אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנהיגה הספורטיבית (חובת ביטוח), התש"ע-2009

תקנות הנהיגה הספורטיבית (חובת ביטוח), התש"ע-2009

תקנות הנהיגה הספורטיבית (חובת ביטוח), התש"ע-2009 1|
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 ו-33 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 (להלן החוק), בהתייעצות עם המפקח על הביטוח ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
1. ביטוח הנוהגים
(א) הכיסוי הביטוחי בשל הוצאות חילוץ, פינוי, טיפול רפואי, עזרה, שירותי סיעוד ושירותי שיקום שיינתנו לנוהג בכלי תחרותי, לרבות מי שנוסע בכלי התחרותי שלא כנהג, בשל נזק גוף שנגרם לו עקב נהיגה ספורטיבית שנערכה לפי הוראות החוק (להלן הנפגע), לא יפחת מסכום של 150,000 שקלים חדשים לנפגע באותו אירוע של נהיגה ספורטיבית ו-300,000 שקלים חדשים לתקופת ביטוח שנתית.
(ב) סכום ההשתתפות העצמית של כל מבוטח באירוע אחד של נהיגה ספורטיבית שייקבע בכיסוי הביטוחי, לא יעלה על 1,000 שקלים חדשים.
2. ביטוח צד ג'
(א) הכיסוי הביטוחי מפני חבות בשל נזק גוף שנגרם לאדם שאינו נוהג ואינו נוסע בכלי תחרותי, בתאונה שאירעה עקב נהיגה ספורטיבית, יהיה בסכום כולל שלא יפחת מ-10,000,000 שקלים חדשים לתאונה ו-20,000,000 שקלים חדשים לתקופת ביטוח שנתית.
(ב) סכום ההשתתפות העצמית באירוע נהיגה ספורטיבית אחד שייקבע בכיסוי הביטוחי, לא יעלה על 5,000 שקלים חדשים.
(ג) תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו כאשר אירוע נהיגה ספורטיבית ומשתתפיו, מבוטחים על ידי בעל רישיון לפי סעיף 8 או 9 לחוק, בסכום כולל שלא יפחת מ-50,000,000 שקלים חדשים לאירוע נהיגה ספורטיבית ו 100,000,000 שקלים חדשים לתקופת ביטוח שנתית.
3. ביטוח לפי פקודת רכב מנועי
לגבי כלי תחרותי ששר התחבורה והבטיחות בדרכים קבע לגביו הוראות בדבר נהיגה שאינה נהיגה ספורטיבית לפי סעיף 12(ד) לחוק, תכלול פוליסת הביטוח לפי סעיף 15 לחוק או ייערך בנפרד גם ביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970, שיכסה את השימוש בכלי התחרותי בעת נהיגה ששר התחבורה והבטיחות בדרכים קבע לגביה הוראות כאמור.
4. עדכון סכומים
(א) סכומי הביטוח הנקובים בתקנות 1 ו-2, יתעדכנו ב-1 באפריל מדי שנתיים (להלן - יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) בתקנה זו -
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום העדכון;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון - המדד שפורסם לפני תחילתן של תקנות אלה;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה )א( יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ד) המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות 1 ו-2, כפי שהשתנו עקב האמור בתקנה זו.
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
_________________________________
1. ק"ת תש"ע, 111.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ