אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מינוי משקמים), התשנ"ג-1992

תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מינוי משקמים), התשנ"ג-1992

תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מינוי משקמים), התשנ"ג-1992 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ג) ו-35 (ב) לחוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הועדה" - הועדה למינוי משקמים שמונתה לפי סעיף 2 לחוק;
"המינהלה" - המינהלה שמונתה לפי סעיף 6 לחוק;
"קרוב" - בן זוג, אח, אחות, הורה, צאצא, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של המשקם.
2. כשירות למינוי
האדם הכשיר להתמנות שופט של בית משפט מחוזי, שתמנה הועדה למשקם לפי סעיף 3(ב) לחוק, יהיה בעל נסיון בדיני פירוק חברות או בדיני אגודות שיתופיות, או בדיני פשיטת רגל או בדיני כינוס נכסים, ובלבד שיוכל להקדיש לתפקידו כמשקם זמן ככל שיידרש.
3. סייגים למינוי משקם
(א) לא יתמנה למשקם ולא יכהן ככזה -
(1) מי שהורשע בעבירה, לרבות עבירה בענייני מטבע, כספים ומסים, שבנסיבות הענין יש עמה קלון;
(2) מי שעלול להימצא, בין בעצמו ובין בשל אחרים במשרדו, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כמשקם לבין ענין אחר שלו או של קרובו.
(ב) משקם לא ידון בענין של מי שהיה לקוחו, או לקוח משרדו, בענין כלשהו, בשלוש השנים שקדמו למינויו למשקם.
(ג) נבצר ממשקם לדון בענין מסויים מחמת ניגוד ענינים, תעביר הועדה את הדיון בנושא שלגביו התעורר ניגוד הענינים למשקם אחר.
4. מסירת פרטים
(א) הועדה תבקש ממועמד לתפקיד משקם פרטים אודות לקוחות שהם בנקים או אגודות חקלאיות שייצג בחמש השנים האחרונות, וכן כל פרטים אחרים הנראים לה חשובים לקביעת כשירות המועמד.
(ב) פרטים שנמסרו לפי סעיף זה יהיו חסויים ולא יימסרו לאחר זולת חברי הועדה.
5. העברה מתפקיד
(א) הועדה רשאית להעביר משקם מתפקידו באחת מאלה:
(1) המשקם התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו;
(2) נתקיים בו אחד הסייגים למינוי משקם לפי תקנה 3;
(3) המשקם אינו מקדיש לתפקידו את הזמן הדרוש.
(ב) בקשה להעברת משקם מתפקידו יגיש היועץ המשפטי לממשלה או יושב ראש המינהלה ליושב ראש הועדה.
(ג) הועדה לא תחליט על העברת משקם מתפקידו אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות לטעון בפניה את טענותיו.
5א. סיום עבודת המשקם (תיקון: תשנ"ח)
ראתה הועדה כי עבודתו של משקם באה אל סיומה, תבטל את מינויו.
6. הגבלות לאחר כהונה
משקם לא ייצג במשך שנתיים מיום שסיים את תפקידו את מי שהיה צד להליך שהתנהל בפניו בענינים שחוק זה דן בהם.
7. תוקף (תיקון: תשנ"ג)
תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ז בכסלו התשנ"ג (11 בדצמבר 1992).
______________________________
1 ק"ת תשנ"ג, 59, 246; תשנ"ח, 636.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ