אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ), תשס"ח-2008

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ), תשס"ח-2008

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ), תשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46 ו-50א לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
1. שכר שירותים (תיקון: תש"ע)
בעד שירות מהשירותים המפורטים בטור א' להלן יגבה נציג דיפלומטי ונציג קונסולרי של ישראל בחוץ לארץ שכר, לפי הנקוב בשקלים חדשים בטור ב' בצד אותו שירות בדולר של ארצות הברית, לפי שער החליפין היציג שהיה קיים ב-1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם בנק ישראל, או בשווי של סכום כאמור במטבע המקומי, לפי השער שהיה קיים במקום מתן השירות ב-1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם הבנק המרכזי באותה מדינה:
טור א'
השירות
טור א'
שיעור השכר בדולרים של ארצות הברית

1. (א) אימות חתימה לחתימה ראשונה
45

(ב) לכל חתימה נוספת
23

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה בנוסף לשכר לפי פסקה (א) או (ב)

23

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, בנוסף לאישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו - לכל העתק כאמור

23

2. אישור העתק צילומי של מסמך - לעמוד הראשון וכן לכל עמוד נוסף על העמוד הראשון

23

3. (א) אישור נכונות של תרגום -


(1) עד מאה המלים הראשונות במסמך המתורגם
57

(2) לכל מאה מלים נוספות על מאת המלים הראשונות שבתרגום

57

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום - לכל אישור נוסף לאישור הראשון

23

4. (א) קבלה ואישור של תצהיר שנית בשבועה או בדרך אחרת - לתצהיר הראשון

45

(ב) לכל תצהיר נוסף
23

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף לראשון

23

5. אישור שפלוני נמצא בחיים
45

6. כל פעולה נוטריונית אחרת שנציג קונסולרי או דיפלומטי של ישראל בחוץ לארץ מוסמך לה לפי כל דין ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה

45

7. עשיית פעולה שלא בין כתלי הנציגות ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות, לחתום במקום אחר -למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרד הנציגות - בנוסף לשכר הנקוב בפריטים 1 עד 6 לפי הענין, ובנוסף להוצאות הנסיעה ממשרד הנציגות למקום מתן השירות וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא - לכל שעת העדרות ממשרד הנציגות או לחלק ממנה


91

8. מתן אישור נוטריוני במסגרת עזבונות או מתנות שהמדינה זוכה בהם

חינם

9. מתן אישור נוטריוני לעובד מדינה או למי שנמנה עם צה"ל הנושא דרכון רשמי, בענין הקשור למילוי תפקידו בחוץ לארץ

חינם

10. מתן אישור נוטריוני לתושב ישראל מחוסר אמצעים לשם שיבתו ארצה

חינם

2. עדכון שיעור האגרה והצמדה
(א) סכומי האגרה הנקובים בתקנה 1 יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפ שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום שעודכן כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה.
(ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרה כפי שעודכנו ועוגלו לפי תקנות משנה (א) ו-(ב).
(ד) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש ינואר 2007.
3. עיגול סכומים
(א) סכום השכר הנגבה בדולרים של ארצות הברית יעוגל בגבולות שוים של עשרים וחמישה סנטים של ארצות הברית.
(ב) סכום השכר הנגבה שלא בדולרים של ארה"ב יעוגל במטבע מקומי בגבולות שווים של מטבע מקומי שלם.
4. ביטול
תקנות הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ-לארץ), התש"ם-1980 - בטלות.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
________________________________
1 ק"ת תשס"ח, 416; תש"ע, 619.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ