אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנוטריונים (דרכי ביקורת), תשל"ז-1977

תקנות הנוטריונים (דרכי ביקורת), תשל"ז-1977

תקנות הנוטריונים (דרכי ביקורת), תשל"ז-1977 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33 ו-55 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ושאר הסמכויות הניתנות לי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. דרכי הביקורת
מי ששר המשפטים מינה לערוך ביקורת כאמור בסעיף 33 לחוק רשאי להיכנס בכל עת סבירה למשרדו של נוטריון כדי לערוך בו ביקורת.
2. היקף הביקורת
(א) הביקורת יכול שתהא מסורגת ותחול על המסמכים שעל הנוטריון לשמור ועל הספרים שעליו לנהל כאמור בסעיף 33 לחוק, ובמיוחד על אלה:
(1) העתקים שעל הנוטריון לשמרם לפי תקנה 22 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 (להלן - תקנות הנוטריונים), על נספחיהם;
(2) פנקס הצוואות כאמור בתקנה 23 לתקנות הנוטריונים;
(3) הכרטסת האלפביתית כאמור בתקנה 24 לתקנות הנוטריונים;
(4) הרישום הנפרד של הכנסות הנוטריון משכר שקיבל בעד פעולותיו כנוטריון, כאמור בתקנה 25 לתקנות הנוטריונים;
(5) הפנקס שבו יירשמו כל פנקס, כרטסת או חלק מהם וכל מסמך שהוצאו ממשרדו כאמור בתקנה 26(ג) לתקנות הנוטריונים.
(ב) בשעות הביקורת רשאי המבקר גם לבדוק אם נתקיימו יתר הוראות תקנה 26 לתקנות הנוטריונים.
3. נושא הביקורת
מטרת הביקורת היא לבחון אם אמנם קיים הנוטריון את הוראות החוק והתקנות על פיו, לרבות הוראות חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961, והתקנות על פיו.
4. הבהרה והעתקה (תיקון: תשס"ו)
(א) בשעת ביצועה של הביקורת או לאחר מכן רשאי המבקר לשאול את הנוטריון שאלות הנראות לו דרושות להבהרת האמור במסמכים ובפנקסים העומדים לביקורת, ועל הנוטריון להשיב על שאלות אלה; הוראה זו אינה גורעת מהאמור בפרק ג' לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971.
(ב) המבקר רשאי כמו כן להעתיק את המסמכים והפנקסים העומדים לביקורת בדרך שתיראה לו ולצורך זה רשאי הוא גם להוציאם זמנית ממשרדו של הנוטריון.


5. דו"ח הביקורת
בתום הביקורת ידווח המבקר למנהל הכללי של משרד המשפטים על ממצאי הביקורת ויפרט בהם את הליקויים שמצא במסמכים ובפנקסים.
6. ביקורת אגב אימות
מי שנתמנה לאמת את חתימתו של נוטריון לענין סעיף 45 לחוק והמגלה אגב מילוי תפקידו אי קיום הוראות החוק והתקנות על פיו, לרבות חוק מס בולים על המסמכים, תשכ"א-1961 והתקנות על פיו, רשאי לדרוש מהנוטריון הסבר בכתב לאי-קיום כאמור ועל הנוטריון לקיים דרישה זו; הוראה זו אינה גורעת מהסמכות שלא לאמת את חתימת הנוטריון אם היה באי-קיום ההוראות כאמור כדי לפסול את האישור הנוטריוני.
7. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה תהא במועד ששר המשפטים יודיע עליו בהודעה ברשומות.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ז, 2014; תשס"ג, 2; תשס"ו, 2.
י"פ תשל"ט, 3.
2 פורסמה הודעה (י"פ תשל"ט, 3) כי תחילתן של התקנות ביום 4.10.78.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ