אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת חובות וזכויות בהעדר מאזנים), התשנ"ה-1994

תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת חובות וזכויות בהעדר מאזנים), התשנ"ה-1994

תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (כללים לקביעת חובות וזכויות בהעדר מאזנים), התשנ"ה-1994 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ה) ו-35 (ב) לחוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה - "מאזן" - מאזן מאושר של גורם חקלאי, ובהיעדרו - המאזן המבוקר שלו;
"מועד קובע" - כל אחד מאלה:
(1) יום י' בטבת התשמ"ז (31 בדצמבר 1987);
(2) יום כ"ד בטבת התשנ"ב (31 בדצמבר 1991).
2. קביעת חובות
בהעדר מאזן של גורם חקלאי למועד קובע כלשהו, יקבע המשקם את זכויותיו וחובותיו כלפי גורמים חקלאיים אחרים לאותו מועד, כמפורט להלן:
(1) לגבי גורם חקלאי שבספרי החשבונות שלו מתנהלים רישומים שוטפים וסדירים - לפי היתרות בספרים הבלתי מבוקרים שלו לאותו מועד (להלן - היתרות), בהתחשב ביתרות חובה או זכות שלו במאזנים של גורמים חקלאיים אחרים - אם היו כאלה, ובלבד שהיתרות אושרו בידי מנהל החשבונות של הגורם החקלאי ובידי מורשי החתימה שלו, וצורף להן תצהיר של מנהל החשבונות ומורשי החתימה לענין כל אלה:
(א) היתרות משקפות נכונה את הרשום בספרי החשבונות של הגורם החקלאי על בסיס יתרות הפתיחה של המאזן האחרון;
(ב) היתרות כוללות את כל החובות והזכויות של החברים בגורם החקלאי, לרבות בחשבון השוטף, בחשבון הלוואות לזמן ארוך ובחשבונות אחרים;
(ג) פירוט היתרות בחשבון מעבר של הגורם החקלאי המיועדים לחלוקה לחבריו;
(ד) התחייבות שלא לבצע פעולות רישומיות שיגרמו לשינוי היתרות, והצהרה כי לא בוצעו רישומים בדיעבד שגרמו לשינוי מהותי ביתרות;
(ה) הצהרה כי שיעור הריבית שבה חויבו יתרות החובה של החברים בגורם החקלאי היתה בשיעורים שהיו מקובלים בתקופות המקבילות בבנקים או בשיעור הריבית המשוקללת ששילם הגורם החקלאי.
(2) לגבי גורם חקלאי שבספרי החשבונות שלו אין מתנהלים רישומים שוטפים וסדירים או שלא הוגש לגביו תצהיר כאמור בפסקה (1) - לפי היתרות במאזן האחרון ובספרי החשבונות של הגורם החקלאי שבהם התנהלו רישומים שוטפים וסדירים למועד מאוחר ממועד המאזן האמור, אם היו כאלה; על היתרות כאמור ייווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית צמודה בשיעור של 7% לשנה, והכל עד ליום כ"ד בטבת התשנ"ב (31 בדצמבר 1991).
3. תחולת הוראות
הוראות סעיף 12(ב) עד (ד) לחוק, בשינויים המחויבים, יחולו על יתרות שקבע המשקם לפי תקנה 2.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 273.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ