אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסעד (טיפול במפגרים) (סדרי-דין בועדות-ערר), תש"ל-1970

תקנות הסעד (טיפול במפגרים) (סדרי-דין בועדות-ערר), תש"ל-1970

תקנות הסעד (טיפול במפגרים) (סדרי-דין בועדות-ערר), תש"ל-1970 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ערר" - ערר על החלטת ועדת-אבחון לפי סעיף 8 לחוק;
"ועדת-ערר" - ועדת-ערר שהוקמה לפי סעיף 9 לחוק;
"פקיד-סעד ראשי" ו"פקיד-סעד" - כמשמעותם בסעיף 21(ג) לחוק.
2. הגשת ערר
ערר יוגש בכתב לועדת-הערר שבתחום-שיפוטה מתגורר המפגר, נושא הערר.
3. המשיב בערר
פקיד-הסעד הראשי יהיה המשיב בערר ויושב-ראש ועדת-הערר ימציא לו העתק מכתב - ערר.
4. המצאת תיק ועדת האבחון
קיבל פקיד-הסעד הראשי העתק מכתב-הערר כאמור בתקנה 3, ימציא לועדת הערר את תיק ועדת האבחון שעל החלטה עוררים.
5. המועד לדון בערר
יושב-ראש ועדת הערר יקבע מועד לדיון בערר, שיהיה לא יותר מ-45 ימים לאחר הגשת כתב הערר.
6. הזמנת הצדדים לדיון בערר
(א) ועדת הערר תזמין לדיון בערר את המפגר, את האחראי עליו ואת פקיד-הסעד הראשי.
(ב) פקיד-הסעד הראשי רשאי לקבוע פקיד-סעד, הבקי בענין הערר, שיופיע במקומו בפני ועדת הערר.
7. דלתיים סגורות
הדיון בערר יתנהל בדלתיים סגורות.
8. סדר הדיון
יושב ראש ועדת הערר יקבע את סדר שמיעת הצדדים והעדים ואת שאר סדרי הדיון בפני הועדה במידה שלא נקבע בחוק או בתקנות אלה.
9. טענות הצדדים
למפגר, לאחראי עליו ולפקיד-הסעד הראשי או נציגו תינתן הזדמנות נאותה להשמיע את דבריהם והם רשאים להביא ראיות לתמיכת טענותיהם.
10. הבאת ראיות על פי בקשת ועדת ערר
(א) ועדת הערר רשאית לדרוש מאת הצדדים שימציאו לה, תוך מועד שתקבע, מסמכים או ידיעות נוספים הדרושים, לדעתה, לבירור הערר.
(ב) ועדת הערר רשאית להזמין כל אדם, שעדותו עשויה לתרום לבירור הערר, להעיד בפניה או להמציא לה כל מסמך הנוגע לערר.
11. אי-כבילות לדיני ראיות
ועדת הערר לא תהיה קשורה בדיני ראיות ובסדרי-הדין הנהוגים בבתי-המשפט והיא רשאית לקבל כל ראיה בכל דרך הנראית לה מועילה.
12. פרוטוקול
(א) פרוטוקול על מהלך הדיון בפני ועדת הערר ינוהל בידי יושב-ראש הועדה או בידי מי שמינה לכך וייחתם ביד יושב-ראש הועדה.
(ב) המסמכים שקיבלה הועדה, למעט תיק ועדת האבחון, יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק בלתי-נפרד ממנו.
13. החלטת ועדת הערר
(א) ועדת הערר תתן החלטה מנומקת תוך ארבעה-עשר יום מיום סיום הדיון.
(ב) ההחלטה תיערך בכתב ותיחתם בידי כל חברי ועדת הערר.
(ג) העתק מההחלטה יימסר אישית או יישלח בדואר רשום אל האחראי על המפגר ואל פקיד-הסעד הראשי; היה המפגר עצמו העורר, תומצא לו החלטת הועדה או תמצית מהחלטת ועדת-ערר, הכל כפי שיקבע יושב-ראש הועדה ובנוסח שיקבע.
_________________________________
1 ק"ת תש"ל, 1097
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ