אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנהיגה הספורטיבית (קביעת סוגי כלים תחרותיים שרישיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה), תש"ע-2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (קביעת סוגי כלים תחרותיים שרישיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה), תש"ע-2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (קביעת סוגי כלים תחרותיים שרישיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה), תש"ע-2010
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ג) ו-33(ד) לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו- 2005, בהתייעצות עם שרת התרבות והספורט ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1.הגדרות
בתקנות אלה
"בוחן" כהגדרתו בתקנות רישוי כלי תחרותי;
"בדיקת כשירות לתנועה" בדיקה שנערכת לפי תקנה 4;
"הסבה זמנית" הרכבה או פירוק של מנגנונים או מכלולים המשמשים לנהיגה ספורטיבית בלבד המאפשרים להחזיר את הכלי התחרותי למצבו הקודם;
"כלי תחרותי" ו"רישיון כלי תחרותי" כמשמעותם בתקנות רישוי כלי תחרותי;
"רכב ספורט עממי" כהגדרתו בתקנות רישוי כלי תחרותי;
"רשות הרישוי" ו"רישיון רכב" כמשמעותם לפי פקודת התעבורה ;
"שינוי מבנה" שינוי מבנה רכב כהגדרתו בתקנה 380(ד) לתקנות התעבורה;
"תקנות התעבורה" תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 ;
"תקנות רישוי כלי תחרותי" תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התש"ע-2010 .
2. סוגי הכלים התחרותיים אשר רישיון הרכב שלהם יבוטל
רישיון הרכב של כלי תחרותי אשר קיבל רישיון כלי תחרותי, ונעשה בו שינוי מבנה בטל, והרשות המוסמכת תודיע על כך לרשות הרישוי.
3. התליית רישיון רכב של כלי תחרותי שבוצעה בו הסבה זמנית
(א) רישיון הרכב של כלי תחרותי שהוא אופנוע או טרקטורון אשר בוצעה בו הסבה זמנית לצורך נהיגה ספורטיבית יותלה, כל עוד הכלי התחרותי כאמור משמש לנהיגה ספורטיבית, ובכפוף להוראות תקנה 4.
(ב) בעליו של רכב שהותלה רישיונו לפי תקנת משנה (א) יפקיד את רישיון הרכב בידי הרשות המוסמכת או בידי מי שהרשות המוסמכת הסמיכה לכך, ויראו את הפקדת רישיון הרכב כאמור כבקשה להתליית הרישיון; הרשות המוסמכת תודיע לרשות הרישוי על התליית רישיון הרכב.
(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על כלי תחרותי שהוא אופנוע או טרקטורון אשר בוצעה בו הסבה זמנית לצורך אירוע מסוים של נהיגה ספורטיבית בלבד.
4. החזרת רישיון רכב של כלי תחרותי שהותלה
(א) הותלה רישיון כלי תחרותי לפי הוראות תקנה 3, תבוטל ההתליה של רישיון הרכב שלו לבקשת בעליו, בכפוף לעמידה בבדיקת כשירות לתנועה לפי תקנה 5(א) עד (ג).
(ב) לא ביקש בעל הרכב את רישיון הרכב מהרשות המוסמכת או מי מטעמה או שבוחן לא אישר כי הרכב תקין לפי תקנה 5 התליית הרישיון תימשך עד להחלטה אחרת של רשות הרישוי.
5. בדיקת כשירות לתנועה
(א) בדיקת כשירות לתנועה תיעשה על ידי בוחן.
(ב) בבדיקה ייבדקו כל אלה: תקינות הצמיגים; חופש הגה; בלמים; אורות; קיומן של לוחיות זיהוי מקוריות ותקינות כללית של הרכב.
(ג) תוצאות הבדיקה יצוינו על גבי הטופס שבתוספת ובתום הבדיקה יציין הבוחן אם הרכב תקין וכשיר לתנועה או אם אינו תקין.
(ד) אישר הבוחן כי הרכב תקין, יחזיר לבעל הרכב את רישיון הרכב, ויראו בהחזרת הרישיון את ביטול ההתליה של רישיון הרכב.
6. התליה זמנית של רישיון רכב של כלי תחרותי שלא בוצע בו שינוי ושל רכב ספורט עממי
(א) רישיון רכב של כלי תחרותי שהוא אופנוע או טרקטורון שלא בוצע בו שינוי כלשהו או שבוצעה בו הסבה זמנית לצורך אירוע מסוים של נהיגה ספורטיבית בלבד, וכן רישיון רכב של רכב לספורט עממי יותלה לצורך אירוע נהיגה ספורטיבית בלבד, וכן רישיון רכב של רכב לספורט עממי יותלה לצורך אירוע נהיגה ספורטיבית ולמשך אותו אירוע בלבד, ובכל הרכב יפקיד את רישיון הרכב בידי הרשות המוסמכת או בידי מי שהרשות המוסמכת הסמיכה לכך.
(ב) הופקד רישיון כאמור בתקנת משנה (א) יחולו הוראות אלה:
(1) לעניין תקנות אלה בלבד, יראו בהפקדת רישיון הרכב ברשות המוסמכת או בידי מי שהוסמך מטעמה לפני אירוע נהיגה ספורטיבית כבקשה להתליית הרישיון לצורך אותו אירוע בלבד;
(2) לאחר האירוע יבקש בעל הרכב את ביטול התליית רישיון הרכב;
(3) הוחזר רישיון הרכב אחרי בדיקת כשירות לתנועה כאמור בתקנה 5, ולפיה אישר הבוחן כי הרכב תקין ולא נפגע במהלך אירוע נהיגה ספורטיבית, יראו בהחזרת רישיון הרכב כביטול התליית הרישיון;
(4) לא ביקש בעל הרכב את רישיון הרכב מהרשות המוסמכת או מי מטעמה או שלא אישר בוחן כי הרכב תקין כאמור בפסקה (3), ולפי תקנה 5, יודיעו הרשות המוסמכת או מי מטעמה, בהקדם האפשרי, על המשך ההתליה לרשות הרישוי, והתליית הרישיון תימשך עד להחלטה אחרת של רשות הרישוי.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
תוספת
(תקנה 4)

טופס בדיקת כשירות לתנועה לצורך החזרת רשיון רכב
סוג הרכב / אופנוע
מספר רישוי הרכב (רישיון רכב)
מספר רשיון ספורט עממי


שם בעל הרכב
מספר תעודת זהות
מספר רישיון נהיגה
דרגת רישיון נהיגהבדיקת מערכות
תקין
לא תקין

אני _________המחזיק בתעודת בוחן מס' _______מטעם הרשות לנהיגה ספורטיבית, מאשר בזאת שבדקתי בתאריך _________ ברכב שפרטיו רשומים לעיל את המערכות הבאות:

בדיקת תקינות הצמיגים

בדיקת חופש הגה

בדיקת בלמים (גובה דוושה, נוזל בלמים ונזילות, בדיקת עצירה בנסיעה)

בדיקת אורות כללית

לוחיות זיהוי מקוריות של הרכב / הרשות

אישור תקינות כללי

מהבדיקה עולה כי הרכב רשאי / אינו רשאי לנוע בכביש.
הערות הבוחן:__________________________________________________________________


_____________________ __________________ ________________
שם הבוחן + חתימה מספר הבוחן תאריך
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ