי כהגדרתו בחוק האמור או בבעלות אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל.
פרק ו': הוראות כלליות
29. אגרות והצמדה למדד (תיקון: תשס"ז)
(א) בעד הבחינות והתעודות המפורטות בתקנות אלה ישלם משיט את האגרות שנקבעו לכך בתוספת הראשונה.
(ב) סכומי האגרות שבתוספת הראשונה ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי, לעומת המדד שפרסמה בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם; סכומים שהשתנו כאמור, יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג) - (ד) (בוטלו)
30. שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף ולא לגרוע מכוחו של כל חיקוק אחר.
31. עונשין
אי קיומה של תקנה עד 12, 15 ו-17 הוא עבירה ודין העובר אותה - מאסר שישה חדשים, או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
32. ביטול
תקנות הספנים (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשמ"ד-1984 (להלן - התקנות הקודמות) - בטלות.
33. תחילה והוראות מעבר
(א) תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).
(ב) תעודות משיט שניתנו לפני יום התחילה יעמדו בתוקפן עד יום כ"ב באדר א' התש"ס (28 בפברואר 2000).
(ג) הוראות התוספת השניה יחולו על מי שהחל בהליכים לקראת הסמכתו כמשיט כמפורט בתוספת השניה לפני תחילתן של תקנות אלה.
תוספת ראשונה - שניה
(תיקון: תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א3, תשס"ב, תשס"ג,2 תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט,תש"ע)
(תקנה 25)
תוספת שלישית (תיקון: תשס"א)3,2
(תקנה 1)
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 751, 1004; תשנ"ט, 320, 566; תש"ס, 261, 703; תשס"א, 289, 933; תשס"ב, 313, 954; תשס"ג, 432; תשס"ד, 267; תשס"ו, 105, 353; תשס"ז, 336, 416; תשס"ח, 244; תשס"ט, 306; תש"ע, 305.
2 הנוסח אינו מובא.
3 תקנה 15 לתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (תיקון), התשס"א-2001 (ק"ת תשס"א, 294) קובעת לגבי תיקון תקנות 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, הוספת תקנות 10א, 10ב ו-10ג, תיקון תקנות 11, 16, 25, התוספת הראשונה והוספת התוספת השלישית:
"15. הוראות מעבר
(א) מי שעסק, ערב תחילתן של תקנות אלה, בהסכמת רשות הרישוי, בהפעלת כלי שיט קטן, בתפקיד טעון רישוי או היתר לפי תקנות 10א עד 10ג לתקנות העיקריות, כנוסחן בתקנה 8 לתקנות אלה, יראו אותו כאילו היה בעל תעודת משיט לפי תקנות אלה.
(ב) מי שלפני י"ד באייר התשנ"ב (17 במאי 1992) היה בעל תעודת משיט 40, וערב תחילתן של תקנות אלה עסק בהפעלת כלי שיט קטן בתפקיד טעון רישוי לפי תקנות 10א או 10ג לתקנות העיקריות, כנוסחן בתקנה 8 לתקנות אלה, אף שלא בהסכמת רשות הרישוי, יראו אותו כאילו היה בעל תעודת משיט לפי תקנות אלה, אם עבר מבחן מטעם רשות הרישוי בתוך חצי שנה מיום תחילת תקנות אלה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ