אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הפסקת הליכים והעברתם למשקם), התשנ"ג-1992

תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הפסקת הליכים והעברתם למשקם), התשנ"ג-1992

תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הפסקת הליכים והעברתם למשקם), התשנ"ג-1992 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד) ו-35 (ב) לחוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 108 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הודעה בדבר תחולת הוראות החוק
הודעה בדבר תחולת הוראות החוק לפי סעיף 7(ב)(1) לחוק, והודעת חייב לפי סעיף 7(ב)(2) לחוק כי רצונו שהוראות החוק לא יחולו עליו, תוגש בכתב למי שבפניו מתנהל ההליך, במספר עותקים כמספר הנושים והחייבים בתיק ההליך בתוספת עותק אחד.
2. השהיית הליכים
ניתנה הודעה בדבר תחולת הוראות החוק, רשאי מי שבפניו מתנהל ההליך, על פי בקשה, להורות על השהיה של הליך שננקט נגד החייב עד למתן החלטתו בדבר העברת ההליך למשקם; לענין זה, "השהיה" - כמשמעותה בסעיף 16 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.
3. תגובת הצדדים
(א) הומצאה לצדדים האחרים בתיק ההליך הודעה בדבר תחולת הוראות החוק, רשאים הם, תוך 15 ימים מיום ההמצאה, למסור למי שבפניו מתנהל ההליך את תגובתם, בכתב, לענין קיום התנאים להפסקת ההליך; כתב התגובה יימסר במספר עותקים כמספר הנושים והחייבים בתיק בתוספת עותק אחד.
(ב) מי שבפניו מתנהל ההליך רשאי, על פי בקשת צד, לתת לו הזדמנות לטעון טענות נוספות בעל פה, וכן רשאי הוא להחליט לאלתר על יסוד כתבי ההודעה והתגובה שבפניו.
4. העברת הליכים למשקם
(א) ראה מי שבפניו מתנהל ההליך נגד החייב כי נתקיימו התנאים להפסקתו, יורה על הפסקת ההליך והעברתו למשקם, אלא אם כן הודיע החייב כי רצונו שהוראות החוק לא יחולו עליו.
(ב) ניתנה החלטה על הפסקת ההליך והעברתו למשקם, רשאי מי שבפניו מתנהל ההליך להורות כי ישארו בתוקפם צווים וסעדים זמניים שניתנו בהליך, כל עוד לא החליט אחרת מי שבפניו מתנהל ההליך או המשקם לפי הענין; נכסים שעוקלו או שכונסו במסגרת ההליך לא יימכרו ולא ימומשו בדרך אחרת אלא על פי החלטת המשקם.
(ג) מי שבפניו מתנהל ההליך יציין בהחלטה להעברת ההליך מהו ההליך שהופסק, ומהם הצווים והסעדים הזמניים שניתנו בו, וכן יפרט כל נכס אשר עוקל בידי החייב או בידי צד שלישי.
(ד) עותק של ההחלטה להעברת ההליכים יישלח למשקם בדואר רשום.
5. העברה של הליכים אחרים
(א) ניתנה החלטה על הפסקת הליך והעברתו למשקם, יודיעו הצדדים למשקם על כל הליך אחר שעניינו חוב בסיסי המתנהל נגד החייב, והמשקם יודיע על כך למי שבפניו מתנהל אותו הליך.
(ב) הודע כאמור בתקנת משנה (א) וראה מי שבפניו מתנהל ההליך האחר כי עניינו של ההליך חוב בסיסי, יורה על הפסקת ההליך והעברתו למשקם.
(ג) ההוראות של תקנות 1 עד 5 יחולו על העברת הליכים לפי תקנה זו, בשינויים המחוייבים.
6. המשכת הדיון בפני המשקם
המשקם רשאי להמשיך את הדיון בהליך שהועבר אליו מן השלב שבו הופסק, אלא אם כן ראה לנכון, מטעמים שיירשמו, להתחיל את הדיון משלב קודם.
7. המצאת מסמכים
על המצאת מסמכים לפי תקנות אלה יחולו הוראות פרק ל"ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
8. תוקף (תיקון: תשנ"ג)
תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ז בכסלו התשנ"ג (11 בדצמבר 1992).
______________________________
1 ק"ת תשנ"ג, 58, 246.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ