אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסחורות הנטרפות ודמי-הצלה (אגרות ודמי-הצלה), תשי"ח-1958

תקנות הסחורות הנטרפות ודמי-הצלה (אגרות ודמי-הצלה), תשי"ח-1958

תקנות הסחורות הנטרפות ודמי-הצלה (אגרות ודמי-הצלה), תשי"ח-1958 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 14 ו-28 לפקודת הסחורות הנטרפות ודמי-הצלה (להלן - הפקודה) והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המקבל" - לרבות עוזר למקבל ואדם אחר הבא במקומם מכוח הוראות הפקודה או מכוח הרשאה;
"טיפול בסחורה טרופה" - פעולה שנעשתה על ידי המקבל לגבי סחורה טרופה;
"טיפול בכלי-שיט" - פעולה שנעשתה על ידי המקבל לגבי כלי-שיט בכל הנוגע לשירותי-הצלה.
2. שיעור האגרה
(א) בעד שירות מהשירותים המפורטים בתוספת יגבה עוזר למקבל, שבתחום סמכותו ניתן השירות, אגרה בשיעור הנקוב לצד השירות.
(ב) לצורך חישוב האגרה המשתלמת לפי ערך יהיה ערך הסחורה הטרופה כפי שנקבע על פי סעיף 6 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937; לא נקבע ערך הסחורה הטרופה כאמור, ייקבע הערך על ידי עוזר למקבל בהתאם לכללים שבסעיף האמור.
3. תשלום האגרה
(א) בעד טיפול בסחורה טרופה תשולם האגרה על ידי בעל הסחורה הדורש להחזירה לפי סעיף 12 לפקודה. נמכרה הסחורה לפי סעיף 14 לפקודה, תנוכה האגרה מהפדיון.
(ב) בעד טיפול בכלי-שיט תשולם האגרה על ידי בעל כלי השיט, סוכנו המורשה בארץ, קברניט כלי השיט או האדם הממונה על כלי השיט.
(ג) בעד שירות אחר תשולם האגרה על ידי מבקש השירות.
4. חישוב האגרה
כל שבר של לירה מסכום האגרה לפי תקנות אלה העולה על 500 פרוטה ייראה כלירה אחת, שבר של לירה שאינו עולה על 500 פרוטה ייראה כ500- פרוטה.
5. פטור
המקבל רשאי לפטור מחובת תשלום האגרות לפי תקנות אלה, כולן או מקצתן.
6. דמי הצלה
נמכרה סחורה טרופה לפי סעיף 14 לפקודה, ישלם המקבל למציל מסכום שנשאר - לאחר שנוכו מהפדיון הוצאות מכירתה, הוצאות אחרות שהוצאו על ידי המקבל, לרבות המסים והאגרות החלות עליה - דמי-הצלה בשיעור מ-30% עד 50%.
7. שמירת דינים
הוראות תקנות אלה לא באו לגרוע אלא להוסיף על הוראות כל דין אחר.
8. ביטול
תקנות הסחורות הנטרפות ודמי-הצלה (אגרות), 1946 - בטלות.
ת ו ס פ ת
(תקנה 2)
בתוספת זו -
"דף" - דף של לא יותר מ-60 שורות בריווח רגיל או של לא יותר מ-30 שורות בריווח כפול.
1. טיפול בסחורה טרופה כשערך הסחורה בלירות הוא:
השירות שיעור האגרה
עד 1000 5% מערכה אך לא פחות מ-3 לירות
למעלה מ-1000 עד 5000 4% מערכה אך לא פחות מ-50 לירות
למעלה מ-5000 עד 10000 3% מערכה אך לא פחות מ-200 לירות
למעלה מ-10000 עד 20000 2% מערכה אך לא פחות מ-300 לירות
למעלה מ-20000 400 לירות ועוד 1% מהסכום שבו ערכה
עולה על 20000 לירות.
2. טיפול בכלי-שיט - לכל טונה מתפוסת הברוטו הרשומה - לירה אחת.
3. אישור מסמך או העתק-מסמך -
הדף הראשון או חלק ממנו 2 לירות
כל דף נוסף או חלק ממנו לירה אחת
_________________________________
1 ק"ת תשי"ח, 653.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ