אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מתן שירות שוויוני), התשס"ז-2007

תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מתן שירות שוויוני), התשס"ז-2007

תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מתן שירות שוויוני), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16 ו-19 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בית זיקוק" - חברה העוסקת בזיקוק ובמכירה של מוצרי נפט;
"ספק גז" - כהגדרתו בסעיף 14 לחוק, ובלבד שהוא בעל רישיון לפי סעיף 10 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן - חוק הגז);
"שירות תשתית" - אחסון, הזרמה או ניפוק של גז הנמכר או משווק על ידי בית זיקוק.
2. אי-הפליה באספקת גז
(א) בית זיקוק לא יפלה באספקת גז בין ספקי גז שונים; לענין זה, "הפליה" - קביעה של תנאי התקשרות שונים לספקי גז שונים, מסיבות שאינן עניניות ושלא על בסיס קריטריונים אובייקטיביים, מקובלים וידועים ברבים, בין השאר בכל אחד מתחומים אלה:
(1) כמות הגז המסופקת ואיכותו;
(2) תנאי אשראי הניתנים לצרכנים בעלי רמות סיכון כלכלי והיקפי פעילות דומים;
(3) קנסות ותשלומים אחרים בשל אי משיכה במועד של גז שהוזמן, לרבות תשלום בעבור אחסון הגז שלא נמשך ושמירתו בעבור ספק הגז;
(4) מועדי הספקה;
(5) מקומות הספקה;
(6) גישה למקומות ההספקה ומקומות חניה.
(ב) המחיר שבית זיקוק מוכר בו גפ"מ, יהיה אחיד במועד ההספקה לכל טון גפ"מ.
(ג) המחיר שבית זיקוק נותן בו שירות תשתית יהיה אחיד במועד ההספקה לכל טון גפ"מ שהוא מוכר.
(ד) לא יסרב בית זיקוק סירוב בלתי סביר לספק גפ"מ, ולא יתנה התקשרות לרכישת גפ"מ בתנאים אשר מטבעם או לפי תנאי מסחר מקובלים אינם נוגעים לנושא ההתקשרות.
(ה) לא יקבע בית זיקוק לעסקות דומות תנאי התקשרות שונים באופן העשוי להעניק ללקוחות או לספקים מסוימים יתרון בלתי הוגן כלפי המתחרים בהם.
(ו) על אף האמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה), רשאי בית זיקוק לפטור חברה בת וחברה קשורה, כמשמעותן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, מחובת הפקדת ערבות, ולא יראו פטור כאמור כהפליה לענין סעיף קטן (א).
(ז) בית זיקוק לא ימסור לספק גז מידע הנוגע לייצור ולהספקה של הגז, העשוי לתת בידי ספק הגז יתרון על פני מתחריו, אלא אם כן סופק המידע בשלמותו באותו מועד לכל שאר ספקי הגז.
3. מסירת מידע
בית זיקוק ימסור למנהל שמונה לפי סעיף 3 לחוק הגז, כל מידע שיבקש, והדרוש לו לבחינת עמידה של בית זיקוק בדרישות תקנות אלה.
4. עונשין
העושה אחד מאלה, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:
(1) מפלה בין ספקי גז בניגוד לתקנה 2;
(2) מסרב למסור מידע שהתבקש למסור לפי תקנה 3.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שאחרי פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ז, 570.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ