אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (כללי דיווח ללקוח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (כללי דיווח ללקוח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (כללי דיווח ללקוח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26(ד) ו-42 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, לפי הצעות הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"באג 2000" - תקלה או שיבוש בפעולת מחשב לרבות חומרה ותוכנה, בסיס נתונים או מערכת משובצת מחשב הקשורה בשימוש בתאריכים, לפני שנת 2000, במהלכה או אחריה;
"רבעון" - תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודש השלישי (הרבעון הראשון), השישי (הרבעון השני), התשיעי (הרבעון השלישי) והשניים עשר (הרבעון הרביעי), של כל שנה.
2. דיווח ללקוח (תיקון: תש"ס)
(א) חברה בעלת רשיון מנהל תיקים (להלן - חברה), תדווח ללקוחותיה על מצב היערכותה לפתרון בעיית באג 2000, ועל השלב שבו מצוי תהליך התאמת המערכות במסגרת היערכות כאמור (להלן - הדו"ח); הדו"ח ייערך לרבעון השני ולרבעון הרביעי של כל שנה, החל ברבעון הרביעי של שנת 1998 וכלה ברבעון הראשון של שנת 2000, על פי המתכונת הקבועה בתוספת ויומצא לכל אחד מלקוחותיה לא יאוחר משבעה ימים מתום הרבעון.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ניתן לדווח לרבעון הרביעי של שנת 1998 עד יום י"ד בשבט התשנ"ט (31 בינואר 1999).
(ג) הדו"ח יאושר בידי מנכ"ל החברה, ובחברה אשר יש לה דירקטוריון גם בידי יושב ראש הדירקטוריון.
3. עותק לרשות
החברה תגיש לרשות עותק מהדו"חות כאמור, לא יאוחר משבעה ימים מתום הרבעון; הדו"ח הראשון יוגש לרשות לא יאוחר מיום י"ד בשבט התשנ"ט (31 בינואר 1999).
4. עונשין
(א) חברה שלא הגישה ללקוחותיה, כולם או חלקם, דו"ח במועד כאמור בתקנה 2, דינה מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין).
(ב) בעבירה נמשכת ייתוסף על הקנס הקבוע בתקנת משנה (א) קנס בגובה מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין.
(ג) עבירה לפי תקנה זו אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות.
תוספת
(תקנה 2)
דו"ח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000
1. ציין מהן מערכות המחשב המשמשות חברה מנהלת תיקי השקעות, הדורשות התאמה לצורך פתרון בעיית באג 2000:
אין יש (פרט)
א. מערכות המופעלות אצל החברה
(מערכות פנימיות)
ב. מערכות המופעלות אצל ספקי שירות
(מערכות חיצוניות)
ג. ממשקים מקשרים בין המערכות (ממשקים)
2. ציין באיזה שלב מצוי תהליך התאמת המערכות לצורך פתרון בעיית באג 2000:
תשובות אפשריות:
1 - לא מתבצע - (הסבר מדוע)
2 - בתהליך
3 - לקראת סוף התהליך
4 - בהרצה, לאחר השלמת התהליך
5 - בעיית באג 2000 טרם באה על פתרונה
תוכנה ובסיסי חומרה ומערכות
נתונים משובצות מחשב
א. מערכות פנימיות
ב. מערכות חיצוניות*
ג. ממשקים
* ע"פ דו"ח בכתב שקיבלה החברה מכל אחד מספקי השירות.
הסבר לאי ביצוע תהליך התאמה:

3. מהו המועד המשוער לסימולציה לבדיקת התאמת המערכות לפתרון באג 2000?
אם לא נקבע מועד פרט את הסיבה לכך:

4. האם יש תכנית למקרה של כשל מערכות כתוצאה מבאג 2000? כן/לא
אם אין תכנית הסבר מדוע
5. מיהו בעל התפקיד האחראי על ביצוע ההתאמות במערכות הפנימיות ובממשקים?
6. מהי תדירות הדיווח לדירקטוריון החברה על מצב ההיערכות? (אם יש דירקטוריון)
7. מהי תדירות הדיונים על מצב ההיערכות בדירקטוריון החברה (אם יש דירקטוריון)
8. החברה רשאית להוסיף לפי שיקול דעתה עובדות והסברים לכל אחת מהתשובות דלעיל.
מנהל הקרן:
יושב ראש הדירקטוריון: מנכ"ל מנהל הקרן:
חתימה: חתימה
תאריך הגשת הדו"ח:
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ט, 286; תש"ס, 824.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ