אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (סכום מוגן בקופת גמל לתגמולים), התשנ"ה-1994

תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (סכום מוגן בקופת גמל לתגמולים), התשנ"ה-1994

תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (סכום מוגן בקופת גמל לתגמולים), התשנ"ה-1994 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20(ב)(2) ו-35 לחוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הסכום המוגן" - סכום הכספים בקופות גמל לתגמולים של גורם חקלאי שהוראות סעיף 20(א) לחוק לא יחולו עליו;
"סכום היתרה בגיל פרישה" - הערך המהוון של סך כל ההכנסות החודשיות התקניות במספר השנים שבין גיל הפרישה של היחיד שלגביו נערך החישוב לבין גיל 77 שנים, כשהוא מחושב בריבית שנתית בשיעור עלות הגיוס המחושבת באופן חודשי;
"גיל פרישה" - 65 שנים בגבר ו-60 באישה;
"עלות הגיוס" - כמשמעותה בתקנות הסדרים במגזר המשפחתי (דרך קביעת עלות הגיוס), התשנ"ד-1994;
"הכנסה חודשית תקנית" - סכום השווה לשכר העבודה החודשי שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד לפי סעיף 8(א) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958; לענין זה, יראו את הרכב המשפחה בגיל הפרישה כשני בני זוג בלבד ללא ילדים, כשאחד לפחות מבני הזוג הינו בגיל פרישה;
"סכום הצבירה העתידית" - 50% מהסכום המרבי המוכר לצורך ניכוי וזיכוי לפי פקודת מס הכנסה כתשלום לקופת גמל למטרת תגמולים, כשהוא מוכפל במקדם ערך עתידי, ולגבי חייב הזכאי למחיקה לפי סעיף 21 לחוק - 20% מהסכום המרבי כאמור, כשהוא מוכפל במקדם ערך עתידי;
"מקדם ערך עתידי" - מקדם שיחושב לפי ריבית שנתית בשיעור עלות הגיוס, בשל הפרש השנים שבין גיל הפרישה לבין גיל היחיד שלגביו נערך החישוב במועד החישוב.
2. הסכום המוגן
(א) הסכום המוגן לגבי כל קופות הגמל לתגמולים של גורם חקלאי שהוא יחיד ושל בן-זוגו, יהיה הגבוה מבין אלה:
(1) סכום ההפרש החיובי המתקבל מהפחתת סכום הצבירה העתידית מסכום היתרה בגיל הפרישה;
(2) 20% מסכום היתרה בגיל הפרישה;
לענין זה, יראו יחיד ובן-זוגו כגורם חקלאי אחד, וחישוב הסכום המוגן כאמור ייערך לגבי המבוגר מביניהם;
(ב) הסכום המוגן לגבי כל קופות הגמל לתגמולים של אגודה חקלאית שהרשם סיווגה כ"מושב שיתופי" או שהיא קיבוץ, יהיה שווה לסך כל הסכומים המוגנים המתקבלים מחישוב כאמור בתקנת משנה (א) לגבי יחידות התקן שבדינים וחשבונות הכספיים של האגודה לשנת 1993 בשל חברי האגודה בלבד, ובתקופה שעד יום כ"ד באלול התשנ"ד (31 באוגוסט 1994) וכל עוד לא אושרו הדינים והחשבונות כאמור - לפי יחידות התקן לשנת 1993 בשל חברי האגודה בלבד, כפי שאושרו בידי רואה החשבון של האגודה או ברית הפיקוח, והכל בניכוי יחידות התקן למי שהינו מתחת ל-21 שנים.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 442.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ